• Strona główna
  • Filozofia
  • Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Tomasz Kupś (red.)

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3195-3
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Biblioteka "Studiów z historii filozofii"
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Tomasz Kupś (red.)

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Kategoria produktu:

„Stanowisko Kopernika w astronomii jest transcendentalne, bo Kopernik pierwszy dowiódł, że się mylimy, gdy nasz własny ruch Słońcu przypisujemy. Również Kant pierwszy stanął najwyżej na stanowisku transcendentalnem w metafizyce i dowiódł najoczywiściej, że się mylimy gdy nasze wsłane o rzeczach zmysłowe i umysłowe wyobrażenia rzeczom przypisujemy, jakoby ich właściwe i nieoddzielne przymioty. Oto jest istotna treść nauki. […] Łaskawa atoli opatrzność w tymże wieku osiemnastym zesłała geniusz Kanta, który uratował moralność i religijność, osadzająć je w twierdzy, że tak powiem, pociskom spekulatywności i rozumowania niedostępnej; a wraz podniósł całą ludzkość do stopnia, na którym nigdy przed nim nie była. Obowiązkiem jest obdarzonych duchem prawdziwie filozoficznym, czyli miłością prawdy i cnoty, na wzór Westalek, pilnować nieugaszenia tegoż ognia świętego rozpłomienionego cudownie z boskiej iskierki, w każdej istności rozumnej słabo tlejącej”.

Z rękopisu Franciszka Wigury pt. Uwagi nad niektórymi myślami…

Wprowadzenie /9

JÓZEF WŁADYSŁAW BYCHOWIEC

Wstęp /13

List do J. Römera z 21 VII 1819 /23

Kant /29

Walka Rozumu z Wolą przed Sądem Zdrowego i doyrzałego rozsądku.Alegoria satyryczna, gdzie się porównywa Istota nasza rządnym domem,gdzie więc władze duszy są osobowane /41

List o wojnie i przeznaczeniu żołnierza przez Józefa Bychowca, świadka oczyma przeszłej kampanii francuskiej 1809 przeciw Austriakom.Z Ems, 28 kwietnia 1809 /47

Immanuel Kant, Wyobrażenie do historii powszechnej we względzie kosmopolitycznym (przeł. J. W. Bychowiec) /55

Immanuel Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym (przeł. M. Żelazny) /55

 

ANNA Z ZAMOYSKICH SAPIEŻYNA

Wstęp /97

Kanta o historii powszechnej /101

 

JAN ŚNIADECKI

Wstęp /109

O metafizyce  /151

O filozofii/ 167

Początek i znaczenie nazwiska filozofii /167

Filozofia uważana w naukach i uważana w człowieku /168

Obelgi rzucone na tak dostojne nazwisko /169

Nauka Kanta nie jest i nie powinna nazywać się filozofi / 170

Cztery główne wady i występki w nauce Kanta /171

Obelgi powierzchownych statystów na filozofi ę: prawdziwe przyczyny rewolucji francuskiej /174

Do nieszczęść Francji i Europy nie wpływała filozofia /176

Niesłuszne obelgi teologów rzucone na filozofi ę /177

Nieuważni teologowie wiele zaszkodzili religii, a prawdziwi filozofowie wiele jej pomogli /179

Jak filozofia jest dobremu teologowi potrzebna i jak dwie te nauki łączyć się powinny i wspierać wzajemnie dla dobra ludzi /183

Przydatek do pisma o filozofii /185

I. Powód pisania; sposób myślenia autora w psychologii; wyłożenie dawnych mniemań, z których Kant wyciągnął i złożył swoją naukę /185

Władze i działania umysłowe: tłumaczenie stosunku /188

Zdanie Anglików o filozofii i filozofach niemieckich /194

II. Wywrócenie fundamentalnych zasad nauki Kanta /195

III. Odpowiedź na zarzuty i wątpliwości „Pamiętnika Lwowskiego” /201

IV. Ogólne uwagi o nauce umysłu ludzkiego i skupiony widok nauki Kanta /221

Kraina ogólnych widoków samym wielkim talentom właściwa , dla umysłów pospolitych bardzo niebezpieczna /221

Co zachodzi w każdej nauce? I co zrobił Kant? /224

Powód Kanta do reformy filozofii; jego sposoby nietrafne i niewłaściwe /225

Nauki Kanta, na które podzielił fi lozofi ę, nie są naukami /228

Hipoteza Kanta, udawana za pewność i do szkół nieuważnie wprowadzona, była przyczyną tych kłótni i nieszczęść, jakie w Niemczech spłynęły na nauki /231

Rozum praktyczny Kanta i z niego wyciągniona zasada moralności, tak źle widziany i wyłożony, jak jego rozum czysty /234

 

FRANCISZEK WIGURA

Wstęp / 239

Uwagi nad niektórymi myślami w dziełku pod napisem: Pisma Jana Śniadeckiego o filozofii Kanta, wydanym w Krakowie 1821, napisane przez /247

 

Indeks nazwisk / 261

 

 

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum