Patryk Kowalczyk, Beata Aniela Maciejewska (red.)

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3447-3
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Patryk Kowalczyk, Beata Aniela Maciejewska (red.)

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

Kategoria produktu:

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem konstytucyjnym. Publikacja ta jest owocem rozważań i dyskusji podjętych podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność”, która odbyła się 6–7 kwietnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuły zawarte w niniejszej publikacji swoją tematyką obejmują historię oraz współczesne problemy prawa konstytucyjnego.

MICHAŁ BANAŚ
Zmiany konstytucji Ukrainy jako narzędzie wykorzystywane w walce o władzę państwową / 7

MARTA BANYK
Wpływ przepisów Konstytucji Republiki Cypryjskiej z 1960 roku na utrwalenie konfliktu narodowościowego w państwie / 27

MACIEJ BAREŁKOWSKI, PATRYK REJS
Kazus Mołdawii – czy konstytucja jest zawsze najwyższym aktem prawnym? / 45

OKTAWIA EWA BRANIEWICZ
Demokracja na Ukrainie – regulacje prawne a rzeczywistość / 59

PATRYK CIOK
Rozwój konstytucjonalizmu islandzkiego w kontekście pozostałych państw skandynawskich – od początków autonomii do „e-konstytucji” / 73

MICHAŁ DAHL, MARTA GRUSZCZYŃSKA
Instytucja ombudsmana w Republice Tureckiej a klasyczny model szwedzki / 91

OLGA HAŁUB
Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska / 111

DOROTA KANIEWSKA
Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej / 123

PATRYK KOWALCZYK
Specyfika i ewolucja obywatelstwa watykańskiego / 139

MARCIN ŁUKASZEWSKI
Forgotten diarchy. Andorran constitutional organs in light of the provisions of Spanish and Andorran Constitutions / 151

PIOTR MACIASZEK
Ewolucja Konstytucji Republiki Łotewskiej na tle wydarzeń politycznych i myśli konstytucyjnej ubiegłego stulecia / 181

MACIEJ PACH
Ograniczenia swobody funkcjonowania partii politycznych na gruncie Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. i Konstytucji RP z 1997 r. w świetle regulacji normatywnej i wybranego orzecznictwa konstytucyjnego / 207

MAŁGORZATA PANEK
Zasada ochrony praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym / 233

MIKOŁAJ RUSIŃSKI
Zasada świeckości w konstytucji Republiki Tureckiej / /247

MARCIN SEPEŁOWSKI
Instytucje demokracji bezpośredniej w wybranych konstytucjach państw bałtyckich – historia i współczesność / 261

NATALIA MARIA TOŃCZYK
Kirchenartikeln – artykuły Konstytucji Republiki Weimarskiej trwalsze od niej samej / 287

ŁUKASZ WALTER
Projekty ustanowienia VI Republiki Francuskiej / 297

HANNA WICZANOWSKA
Irish way to independence through changes in constitutional law – the comparison of two Constitutions of Ireland from 1922 and 1937 / 313

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum