Bogusz Wasik

Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3586-9
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
370
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

89,60 zł

miękka

Bogusz Wasik

Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku

Kategoria produktu:

Książka poświęcona jest zamkom krzyżackim oraz nielicznym zamkom należącym do Kościoła, a zbudowanym na obszarze ziemi chełmińskiej. Teren ten charakteryzuje się takim skumulowaniem budownictwa zamkowego, które pozwala na prześledzenie poszczególnych zachodzących w nim zmian. Jednocześnie zamki z ziemi chełmińskiej są w znacznej mierze grupą reprezentatywną dla całych krzyżackich Prus. Na podstawie wyników badań archeologicznych (zarówno nowszych, jak i starszych), architektonicznych, a także przy wykorzystaniu źródeł pisanych i ikonograficznych dotyczących tylko tych zamków autor mógł zatem przeanalizować charakterystyczne dla tego typu budownictwa techniki – od wyboru miejsca budowy, prac ziemnych po prace murarskie oraz fazy i etapy wznoszenia bądź przebudowywania poszczególnych obiektów od XIII po XV stulecie. Dzięki temu książka ta znacząco poszerza dotychczasowy stan wiedzy i kieruje ku nowym zagadnieniom w ramach badań nad zamkami. 

1. Zagadnienia wstępne – tematyka, metoda, zakres chronologiczny i terytorialny [11]

2. Dzieje zainteresowań i stan badań nad zamkami ziemi chełmińskiej [15]
2.1. Zainteresowanie zamkami pokrzyżackimi do końca XVIII wieku [15]
2.2. Rozwój naukowego zainteresowania zamkami w Prusach od przełomu XVIII i XIX wieku do lat 40. XX wieku [16]
2.3. Stan badań nad zamkami ziemi chełmińskiej po drugiej wojnie światowej [19]

3. Lokalizacja i wybór miejsca pod budowę zamków na ziemi chełmińskiej [25]
3.1. Wybór miejsca na budowę zamku względem lokalizacji starszych warowni drewniano-ziemnych [25]
3.2. Położenie topograficzne zamków [32]
3.3. Położenie zamku względem miasta [35]

4. Zagadnienia związane z projektowaniem [39]
4.1. Problem teorii architektury w średniowiecznej Europie [39]
4.2. Miary stosowane w budownictwie zamkowym na ziemi chełmińskiej [41]
4.3. Zastosowanie metody kwadratury (ad quadratum) przy projektowaniu zamków na ziemi chełmińskiej [49]

5. Prace ziemne [63]
5.1. Prace związane z infrastrukturą wodną [64]
5.2. Fosy [65]
5.3. Wykopy fundamentowe [67]
5.4. Nasypy i niwelacje [74]
5.4.1. Nawarstwienia nasypowo-niwelacyjne przy głównych gmachach zamkowych (zamkach wysokich) [74]
Grudziądz [74]
Pokrzywno [79]
Starogród [84]
Toruń [85]
Rogóźno [94]
Papowo Biskupie [95]
Golub [102]
Kowalewo Pomorskie [103]
Radzyń Chełmiński [105]
Brodnica [108]
Lubawa [108]
Wąbrzeźno [111]
Podsumowanie [113]
5.4.2. Nawarstwienia nasypowo-niwelacyjne na przedzamczach [115]
Golub [115]
Lipienek [116]
Papowo Biskupie [116]
Radzyń Chełmiński [117]
Rogóźno [119]
Starogród [120]
Toruń [121]
Wąbrzeźno [122]
Podsumowanie [126]
5.5. Siła robocza i źródło materiału – zarys problemu [127]

6. Materiały budowlane [129]
6.1. Kamień i sztuczny kamień [129]
6.2. Ceramika budowlana – produkcja [131]
6.3. Analiza metryczna cegieł z zamków ziemi chełmińskiej [150]
6.4. Kształtki i cegły specjalne [159]
6.5. Znaki murarskie na ceramice budowlanej [164]
6.6. Detal artystyczny z ceramiki, kamienia i sztucznego kamienia [169]

7. Konstrukcje murów [177]
7.1. Ogólna charakterystyka murów [177]
7.2. Fundamenty [184]
7.3. Mury kamienne [192]
7.4. Mury ceglane [202]
7.5. Konstrukcje ścian oparte na drewnie [211]
7.2. Technika budowy i wykonawcy [213]

8. Charakterystyka wybranych elementów architektury [219]
8.1. Artykulacje i dekoracje ścian [219]
8.1.1. Odsadzki [219]
8.1.2. Fryzy [220]
8.1.3. Glazurowana ceramika budowlana [223]
8.1.4. Wzory z zendrówek [227]
8.1.5. Szczyty [228]
8.2. Otwory okienne i drzwiowe [232]
8.3. Sklepienia [237]
8.4. Krużganki [239]
8.5. Studnie i kanały [241]

9. Dzieje budowy i rozplanowanie zamków na ziemi chełmińskiej [245]
9.1. Krzyżackie zamki nieregularne [245]
Toruń [245]
Grudziądz [254]
Pokrzywno [261]
Bierzgłowo [265]
Starogród [268]
9.2. Krzyżackie zamki regularne (kasztele) [271]
9.2.1. Wczesne krzyżackie zamki regularne [271]
Papowo Biskupie [271]
Golub [276]
Lipienek [282]
Rogóźno [285]
Kowalewo Pomorskie [289]
9.2.2. „Klasyczne” zamki konwentualne [292]
Radzyń Chełmiński [292]
Brodnica [299]
9.2.3. Bratian – krzyżacki zamek regularny o ograniczonym programie architektonicznym [304]
9.3. Zamki biskupie i kapitulne [306]
Wąbrzeźno [306]
Lubawa [310]
Kurzętnik [312]

10. Podsumowanie [315]

Spis Rycin [333]
Spis tabel [347]
Bibliografia [349]
The architecture of castles in Chełmno Land (from the 13th to the 15th century) [367]

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Bogusz Wasik

    Absolwent studiów z zakresu ochrony dóbr kultury (specjalizacja konserwatorstwo) oraz archeologii (specjalizacja archeologia architektury); doktorat w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu (2015). Uczestnik licznych badań archeologicznych w Polsce i za granicą, w tym na zamkach w Papowie Biskupim, Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Kowalewie Pomorskim, gdzie opracowywał m.in. pozostałości architektoniczne i rekonstruował wygląd i przekształcenia budowlane zamków. Autor kilkunastu publikacji o tematyce kastellologicznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą architektury, przede wszystkim zamków z terenu dawnego państwa krzyżackiego w Prusach, oraz historii technik budowlanych. 

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum