Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło (red.)

Informatyka w edukacji. Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat

Wysyłamy w ciągu 5 dni
ISBN:
978-83-231-3251-6
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
353
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

31,50 zł

miękka

Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło (red.)

Informatyka w edukacji. Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat

Kategoria produktu:

Jest to zbiór materiałów metodycznych, które powstały na bazie wiedzy, doświadczeń i praktyki własnej ich autorów. Materiały zostały przygotowane z myślą o nakreśleniu podstaw teoretycznych oraz przekazaniu dobrych praktyk nauczycielom, wykładowcom podczas wykładów i warsztatów. Omawiane tu zagadnienia to często, oprócz rozważań natury ogólnej i opisu nowinek technologicznych, gotowe pomysły, które łatwo można przenieść na grunt szkoły i na ich bazie budować scenariusze ciekawych lekcji lub zajęć dodatkowych. Monografia podzielona jest na kilka rozdziałów spośród których jak zwykle wyróżniono jeden temat przewodni wynikający z ogólnych tendencji światowych lub aktualnych działań krajowych. W tym roku tematem tym jest: Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat i jest on kontynuacją rozważań podjętych podczas konferencji Informatyka dla wszystkich – myślenie algorytmiczne, rozwiązywanie problemów, programowanie, która miała miejsce w Warszawie w dniu 16 maja 2014 roku. Znajdą więc Państwo w monografii wiele materiałów związanych z tym tematem i metodyką nauczania informatyki, ale nie brakuje tu również cieszących się dużym zainteresowaniem tematów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i metod nauczania w pracy każdego nauczyciela i wykładowcy.

Ze Wstępu

Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło
Wstęp / 5

ALGORYTMIKA, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PROGRAMOWANIE

Maciej M. Sysło
Myślenie komputacyjne. Nowe spojrzenie na umiejętności informatyczne / 15

Anna Beata Kwiatkowska
Świat z informatyką w tle / 33

Anna Pyzara
Algorytmizacja jako umiejętność matematyczna / 43

Agnieszka Borowiecka
Zaprojektuj, zaprogramuj, zagraj – w szkole z Processing’iem / 59

PROGRAMOWANIE OD NAJMŁODSZYCH LAT

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
Programowanie na zajęciach komputerowych / 69

Andrzej Polewczyński
Nauka kodowania z Google Blockly / 81

Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki
Nauka programowania przez zabawę w środowisku Scratch. (Na podstawie programu Mistrzowie Kodowania) / 93

METODYKA NAUCZANIA INFORMATYKI

Marta Kwaśnik, Natalia Bojarska, Ryszard Szubartowski
Realizacja odwróconej szkoły za pomocą platformy edukacyjnej do nauki informatyki / 101

Mirosława Firszt, Krzysztof Skowronek
Matura 2015. Analiza zadań bazodanowych / 115

Grażyna Szabłowicz-Zawadzka
Algorytmika – od pierwszych kroków po rozwiązywanie zadań maturalnych / 123

Maciej Koziński
Opowieści 1001 witryn – czyli jak zainteresować uczniów czymś więcej niż Facebookiem i na lekcji i poza nią / 139

MULTIMEDIA I SIECI KOMPUTEROWE

Sławomir Zelek
Programowanie wyglądu dokumentów – LATEX / 157

Rafał Moczkodan
Mind mapping jako alternatywa dla prezentacji Power Point / 171

Mariusz Piwiński, Grzegorz Marczak
Sieci bezprzewodowe wykorzystujące technologie wirtualnej komórki i wirtualnego portu / 185

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY KAŻDEGO NAUCZYCIELA

Barbara Stasiak, AGRAF
Jak wykorzystać tablicę interaktywną i piloty do testów i odpowiedzi w niekonwencjonalnej i twórczej pracy z uczniem / 217

Renzo Tosato
Simulation of handpump for wells (little or big depth) / 225

Hanna Gulińska, Małgorzata Bartosiewicz
Mobilna chemia czyli chemia na tabletach / 235

Elżbieta Kawecka
Scientix – społeczność na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie / 249

Piotr Jagodziński, Robert Wolski
Trening zdolności eksperymentatorskich wspomagany sensorem kinet / 255

SZKOŁA A E-NAUCZANIE

Anna Krawczyk
Tworzenie responsywnych kursów e-learningowych w Adobe Captivate 8 / 285

Mikołaj Sobociński
Zgrywalizowana punktacja lekiem na całe zło. Tworzenie kursów, motywowanie studentów, dostosowanie do KRK oraz dopasowanie technologii / 299

Agnieszka Wrońska
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – zarys problematyki / 321

Zespół NetGear
BYOD – budowa sieci w szkole / 335

WIZYTÓWKI SPONSORÓW       
PEARSON / 347
INTEL / 348
NETGEAR / 349
NASK / 350
AGRAF / 351
EDUKA / 352
SAD / 353

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Anna Beata Kwiatkowska

     ukończyła kierunek matematyka numeryczna na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMK w Toruniu. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Zakładzie Metodyki Nauczania Informatyki i w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej (http://www.rsei.umk.pl) oraz nauczycielką informatyki w Liceum Akademickim Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (http://www.gimakad.torun.pl). Pod kierunkiem prof. Macieja M. Sysły przygotowuje pracę doktorską z teorii grafów dotyczącą reprezentacji i umieszczania zbiorów częściowo uporządkowanych. Prowadzi dodatkowo badania m.in. nad metodyką pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym, wspomaganiem nauczania pracą na platformie elektronicznej, jest też autorką programów nauczania informatyki na poziomie szkolnym oraz współautorką programów nauczania studentów wszystkich kierunków na UMK w zakresie przedmiotu technologie ICT. Organizuje wiele inicjatyw edukacyjnych, m.in.: cykliczną konferencję „Informatyka w Edukacji" (http://edu.rsei.umk.pl/iwe2011/), edycję polską Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr" (http://www.bobr.edu.pl/), ogólnopolską, próbną maturę z informatyki, konferencję „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystania technik informacyjnych w procesie nauczania" (http://sdsinauczyciele.ecdl.pl/), otwarte seminaria informatyczne dla nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego. Bierze udział w organizacji World Conference on Computers in Education WCCE2013, która odbędzie się w Toruniu.

  • Maciej M. Sysło

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum