Maciej Zastempowski (red.)

Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3648-4
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
194
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Maciej Zastempowski (red.)

Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Kategoria produktu:

„Problematyka innowacyjności polskich przedsiębiorstw, współtworzących PKB naszego kraju, jest niezwykle istotna zarówno dla samej wiedzy naukowej, jak i dla twórców strategii rozwoju gospodarczego. Wiedza o potencjale innowacyjnym przedsiębiorstw jest wręcz niezbędna w opracowywaniu takiej strategii, mającej na celu unowocześnienie gospodarki. Innowacyjność jest podstawowym filarem przewagi konkurencyjnej, zatem jej poziom ma ogromne znaczenie dla bytu organizacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Ogólnie niska innowacyjność polskiej gospodarki (będąca sumą innowacyjności jej przedsiębiorstw), wymaga w pierwszej kolejności diagnozy stanu rzeczy. Oceniana pozycja jest nie tylko diagnozą odnoszącą się do aktywności innowacyjnej sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także opisuje tę aktywność na tle takich uwarunkowań, jak światowe sytuacje kryzysowe, rozlewające się na poszczególne kraje. […] Zawartość książki jest oczekiwana nie tylko przez badaczy procesów innowacyjnych zachodzących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale także, w co należy wierzyć, przez osoby odpowiedzialne i zaangażowane w strategię poprawy polskiej gospodarki poprzez wzrost jej innowacyjności”.

dr hab. Wojciech Popławski, prof. WSB

Wstęp /7

Rozdział 1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw na świecie / 13
Marian Oliński
1.1. Kontrowersje wokół pojęcia małego i średniego przedsiębiorstwa / 13
1.2. Wybrane definicje małego i średniego przedsiębiorstwa / 21
1.3. Znaczenie gospodarcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw na świecie / 33

Rozdział 2. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / 45
Dorota Grego-Planer
2.1. Ewolucja sektora małych i średnich przedsiębiorstw / 45
2.2. Znacznie gospodarcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw / 54

Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstwa – zarys teorii / 81
Natalia Przybylska
3.1. Pojęcie i typologia innowacji / 81
3.2. Źródła i kluczowe teorie innowacji / 93
3.3. Modele działalności innowacyjnej / 103

Rozdział 4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w czasie kryzysu / 121
Krzysztof Krukowski
4.1. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego / 121
4.2. Działania przedsiębiorstw w czasie kryzysu / 127

Rozdział 5. Diagnoza aktywności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw / 143
Maciej Zastempowski
5.1. Organizacja i metodyka badań empirycznych / 143
5.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw / 145
5.3. Analiza i ocena aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw / 150
5.3.1. Innowacje produktowe / 151
5.3.2. Innowacje procesowe / 157
5.3.3. Innowacje marketingowe / 163
5.3.4. Innowacje organizacyjne / 166
5.3.5. Makroekonomiczne uwarunkowania i ich wpływ na aktywność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw / 169

Zakończenie / 175
Bibliografia / 179
Spis tabel / 189
Spis wykresów / 191
Spis schematów / 192

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum