Kamil Zawadzki

Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3568-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
286
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Kamil Zawadzki

Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja

Kategoria produktu:

Głównym celem monografii jest przeanalizowanie niepodejmowanego do tej pory w polskiej literaturze przedmiotu w sposób tak holistyczny problemu uwarunkowań, specyfiki i ewolucji pracy oraz wynagrodzeń pracowników tworzących gospodarkę kreatywną, a także określenie czynników wpływających na ryzyko związane z funkcjonowaniem tych osób na rynku pracy, w szczególności determinujących ich bezrobocie. Zaprezentowana analiza koncentruje się na sytuacji w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Komparatywną analizę ilościową, jakościową oraz analizę przypadków europejskich wzbogacono wynikami badań prowadzonych w Australii.

Wstęp / 9

Rozdział 1. Zakres gospodarki kreatywnej / 21
1.1. Definiowanie gospodarki kreatywnej / 21
1.2. Historyczne i współczesne ujęcia gospodarki kreatywnej / 23
1.2.1. Przemysły kulturalne / 23
1.2.2. Przemysły kreatywne / 30
1.2.3. Gospodarka kreatywna / 35
1.2.4. Przemysły praw autorskich / 41
1.2.5. Sektor kreatywny / 44
1.2.6. Nowa Gospodarka / 44
1.2.7. Klasa kreatywna / 46
1.3. Analiza macierzowa klasyfikacji gospodarki kreatywnej / 47

Rozdział 2. Pracujący w gospodarce kreatywnej / 51
2.1. Kwestie metodyczne dotyczące określania liczebności pracujących w gospodarce kreatywnej / 51
2.2. Pracujący w gospodarce kreatywnej w Australii / 58
2.3. Pracujący w gospodarce kreatywnej w Unii Europejskiej / 63
2.3.1. Analiza sektorowa / 63
2.3.2. Analiza bazująca na grupach zawodów / 68
2.3.3. Analiza przypadku: Wielka Brytania / 72
2.4. Pracujący w przemysłach i zawodach kreatywnych w Polsce / 76

Rozdział 3. Praca w gospodarce kreatywnej / 81
3.1. Natura pracy w gospodarce kreatywnej / 81
3.2. Formy zatrudnienia i czasu pracy pracowników gospodarki kreatywnej / 85
3.2.1. Ewolucja form zatrudnienia i czasu pracy w gospodarce kreatywnej /85
3.2.2. D oświadczenia australijskie w zakresie form zatrudnienia i czasu pracy pracowników gospodarki kreatywnej / 86
3.2.3. Analiza porównawcza form zatrudnienia i czasu pracy w gospodarce kreatywnej w Europie / 88
3.2.4. Praca w gospodarce kreatywnej w Wielkiej Brytanii / 98
3.2.5. Formy zatrudnienia i czasu pracy pracowników gospodarki kreatywnej w Polsce /106
3.2.6. Negatywne cechy pracy w gospodarce kreatywnej / 112
3.3. Zatrudnienie równoległe (multiple job-holding) jako atrybut gospodarki kreatywnej / 117
3.3.1. Zatrudnienie równoległe pracowników gospodarki kreatywnej na świecie / 117
3.3.2. Zatrudnienie równoległe pracowników gospodarki kreatywnej w Polsce / 122
3.4. Specyfika kompetencji pracowników gospodarki kreatywnej / 124
3.4.1. Kompetencje pracowników gospodarki kreatywnej: ujęcie międzynarodowe / 124
3.4.2. Kompetencje pracowników gospodarki kreatywnej w Polsce / 128
3.5. Źródła motywacji do pracy w gospodarce kreatywnej / 129
3.5.1. Możliwość rozwoju i samorealizacji / 130
3.5.2. Miejsce pracy / 130
3.5.3. Autonomia / 131
3.5.4. Kultura organizacyjna / 134
3.5.5. Rekomendacje w zakresie motywowania pracowników gospodarki kreatywnej / 136

Rozdział 4. Wynagrodzenia pracowników gospodarki kreatywnej / 139
4.1. Aspekty metodyczne badania wynagrodzeń w gospodarce kreatywnej / 139
4.2. Wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej / 145
4.2.1. Dotychczasowe badania / 145
4.2.2. Wynagrodzenia w sektorach kreatywnych w Unii Europejskiej / 146
4.2.3. Wynagrodzenia w wybranych zawodach gospodarki kreatywnej / 149
4.2.4. Poziom, zróżnicowanie i struktura wynagrodzeń pracowników grup zawodów kreatywnych w Polsce / 164
4.2.5. Praca niewynagradzana w gospodarce kreatywnej / 175
4.3. Determinanty dochodów z pracy pracowników gospodarki kreatywnej / 176
4.3.1. Płeć i wiek / 176
4.3.2. D oświadczenie zawodowe i wykształcenie / 181
4.3.3. Dochody innych członków gospodarstwa domowego / 187
4.3.4. Uregulowania prawne / 188
4.3.5. Segmentacja rynków pracy w gospodarce kreatywnej / 194

Rozdział 5. Ubezpieczenia społeczne pracowników gospodarki kreatywnej / 197
5.1. Prekaryjność zatrudnienia a ryzyko społeczne pracy w gospodarce kreatywnej / 197
5.2. Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników gospodarki kreatywnej /199
5.2.1. Australia / 199
5.2.2. D oświadczenia europejskie / 200
5.2.3. Polska / 207
5.3. Rekomendacje twórców i instytucji międzynarodowych w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych / 212
5.3.1. O pinie środowiska twórców / 212
5.3.2. Wskazania instytucji międzynarodowych / 214

Rozdział 6. Bezrobocie w gospodarce kreatywnej / 217
6.1. Metodyczne aspekty badania bezrobocia w gospodarce kreatywnej /217
6.2. Specyfika bezrobocia w gospodarce kreatywnej / 219
6.3. Natężenie bezrobocia w gospodarce kreatywnej / 222
6.4. Wybrane determinanty bezrobocia pracowników gospodarki kreatywnej /226
6.4.1. Nadpodaż pracy / 226
6.4.2. Deregulacja rynku pracy / 230
6.4.3. Mikroekonomiczne determinanty bezrobocia pracowników gospodarki kreatywnej 232
6.5. Przykłady rozwiązań służących wspieraniu bezrobotnych pracowników gospodarki kreatywnej / 241

Zakończenie / 247
Literatura / 261
Spis tabel / 271
Spis wykresów / 275
Spis rysunków/ 277
Streszczenie / 279
Summary / 283

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum