Piotr Domeracki, Adam Grzeliński, Ryszard Wiśniewski (red.)

Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3451-0
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
867
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

81,20 zł

miękka

Piotr Domeracki, Adam Grzeliński, Ryszard Wiśniewski (red.)

Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze

Kategoria produktu:

[…] redaktorom udała się rzecz dość rzadka w tego typu publikacjach, mianowicie stworzyli imponujących rozmiarów księgę  pamiątkową, która jednak, poza walorami okolicznościowymi, charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym i zawiera sporo oryginalnych, wartościowych treści, z konieczności prezentowanych w krótkich formach, co jednak nie obniża ich rangi teoretycznej. Ponadto […] udało się w tej publikacji zgromadzić bardzo liczne, a jednocześnie reprezentatywne grono najwybitniejszych polskich  filozofów, którzy ofiarowali profesorowi Tyburskiemu swoje cenne teksty, co czyni tę książkę tym bardziej wartościową i spowoduje, jak można przypuszczać, że jeszcze po wielu latach będzie się do niej sięgało jako o źródła oryginalnych i bardzo ciekawych przemyśleń.

Prof. dr hab. Jarosław Rolewski

Wstęp / 11

Gratulacje – laudacje – dyplomy

Wdzięczność / 27

PIOTR DOMERACKI
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bernard Tyburski – sylwetka i dorobek naukowy / 29

Teksty ofiarowane

Część pierwsza: Filozofia: ujęcia historyczne, personalne, problemowe i systematyczne

CZESŁAW GŁOMBIK
Jeszcze o wczesnych lekturach filozoficznych Martina Heideggera / 59

STANISŁAW BORZYM
Jozef Kremer i Henryk Struve / 77

MAREK JĘDRASZEWSKI
Oświecenie i konieczność nowej racjonalności / 85

ANTONI SIEMIANOWSKI
Nowożytne myślenie o człowieku w kulturze zachodnioeuropejskiej / 99

TADEUSZ GADACZ
Społeczeństwo i spotkanie u Georga Simmla i Martina Bubera / 125

STANISŁAW JEDYNAK
Filozofia wychowania Adama Zieleńczyka  / 137

STANISŁAW JANECZEK
W związku z jubileuszem 250-lecia KEN. Uwagi z zakresu historii kultury intelektualnej  / 145

WITOLD WOJDYŁO
Ideologia wychowania narodowego w myśli politycznej Narodowej Demokracji  / 159

MAREK N. JAKUBOWSKI
Problem jedności teorii i praktyki w „polskim heglizmie”  /  173

MIECZYSŁAW JAGŁOWSKI
W kręgu saudade i sebastianizmu. O imaginarium portugalskiej filozofii   / 183

DARIUSZ PAKALSKI
Funkcje władzy sądzenia w filozofii spekulatywnej i praktycznej  / 205

ZDZISŁAW PAWLAK
Recepcja filozofii neoscholastycznej w Polsce  /219

DARIUSZ BARBASZYŃSKI
Filozofia czyli aksjologia? Kilka uwag o światopoglądowych uwarunkowaniach refleksji Sergiusza Hessena  /233

ALEKSANDRA DERRA
Czy nauka i technologia nie lubią kobiet, czyli o interwencjach feministycznej filozofii nauki. Studium przypadkow Barbary McClintock i Rosalind Franklin  / 247

ANITA PACHOLIK-ŻUROMSKA
Problem samowiedzy w eksternalizmie psychologicznym / 265

MIROSŁAW ŻELAZNY
Czym jest muzyka  / 277

TADEUSZ KOBIERZYCKI
Cisza dźwiękow i dźwięki ciszy. U podstaw reistycznej ontologii muzyki  / 289

TOMASZ BOCHAT
Turystyka jako narzędzie alternacji osobowości  /309

STEFAN KONSTAŃCZAK
Czy istnieje toruńska szkoła filozoficzna? Recepcja myśli Tadeusza Czeżowskiego i Henryka Elzenberga w powojennej filozofii polskiej  /323

Część druga: Etyka: problemy, stanowiska, komentarze

JÓZEF LIPIEC
Aksjologia miłości  / 343

BARBARA A. MARKIEWICZ
O życzliwości / 359

HALINA PROMIEŃSKA
Postęp naukowo-cywilizacyjny jako źródło cierpień?  /371

JOLANTA ŻELAZNA
Podwójna etyka Spinozy?  / 383

ANNA LATAWIEC
Rożne odsłony szczęścia  /399

ANNA DRABAREK
Co starożytni Grecy głosili na temat szczęścia /409

CZESŁAWA PIECUCH
Wielkość człowieka w czasie marnym /419

EWA PODREZ
Cnoty i nie-cnoty – wokół kompromisu / 433

LESŁAW HOSTYŃSKI
W stronę konsumpcyjnej absolutyzacji wolności  / 443

KRZYSZTOF STACHEWICZ
Uwagi o względnej doniosłości Efektu Lucyfera dla etyki filozoficznej i filozofii zła  / 461

EWA STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO
Relatywizm etyczny a nihilizm  / 471

HELENA CIĄŻELA
Wokoł biologii, ekonomii i moralności. Miejsce Thomasa Roberta Malthusa w historii etyki  / 491

MAREK REMBIERZ
Refleksja moralna nad odpowiedzialnością filozofa w XX wieku /501

WOJCIECH ZIELIŃSKI
Uwagi o praktycznej potrzebie filozofii praktycznej  / 517

TOMASZ KUPŚ
Amoralizm sacrum? Wybrane paradoksy religijnego uzasadnienia moralności  / 531

MARCIN JARANOWSKI
O dobru bez uprzedzeń. Esej z elementami etyki przekonań  /543

MARCIN KANIA
O przyjaźni. Na podstawie Henryka Elzenberga Kłopotu z istnieniem  / 557

ZDZISŁAW WICHŁACZ
Między postem a karnawałem, czyli cenzura w stanie pobudzenia /567

Część trzecia: Ekologia: zagadnienia ekofilozofii, ekoetyki, sozologii i bioetyki

JÓZEF M. DOŁĘGA
Z metateoretycznych zagadnień sozologii systemowej  / 577

ZDZISŁAWA PIĄTEK
Aksjologiczny wymiar nowej filozofii środowiskowej  /597

ZBIGNIEW HULL
Język ekofilozofii  / 621

JÓZEF JAROŃ
Suicydologia – od Emila Durkheima do Brunona Hołysta / 641

IGNACY S. FIUT
„Człowiek ekologiczny” a myśl ekofilozoficzna Włodzimierza Tyburskiego /659

ANDRZEJ PAPUZIŃSKI
Teoretyczny status filozofii zrównoważonego rozwoju  / 679

ARTUR PAWŁOWSKI
Przyszłość rozwoju zrównoważonego  /693

JAN WAWRZYNIAK
The Deep Utilitarian Factor in Environmental Policy / 705

DANUTA ŚLĘCZEK-CZAKON
Spor o antropocentryzm w etyce środowiskowej – uwarunkowania, konsekwencje dla teorii i praktyki dobrego życia  / 727

PIOTR DOMERACKI
Antropologie alternatywne i alterhumanistyczne kontrdyskursy z nieustającym odniesieniem do antyhumanistycznej ekoantropologii Johna N. Graya / 743

BARBARA GRABOWSKA
Jeremy Bentham – nowe spojrzenie na problem okrucieństwa wobec zwierząt  /769

MARCIN LEŹNICKI
Genetyczne modyfikacje roślin – argumenty za i przeciw (ujęcie porządkujące)  .......781

RYSZARD WIŚNIEWSKI
Aksjologia ekologii  /793

Varia – Memorabilia et Gratiarum Actiones

JÓZEF M. DOŁĘGA
Słowo o Profesorze Włodzimierzu Tyburskim  /809

ZDZISŁAWA PIĄTEK
Rozłożysta lipa  / 811

ZBIGNIEW HULL
Zaczęło się od książki  /813

ANDRZEJ PAPUZIŃSKI
Europejczyk /815

STANISŁAW JANECZEK
Wspomnienie o przyzwoitym Człowieku /819

HALINA PROMIEŃSKA
Kilka refleksji, wspomnień i życzeń dla Jubilata  /821

ANDRZEJ WACHOWIAK
Czas nieutracony /825

TADEUSZ KOBIERZYCKI
Ja etyczne i ja egzystencjalne – autonomia i wolność (Spotkanie z myślą Profesora Włodzimierza Tyburskiego) /829

ZDZISŁAW PAWLAK
Było to prawie czternaście lat temu  / 835

STEFAN KONSTAŃCZAK
Toruńskie impresje  /843

HELENA CIĄŻELA
Życzenia  /847

DANUTA ŚLĘCZEK-CZAKON
O Profesorze Włodzimierzu Tyburskim zaledwie kilka ciepłych zdań, choć zasługuje na więcej /849

LUCJAN PAWŁOWSKI
Moje refleksje na temat wkładu Profesora Włodzimierza Tyburskiego do rozwoju teorii zrownoważonego rozwoju  /851

ANONIM
O rodzajach schorzeń moralnych (przeł. Marcin T. Zdrenka)  /853 

Informacja o reprintach zamieszczonych w Księdze  / 861
Summary  / 863

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum