Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski

Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3315-5
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
360
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Perspektywa
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski

Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości

Kategoria produktu:

Przekazujemy w ręce Czytelników monografię będącą efektem prac badawczych studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych w dziedzinie bankowości oraz szeroko rozumianych finansów. Dzisiejsze uwarunkowania gospodarcze, społeczne czy ekologiczne, a zwłaszcza funkcjonowanie polskiego rynku finansowego jako integralnej części rynku europejskiego, sprawiają, że obie dziedziny podlegają niezwykle szybkim przemianom. Niewątpliwie wyróżnikiem współczesnej bankowości oraz finansów jest pojawianie się licznych innowacji w zakresie produktów, procesów, rozwiązań infrastrukturalnych czy prawnych, a także dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa i wzrostu społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Dzięki innowacjom bankowym czy finansowym osiąga się często znaczące korzyści zarówno z punktu widzenia całej gospodarki, jak i poszczególnych jej elementów. Otwierają się przy tym nowe perspektywy rozwoju. Niemniej jednak szybko zmieniający się obszar bankowości i finansów generuje również nowe rodzaje ryzyka oraz stawia wiele wyzwań, w tym zwłaszcza nadzorczych i legislacyjnych. […]

Niniejsza monografia przedstawia problematykę badawczą, którą można sklasyfikować w czterech głównych obszarach: bankowości, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych. Obszar bankowości reprezentują opracowania dotyczące innowacji, społecznej odpowiedzialności banków oraz problemów obsługi klientów; obszar rynków finansowych – opracowania związane z inwestowaniem, instrumentami finansowymi, funkcjonowaniem rynków czy społeczną odpowiedzialnością spółek oraz inwestorów; obszar finansów przedsiębiorstw – opracowania na temat kształtowania wyników finansowych oraz problemów restrukturyzacji; obszar finansów publicznych – opracowania dotyczące programów UE oraz wykorzystania środków unijnych.

Ze Wstępu

Wstęp  / 11

Aleksandra Sobczak, Nieetyczne praktyki banków oraz ich wpływ na opinie klientów  / 13

Katarzyna Holk Działania społecznie odpowiedzialne Banku Handlowego w Warszawie SA jako przykład etycznego postępowania w branży finansowej  / 25

Edyta Król, Monika Naumczyk, Innowacyjność w bankowości – mobilna rewolucja  / 39

Marcin Kwiecień, Bankowość elektroniczna Banku PKO BP jako przykład innowacji w sektorze bankowym  /  55

Zuzanna Szymaniuk, Niestandardowe rozwiązania w bankowości islamskiej  /  71

Anna Laskowska, Rola banków w ochronie środowiska – kontrowersje, działania i perspektywa zmian  / 85

Joanna Browarczyk, Weronika Nawrocka, Łukasz Klasa, Analiza rozwoju innowacji w bankach  / 99

Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Samek, Standardy jakości obsługi klienta jako forma marketingu stosowana przez banki  / 113

Justyna Chojnacka-Duraj Integracja polskiego systemu bankowego z jednolitym rynkiem finansowym Unii Europejskiej  / 127

Dominik Sadłakowski, Agnieszka Drews, Praktyczne zastosowanie outsourcingu w instytucjach finansowych  / 141

Agnieszka Sobczak, Znaczenie działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w przemianach strukturalnych w rolnictwie polskim  / 157

Katarzyna Brożek, Analiza wykorzystania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działalności B + R w regionie Mazowsza  / 171

Anna Mickiewicz, Kolej metropolitalna w Trójmieście – analiza SWOT największego pomorskiego projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  / 187

Adam Marszk, Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących  / 201

Szymon Stereńczak, Determinanty płynności obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  / 215

Joanna Świerk, Angelika Banach, Analiza efektów procesu restrukturyzacji PKM DUDA  / 227

Justyna Kłobukowska, Inwestor społecznie odpowiedzialny – świadomy i zmotywowany inwestor  / 243

Michał Majek, Respect Index, czyli dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  / 257

Mateusz Trawiński, Wyzwania w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Jak problemy agencji przyczyniły się do upadku banku Washington Mutual  / 271

Adam Reczuch, Nadmierne zadłużenie i niewypłacalność osób urodzonych w latach 1954–1964 w świetle studium przypadków  / 285

Karol Kraiński, Platformy inwestycyjne a zabezpieczenie emerytalne  / 301

Artur Przybyłowski, Rynek giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w 2013 roku  / 315

Robert Sobków, Zyski i straty inflacyjne – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw?  / 329

Sylwia Piotrowska, Wykorzystanie środków UE w wybranym subregionie województwa mazowieckiego  / 343

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum