Arkadiusz Lach (red.)

Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3612-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
185 x 260 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Arkadiusz Lach (red.)

Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej

Kategoria produktu:

Stosowanie środków przymusu od zawsze było postrzegane jako jedno z kluczowych zagadnień w procesie karnym. Wiąże się ono z ingerencją w prawa człowieka, może doprowadzić do ich naruszenia, wielokrotnie o nieodwracalnych skutkach. Stąd ustawodawca powinien tak uregulować stosowanie tych środków, aby z jednej strony zapewnić realizację celów procesu karnego, z drugiej zaś jak najbardziej zminimalizować ryzyko naruszenia praw jednostki. Aktualnie obowiązujące regulacje nasuwają wiele wątpliwości. Niniejsza monografia jest próbą analizy wprowadzonych zmian – szczególną uwagę zwrócono na praktyczny aspekt funkcjonowania omawianych instytucji. 

Wykaz ważniejszych skrótów / 7
Wstęp / 9

Relacje między zatrzymaniem a tymczasowym aresztowaniem. Kilka uwag o systemie reguł gwarancyjnych w postępowaniu typu habeas corpus / 11 

Nowe uregulowania w polskiej procedurze karnej służące ograniczeniu i kontroli stosowania środków zapobiegawczych / 51

Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych w znowelizowanym procesie karnym po 1 lipca 2015 r. / 73

DR HAB. MAŁGORZATA WĄSEK-WIADEREK, PROF. KUL
Dostęp do akt sprawy w toku postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania / 91

SSN JAROSŁAW MATRAS
Przebieg postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania po zmianach wprowadzonych w kodeksie postępowania karnego od dnia 1 lipca 2015 r. / 107

PROF. DR HAB. JERZY SKORUPKA
Terminy tymczasowego aresztowania / 125

DR HAB. JACEK KOSONOGA, PROF. UCZELNI ŁAZARSKIEGO
Dozór Policji – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda / 139

DR KRZYSZTOF EICHSTAEDT
Poręczenie majątkowe / 159

DR MAJA KLUBIŃSKA, DOMINIK MROZOWSKI
Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jako środek zapobiegawczy / 189

DR HAB. KATARZYNA DUDKA, PROF. UMCS
O potrzebie ujednolicenia terminologii środków zapobiegawczych z art. 276 k.p.k / 213

DR HAB. ARKADIUSZ LACH, PROF. UMK
Zasada proporcjonalności przy przekazaniu osoby w ramach europejskiego nakazu aresztowania / 223

Głos w dyskusji / 237

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum