Elwira Piszczek, Gerd Vonderach (red.)

Niemiecka socjologia wsi początku XXI wieku

Wysyłamy w ciągu 3 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3164-9
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
246
Typ okładki:
miękka
Seria:
Socjologia i socjologowie
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Elwira Piszczek, Gerd Vonderach (red.)

Niemiecka socjologia wsi początku XXI wieku

Kategoria produktu:

W kolejnym, dziesiątym tomie serii „Socjologia i Socjologowie”  już po raz trzeci prezentujemy niemiecką socjologię wsi i rolnictwa, próbując tym razem pokazać jej obszary problemowe w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku (a więc w latach 2005–2010). Tak samo jak w obu poprzednich tomach zamieszczone teksty nie zostały dobrane przypadkowo – odzwierciedlają zarówno stan wewnętrznego rozwoju dyscypliny, jak i zjawiska charakterystyczne dla funkcjonowania obszarów wiejskich naszego zachodniego sąsiada, jednego z najbardziej rozwiniętych krajów świata.

Elwira Piszczek
Wprowadzenie. Obszary wiejskie Niemiec na początku XXI wieku / 7
 
I. Problematyka przemian w społecznościach wiejskich
Gerd Vonderach
Perspektywy regionalnej peryferyzacji w Niemczech / 19
Lutz Laschewski
Przemiany społeczności wiejskiej w nowych landach /  47
Eva Barlösius, Claudia Neu
Niepowodzenie jako warunek wstępny sukcesu – zmiany w rolnictwie we wschodnich Niemczech po 1989 roku. Bilans transformacji w sektorze rolnym. Modele i wyniki transformacji /  69
 
II. Regionalna mentalność w ujęciu historycznym
Karl Friedrich Bohler
Historyczne typy ustroju rolnego i regionalna mentalność w Niemczech /  97
Karl Friedrich Bohler
Region i mentalność. Jaką rolę odgrywają w rozwoju społecznym? /  113
Anton Sterbling
Tożsamość i etniczność. Przykład Szwabów z Banatu /  147
 
III. Wiejskie światy: studia przypadków
Bruno Hildenbrand
Kryzysy rolnictwa i ich zwalczanie – perspektywa rezyliencji /  171
Wolfram Seppel
Rolnicy ekologiczni w regionie z intensywnym rolnictwem w północno-zachodnich Niemczech /  187
Daniela Jäkel
Indywidualizacja uchwycona w biografii – jej wpływ na transformację wzorów struktur przedsiębiorstwa rodzinnego. Od rodzinnego gospodarstwa rolnego do rentownego, dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa w trzech pokoleniach /  207
Gerd Vonderach
Wiejskie inicjatywy muzealne /  221

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Elwira Piszczek

    pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Zajmuje się problematyką socjologii wsi i rolnictwa, ekologią człowieka, socjologią medycyny, metodologią badań społecznych. W trakcie studiów socjologicznych stypendystka programu TEMPUS (Odense, Dania), Uniwersytetu we Fryburgu (Fryburg, Szwajcaria), oraz po studiach DAAD (Berlin, Niemcy). Uczestniczyła w licznych międzynarodowych i  krajowych projektach badawczych, finansowanych min. przez Unię Europejską, Bank Światowy,  Fundusz „Know How”, czy też na zlecenie przedsiębiorstw, instytucji samorządowych oraz NGO. Od roku 2013 członek zespołu redakcyjnego  międzynarodowego czasopisma „Eastern European Countryside”, afiliowanego na tzw. Liście Filadelfijskiej.

  • Gerd Vonderach

    (ur. 1941 r.) jest absolwentem Uniwersytetu w Getyndze, na którym studiował historię i nauki społeczne, a także uzyskał w 1972 roku doktorat z socjologii. Od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem w Oldenburgu (aż do emerytury w 2004 roku). Swoje związki z tym Uniwersytetem przerwał na krótko, obejmując w latach 1972-1974 stanowisko profesora socjologii pracy i przemysłu na Uniwersytecie w Bremie. Jest uznanym nie tylko w Niemczech specjalistą w zakresie socjologii pracy, wsi i rolnictwa, polityki społecznej,  a także zadnień związanych z  początkiem funkcjonowania nauk społecznych oraz jakościowych metod badań. Prowadzi rozległą działalność publicystyczno-naukową, jako wydawca półrocznika Landberichte oraz serii książkowej Sozialforschung, Arbeit und Sozialpolitik. Autor ponad stu opracowan naukowych, między innymi: Landbewohner im Blick der Sozialforschung. Bemerkenswerte empirische Studien in der Geschichte der deutschen Land-und Agrarsoziologie (redakcja naukowa, Münster 2001; Arbeitslose im Blick der Sozialforschung Ausgewählte Studien aus der Ge­schichte der empirischen Arbeitslosenforschung im deutschsprachigen Raum (redakcja naukowa), Münster 2002; Land-Leben gestern und heute. Studien zum sozialen Wandel ländlicher Arbeits- und Lebens-welten, Münster 2004; Engagiert im ländlichen Naturschutz, Münster 2005. Więcej informacji na stronie: http://www.uni-oldenburg.de/sozialwissenschaften/das-institut/emeritipensionaere/vonderach/

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum