Oktawia Ewa Braniewicz (red.)

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3427-5
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
169
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Oktawia Ewa Braniewicz (red.)

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 2

Kategoria produktu:

"Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem rzymskim. Autorzy poruszyli w niej problematykę historii prawa rzymskiego i jego źródeł, rozwoju rzymskiego prawa obligacyjnego, istotnych kwestii rzymskiego prawa osobowego, rzymskiej Familii oraz ewolucji rzymskiego prawa spadkowego. 

Przedmowa / 7

WIESŁAW MOSSAKOWSKI
Prawny aspekt zwalczenia piractwa przez Pompejusza Wielkiego / 9

OKTAWIA EWA BRANIEWICZ
Przejawy społeczno-prawnego uprzywilejowania Virgines Vestales /23

KLAUDIA MOKRZEWSKA
Igrzyska gladiatorów – od rytuału pogrzebowego do widowiska w amfiteatrze / 39

MAGDALENA ANDRZEJEWSKA
Znaczenie rzymskiej reguły mater semper certa est w kontekście rozwoju współczesnej medycyny / 51

ANNA ŚWIERZEWSKA
Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa – prawo rzymskie a prawa antyczne / 61

NATALIA MARIA TOŃCZYK
Porównanie sytuacji społeczno-prawnej kobiet w starożytnym Rzymie i średniowieczu – wybrane zagadnienia / 73

KRZYSZTOF BURDYKA
Infamia w starożytnym Rzymie i jej skutki w sferze prawa osobowego / 85

ZUZANNA KRZYKALSKA
Charakter rzymskiej paremii ignorantia iuris nocet oraz wyjątków od niej w świetle pism jurystów okresu klasycznego / 97

KAMIL SORKA
Co Rzymianie wiedzieli o prawie rzymskim? Porównanie fragmentów Instytucji Gajusa i przypisywanych mu Epitomow na temat zobowiązań / 111

WOJCIECH BAŃCZYK
Prawo dziedziczenia w prawie rzymskim oraz współczesnym prawie polskim – o znaczeniu pojęcia w systemie prawa publicznego i prywatnego / 121

MONIKA PIEKARSKA
Instytucja testamentum militis jako szczególna forma testamentu w prawie rzymskim / 143

ALICJA SZCZYPKA
Porównanie wybranych zagadnień z rzymskiego prawa spadkowego i regulacji dot. tej materii obowiązujących we współczesnym polskim ustawodawstwie / 157

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Oktawia Ewa Braniewicz

    studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes „Sapere Aude” Koła Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego UMK, Skarbnik Koła Naukowego Prawa Komparatystycznego UMK, członkini Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Prywatnie pasjonatka podróży i fotografii.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum