Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka (red.)

Prawo - rodzina - praca

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3792-4
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka (red.)

Prawo - rodzina - praca

Kategoria produktu:

Monografia została poświęcona wybranym zagadnieniom oraz instytucjom prawnym spotykanym w dwóch najważniejszych sferach ludzkiej aktywności – w pracy oraz w relacjach rodzinnych. Publikacja nie ma charakteru kompleksowego, ponieważ nie obejmuje swoim zakresem wszystkich zagadnień związanych z powyższymi relacjami, niemniej jej istotny walor stanowi aktualność poruszanych kwestii. Autorzy poszczególnych rozdziałów skupili się na tematach, które ze względu na zmieniające się stosunki społeczno-gospodarcze budzą obecnie największe zainteresowanie lub wątpliwości. Monografia ma charakter wielopłaszczyznowy – zawiera prace z prawa administracyjnego, cywilnego, europejskiego, karnego, konstytucyjnego, podatkowego, pracy oraz rodzinnego.

 

Słowo wstępne / 9

Wykaz skrótów i oznaczeń / 11

Renata Badowiec

Jesień życia, czyli emerytury pomostowe i świadczenia kompensacyjne w zawodzie nauczyciela – wybrane aspekty /13

Maria Baranowska, Izabela Cąkała

Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży /25

Iwona Kurzydło

Zatrudnianie kobiet w formie telepracy – wybrane aspekty /35

mgr Aleksandra Pietras

Pracownik w roli rodzica. Wpływ koncepcji work-life balance na łączenie pracy zawodowej z pełnieniem funkcji rodzicielskich /45

Alicja Szczypka

Zakaz przenoszenia prawa do wynagrodzenia na inną osobę a wypłacanie wynagrodzenia współmałżonkowi na mocy postanowienia sądu /57

Marta Beata Drozdowska

Pojęcie ochrony trwałości stosunku pracy. Ochrona trwałości zatrudnienia w kodeksie karnym /67

Ewelina Ozga, Małgorzata Pałka

Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie /79

Marta Andryszczak

Dwa domy, dwa życia – czyli o tzw. pieczy naprzemiennej /87

Aneta Grabowska

Zmiany w zasadach orzekania o władzy rodzicielskiej przy rozwodzie wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego /97

Agnieszka Makar, Emilia Maniara

Orzekanie o władzy rodzicielskiej w postępowaniu rozwodowym po 2008 r. /107

Łukasz Mizera, Rafał Malec

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jako sposób ingerencji państwa w wychowanie dziecka 117

Aneta Klimowicz, Katarzyna Jędrzejczyk

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci w polskim prawie rodzinnym / 125

Przemysław Furmanek, Stefan Kaźmierowski

Pojęcie najbliższego członka rodziny w świetle art. 446 § 3 KC /137

mgr Agnieszka Wojcieszak

Rola przedstawiciela ustawowego w procesie wyrażania zgody

na zabieg medyczny wobec pacjenta małoletniego /145

mgr Sylwia Łazuk

Rodzina a obowiązek szkolny – wybrane zagadnienia /157

mgr Paulina Zadykowicz

Status prawny asystenta rodziny /167

Jędrzej Siarkowski

Analiza konstytucyjnego pojęcia „małżeństwo” w kontekście prawa do małżeństw jednopłciowych jako przykład zastosowania narzędzi teoretycznoprawnych /181

Dorota Leszczyńska

Program „Rodzina 500 plus” vs. ulga prorodzinna – wady i zalety obu form wsparcia finansowego rodziny przez państwo /193

mgr Michał Grudecki

Ratio legis kryminalizacji kazirodztwa /205

Katarzyna Doroszewska

Czy należy zdepenalizować kazirodztwo? /217

Michał Perliński

„Bigamia to jedyne przestępstwo, które jest jednocześnie karą…”. Bigamia w ujęciu karnoprawnym – analiza dogmatyczna art. 206 Kodeksu Karnego,stan de lege lata, postulaty de lege ferenda /229

Paulina Baśkiewicz

Zgoda pacjenta na zabieg fizjoterapeutyczny /241

Bibliografia / 253

Wykaz tabel / 267

Summary/Streszczenie / 269

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Marta Andryszczak

  Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Retoryki Sądowej. Aktywnie działa także w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

  Zobacz publikacje autora

 • Renata Badowiec

  W 2017 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. Związanie sądu karnego orzeczeniem sądu cywilnego napisała pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. Arkadiusza Lacha. W roku akademickim 2015/2016 zdobyła tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Prawa i Administracji, a w roku akademickim 2016/2017 tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2015 – 2017 była wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. W październiku 2017 r. rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

 • Daria Gęsicka

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie cywilnym oraz prawie nowych technologii. Jest opiekunem naukowym Koła Naukowego Retoryki Sądowej.

  Zobacz publikacje autora

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum