Oktawia Ewa Braniewicz, Patryk Kowalczyk (red.)

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3254-7
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Oktawia Ewa Braniewicz, Patryk Kowalczyk (red.)

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 1

Kategoria produktu:

"Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem rzymskim. Autorzy poruszyli w niej problematykę historii prawa rzymskiego i jego źródeł, rozwoju rzymskiego prawa obligacyjnego, istotnych kwestii rzymskiego prawa osobowego, rzymskiej Familii oraz ewolucji rzymskiego prawa spadkowego. 

Przedmowa / 7

WIESŁAW MOSSAKOWSKI
Zerwanie narzeczeństwa w polskim prawie kanonicznym / 9

JUSTYNA DWORNIAK
Rzymskie tabulae – pierwsze dokumenty prawne. Ich początek, rozwój i znaczenie w okresie Republiki i Cesarstwa do 400 r. n.e. / 19

PATRYK KOWALCZYK
Wybrane zagadnienia rzymskiego prawa pogrzebowego / 31

KLAUDIA MOKRZEWSKA
Profanacja grobu w prawie rzymskim / 43

AGATA KLIMCZYK
Rodzina w prawie rzymskim, ze szczególnym względnieniem władzy patria potestas / 53

KRZYSZTOF TRNKA
Miejsce familii w porządku prawnym, gospodarczym i społecznym starożytnego Rzymu / 65

EWA WILK
„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, czyli wpływ prawa rzymskiego na ukształtowanie się zdolności prawnej w prawie cywilnym / 75

OKTAWIA EWA BRANIEWICZ
Sytuacja prawna nasciturusa w świetle prawa rzymskiego oraz porównanie jej z obecnym uregulowaniem w polskim prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego / 85

MAGDALENA ANDRZEJEWSKA
Testament ważny, a jednak nieskuteczny. Ochrona woli testatora przed dziedziczeniem ab intestato / 97

JULIA GRZYWNA
Bonorum possessio a rozwój rzymskiego prawa spadkowego / 109

WOJCIECH BAŃCZYK
Wpływ działalności konsula na tworzenie i stosowanie prawa w starożytnym Rzymie / 121

JOANNA ŚWIĘTOCHOWSKA
Opodatkowanie prostytucji w starożytnym Rzymie. Pozycja prawna i status społeczny meretrix / 139

PAWEŁ SZWAJDLER
Porównanie rzymskiej societas i współczesnej spółki cywilnej / 151

MARCIN ŻURAWSKI
Manet autem societas eo usque, donec in eodem sensu perseuerant – zawiązanie i rozwiązanie spółki w prawie rzymskim / 167

JOANNA KRUSZYŃSKA
Negotiorum gestio a regulacja prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w polskim kodeksie cywilnym – o czym zapomina polski ustawodawca? / 177

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Oktawia Ewa Braniewicz

    studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes „Sapere Aude” Koła Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego UMK, Skarbnik Koła Naukowego Prawa Komparatystycznego UMK, członkini Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Prywatnie pasjonatka podróży i fotografii.

  • Patryk Kowalczyk

    student III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2013/2014 prezes Koła Naukowego Historii Państwa i Prawa oraz członek Koła Naukowego Prawa Administracyjnego działających na WPiA UMK w Toruniu. Uczestnik wielu konferencji naukowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jego zainteresowania związane są z historią prawa, prawem konstytucyjnym oraz z prawem administracyjnym, w szczególności prawem budowlanym oraz prawem ochrony zabytków.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum