Filip Pręgowski (red.)

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3452-7
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
164
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Filip Pręgowski (red.)

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym

Kategoria produktu:

Organizatorzy konferencji z Zakładu Malarstwa w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu podjęli decyzję o zorganizowaniu w listopadzie ubiegłego roku kolejnej konferencji i panelu dyskusyjnego, której tytuł nawiązuje, na pozór, do tematyki poprzedniej konferencji, sprzed dwóch lat. Jednak różni się on o tyle od tytułu obecnej sesji, o ile inne są znaczenia pojęć: inspiracja a interpretacja. Jeśli bowiem inspiracja mogła odnosić się w zróżnicowanej tematyce referatów do subiektywnego stosunku artysty wobec postrzeganej i odczuwanej rzeczywistości, to interpretacja, mimo iż mogąca być także wytworem natchnienia, niewątpliwie poddaje się próbom analizy o konotacjach historycznych i filozoficznych.

Słowo wstępne
Prof. art. mal. Jan Pręgowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Artystyczny, Zakład Malarstwa / 9

Z modernistycznej mitologii
dr hab. Tomasz de Rosset, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa, Zakład Muzealnictwa / 11

Redefinicja malarstwa — przemiana obrazu w stan umysłu. Świadomość w odbiorze malarskich realizacji artystycznych jako wspólnegowysiłku twórcy i odbiorcy.
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / 23

Szczeliny realności — chaos jako forma artystycznej wypowiedzi
dr Alicja Jeziorecka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Katedra Rysunku / 35

Podróż do wnętrza obrazu. Ganzfeld jako „obraz” bezkresnej przestrzeni
mgr Natalia Krawczyk, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Sztuki / 49

Ekran jako symptom współczesnej kultury wizualnej
dr hab. Zbigniew Romańczuk, Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Katedra Malarstwa / 67

Malarski seans. Jacques Monory
dr Filip Pręgowski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / 81

Rzeczywistość obrazu wg Franka Stelli
dr hab. Lukasz Kiepuszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki, Zakład Teorii Historii Badań nad Sztuką / 97

Obraz jako efekt symultanicznego czytania świata
dr Władysław Radziwiłłowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Katedra Rysunku / 115

Własne metody wizualizacji w dziedzinie rysunku artystycznego
dr hab. Andrzej Grenda, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi / 127

Treść w sztuce jako rozpoznanie autora i jego dzieła
Prof. art. mal. Tadeusz Rus, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki, Zakład Malarstwa / 135

Widzenie jako myślenie, czyli o wartościach w sztuce
dr hab. Elżbieta Wasyłyk, Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Sztuk Wizualnych, Katedra Przedmiotów Ogólnoplastycznych i Teoretycznych / 149

Odwróceni—rewers, wystawa fotografii towarzysząca konferencji
dr hab. Zdzisław Mackiewicz, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Grafiki, Instytut Artystyczny / 157

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum