Wiktor Szewczak

Oblicza racjonalności

Wysyłamy w ciągu 7 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3108-3
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
180
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Wiktor Szewczak

Oblicza racjonalności

[To] interesujące opracowanie książkowe wpisuje się w trwającą od stuleci polemikę, w której uczestniczące strony poszukują odpowiedzi na pytanie: „Co to jest racjonalność? Co czyni wybór wyborem racjonalnym?”. Jedyna konstatacja wypracowana w toku tych dyskusji, która znajduje jednomyślne uznanie, to stwierdzenie, że racjonalność nie jest prostym zagadnieniem! Jej ciągłe rozpatrywanie i zgłębianie jest konieczne ze względu na ważną rolę, jaką odgrywa w życiu człowieka, traktowanego jako istota rozumna. […] książka zasługuje na najwyższą uwagę przynajmniej z kilku powodów: liczbę polskich publikacji politologicznych poświęconych tej problematyce trudno uznać za znaczącą; kolejnym powodem jest temat pracy, obejmujący kwestie kluczowe i bodaj najtrudniejsze i najbardziej złożone, a dotyczące racjonalności działań w różnych obszarach ludzkiej aktywności – zagadnienia wysoce kontrowersyjnego, a zarazem priorytetowego we współczesnych naukach społecznych. Przy okazji warto podkreślić niebanalny i nieschematyczny sposób prowadzonych rozważań […]. Konstrukcja wywodów autora jest uporządkowana logicznie i przedmiotowo, co tworzy koherentną, przejrzystą całość, dobrze obrazującą problematykę racjonalności i ułatwiającą jej zrozumienie.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Barbary Krauz-Mozer

Racjonalność człowieka jest kwestią o wręcz podstawowym znaczeniu dla naszej egzystencji. Odniesienie do niej pojawia się wszędzie tam, gdzie tylko mamy do czynienia z jakimkolwiek wyborem – a zatem w każdym ludzkim działaniu. Czym więc jest racjonalność? Czy człowiek jest racjonalny i w jakim stopniu? – te zasadnicze pytania stanowią fundament niniejszej pracy.

Fragment wstępu

Wstęp / 7

Rozdział 1
Pierwotne źródła współczesnego rozumienia racjonalności.
Rodzaje racjonalności / 11
Filozoficzne korzenie kategorii racjonalności / 11
Różne rozumienia kategorii racjonalności. Klasyfikacja / 15

Rozdział 2
Racjonalność naukowa / 26
Racjonalność naukowa jako cecha wiedzy naukowej / 26
Racjonalność naukowa jako racjonalność decyzji / 32
Krytyka racjonalności naukowej / 47

Rozdział 3
Problematyka racjonalności w naukowej refleksji nad działaniami człowieka / 55
Podejście ekonomiczne / 56
Teoria maksymalizacji subiektywnej użyteczności / 68
Koncepcje psychologiczne wobec problemu racjonalności człowieka / 73
Zagadnienie racjonalności w prawoznawstwie / 77
Racjonalność w nauce o polityce / 81
Problematyka racjonalności w socjologii / 87

Rozdział 4
Racjonalność w ujęciu dynamicznym – problem racjonalizacji / 113
Ogólne ujęcie problematyki racjonalizacji / 113
Racjonalność i racjonalizacja w epoce nowoczesności / 119
Racjonalność a ponowoczesność / 134

Zakończenie / 159
Bibliografia / 165

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Wiktor Szewczak

    politolog i socjolog, adiunkt w Katedrze Teorii Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę teorii polityki, socjologii polityki i metodologii politologii, w tym przede wszystkim zagadnienia z zakresu: teorii demokracji i jej relacji z praktyką funkcjonowania współczesnych systemów demokratycznych, racjonalności i nieracjonalności w procesach decydowania politycznego oraz w polityce w ogóle, statusu poznawczego politologii, problematyki pomiaru w naukach społecznych (przede wszystkim pomiaru demokracji), sprawiedliwości dystrybucyjnej oraz jej miejsca w dyskursie publicznym i w polityce

    Zobacz publikacje autora

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum