Bartosz Ziemkiewicz, Joanna Karłowska-Pik

LaTeX dla matematyków

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3142-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
312
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Bartosz Ziemkiewicz, Joanna Karłowska-Pik

LaTeX dla matematyków

Kategoria produktu:

Bartosz Ziemkiewicz i Joanna Karłowska-Pik współpracują ze sobą od blisko 10 lat.  Z wykształcenia probabiliści, z zamiłowania dydaktycy. Pracują jako nauczyciele akademiccy na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej pracy dydaktycznej propagują stosowanie narzędzi informatycznych (m.in. LaTeX-a, pakietów obliczeń numerycznych i symbolicznych, pakietów statystycznych i data-miningowych) w pracy matematyka. Z dużym powodzeniem prowadzą zajęcia w formie zdalnej, wykorzystując nowoczesne technologie nauczania. Niniejsza książka powstała na podstawie doświadczeń z prowadzonego przez nich internetowego kursu LaTeX-a dla studentów matematyki.

LaTeX jest komputerowym systemem składu drukarskiego i łamania tekstów. Umożliwia on tworzenie profesjonalnie wyglądających dokumentów osobom nieposiadającym fachowej wiedzy w zakresie edycji tekstów. Automatyzuje wiele czynności związanych z procesem poprawnego składu. Z tego powodu jest bardzo często używany przez autorów różnego rodzaju prac dyplomowych, naukowych czy książek, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych. 

Niniejszy podręcznik ma za zadanie zapoznanie czytelników z tym systemem, począwszy od prostych tekstów, przez metody składania wzorów, tabel czy rysunków, do zasad tworzenia rozbudowanych dokumentów takich jak praca dyplomowa. Autorzy zwracają szczególną uwagę na aspekty istotne z punktu widzenia pisania prac matematycznych.

Dodatkiem do książki są pliki przykładowe, które można pobrać ze  
strony www.latex.mat.umk.pl
Wstęp  / 11

1. LaTeX — wprowadzenie / 13
Dawne teksty matematyczne / 14
Donald Knuth / 14
TeX / 14
Leslie Lamport / 15
LaTeX / 15
Czym jest LaTeX? / 15
Schemat działania LaTeX-a / 16
Zalety LaTeX-a / 17
Potrzebne oprogramowanie / 17
Literatura podstawowa / 18
Przykład działania / 19

2. Podstawy LaTeX-a / 25
Pierwszy dokument / 26
Struktura pliku źródłowego / 26
Ważniejsze opcje dokumentów / 27
Podstawowe klasy dokumentów / 27
Pakiety w LaTeX-u / 28
Pakiety umożliwiające pisanie po polsku / 28
Polecenia LaTeX-a / 29
Podstawowe formatowanie tekstu / 30
Wyróżnianie fragmentów tekstu / 33
Centrowanie / 34
Komentarze i znaki specjalne / 35
Zmiana wielkości czcionek / 35
Kolory w LaTeX-u / 36
Odstępy poziome / 38
Odstępy pionowe / 39
Odstępy międzywierszowe / 39
Plik przykładowy / 41

3. Matematyka w LaTeX-u / 47
Tryb matematyczny w LaTeX-u / 48
Znaki działań arytmetycznych / 49
Symbole relacji i działań / 50
Indeksy górne i dolne / 51
Ułamki / 52
Pierwiastki / 53
Standardowe funkcje matematyczne / 54
Odstępy w trybie matematycznym / 56
Sumy, iloczyny i całki / 57
Strzałki / 59
Granice / 60
Alfabet grecki / 60
Nawiasy i inne ograniczniki / 61
Inne przydatne symbole / 63
AMS LaTeX / 64
Standardowe czcionki matematyczne / 65
Macierze / 67
Otoczenie cases / 68
Pakiet XY-pic / 69
Strzałki / 71
Etykiety / 72
Style strzałek / 73
Zmiana kształtu strzałek / 74
Plik przykładowy / 75

4. Zaawansowane otoczenia matematyczne / 81
Uwaga wstępna / 82
Otoczenie equation / 82
Przenoszenie wzorów wielowierszowych / 83
Otoczenie multline / 84
Otoczenie split / 86
Otoczenie gather / 87
Otoczenie align / 88
Otoczenia equation*, multline*, gather* i align* / 89
Twierdzenia, lematy, definicje itp. / 90
Twierdzenia, definicje,… — zmiana stylu / 94
Otoczenie proof / 95
Dlaczego nie wstawiać odwołań ręcznie? / 96
Tworzenie odwołań do wzorów / 96
Tworzenie odsyłaczy do twierdzeń / 98
Plik przykładowy / 100

5. Tabele i listy / 109
Otoczenie tabular / 110
Ustawianie szerokości kolumn / 112
Wiele kopii tak samo sformatowanej kolumny / 113
Łączenie kolumn / 113
Łączenie wierszy / 114
Wyrównywanie zawartości kolumn liczbowych / 115
Dzielenie komórki „po przekątnej” / 116
Otoczenie table / 117
Inne pakiety / 120
Wyliczenia (listy numerowane) / 120
Wyszczególnienia (listy punktowane) / 121
Zagnieżdżanie otoczeń / 122
Pakiet enumerate / 124
Plik przykładowy / 127

6. Grafika w LaTeX-u / 135
Tworzenie plików pdf w LaTeX-u / 136
Grafika w LaTeX-u — wprowadzenie / 139
Grafika rastrowa i wektorowa / 140
Pakiet graphicx / 140
Zmiana rozmiarów rysunku / 142
Obroty / 144
Otoczenie figure / 146
Dodatkowe informacje / 147
PSTricks / 148
Otoczenie pspicture / 148
Układ współrzędnych / 151
Linie i punkty / 154
Podstawowe parametry linii / 154
Figury geometryczne / 158
Podstawowe parametry figur / 159
Wielokąty / 161
Koła / 162
Łuki / 163
Wycinki koła / 165
Elipsy / 165
Krzywe / 166
Umieszczanie tekstu na rysunkach / 168
Wycinanie / 172
Uwagi / 175
Plik przykładowy / 177

7. Praca dyplomowa w LaTeX-u / 185
Wstęp / 186
Wybór klasy dokumentu / 186
Strona tytułowa / 187
Logiczny podział dokumentu / 193
Rozdziały / 194
Inne jednostki podziału / 197
Spis treści / 199
Bibliografia / 202
Cytowania / 206
Tworzenie indeksu (skorowidzu) / 207
Tworzenie wpisów / 208
MakeIndex a język polski / 209
Podział dokumentu na kilka plików / 210
Projekty / 212
Marginesy i inne ustawienia strony / 215
Styl strony / 219
Pakiet fancyhdr / 220
Przypisy / 223
Pakiet indentfirst i polecenie \frenchspacing / 224
Definiowanie własnych poleceń / 224
Definiowanie własnych otoczeń / 227
Dlaczego warto definiować własne polecenia / 227
Zmiana istniejących poleceń i otoczeń / 229
Zmiana predefiniowanych napisów / 229
Liczniki / 230
Numeracja wzorów / 233
Numeracja definicji, twierdzeń itp. / 235
Tworzenie połączeń hipertekstowych / 237

8. Prezentacje w LaTeX-u / 241
Beamer — wprowadzenie / 242
Pierwsza prezentacja / 242
Struktura pliku źródłowego / 244
Beamer — preambuła / 244
Otoczenie frame / 245
Motywy / 246
Bloki / 249
Wyróżnienia / 251
Warstwy / 251
Efekty przejścia / 256
Logiczny podział prezentacji / 256
Drukowanie prezentacji / 257
Plik przykładowy / 259

A. Instalacja oprogramowania / 271
Wymagania systemowe / 272
MiKTeX / 272
Pobieranie MiKTeX-a / 272
Instalacja MiKTeX-a / 278
Instalacja przeglądarek plików pdf i ps / 283
Instalacja edytora LEd / 289
Konfiguracja edytora LEd / 293

B. Błędy i ostrzeżenia / 297
Komunikaty o błędach i ostrzeżeniach / 298
Najczęściej występujące błędy / 299
Najczęściej występujące ostrzeżenia / 301

Bibliografia / 303
Indeks / 305
  • Oti

    Polecam!!! Doskonały podręcznik!!! Materiałów o LaTeXu jest w sieci całe mnóstwo, ale to dzięki tej książce wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do napisania złożonego dokumentu (głównie pracy dyplomowej) są pod ręką. Wszystko jest jasne, przejrzyste, skompresowane, logiczne.
  • Krzysztof Hejnicki

    LaTeX i jego składnia stała się mową matematyków. Na potwierdzenie tych słów przydało by się załączyć mail z zadaniem z kolegi który zaczynał się: "Spójrz na to równanie 3\fracx..." Do tego podręcznik napisany przez praktyków i możesz pisać fachowe artykuły matematyczne, prace magisterskie, doktoranckie itp. W skrócie: Jeśli szukasz książki o LaTeXu po polsku, to ta pozycja nie ma konkurencji.
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum