SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831-1923)

autorzy: Czesław Kustra
Rok wydania:2012 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:483 ISBN:978-83-231-2770-3
OPIS

Pod względem redakcyjnym praca - uwzględniając jej właściwą konstrukcję, logikę i klarowność wywodu, a także warstwę językową - została  dobrze przygotowana. Autor w sposób przejrzysty analizuje i ujmuje w pewne określone całości problemy zawarte w tytule. Zapoznaje czytelnika z postacią polskiej arystokratki, której działalność wychowawcza wobec ubogich kobiet ze wsi przyczyniła się do ich awansu osobowościowego i społecznego. Koncepcję wychowawczą Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej ukazuje na tle będących w owym czasie w obiegu teorii wychowawczych i ich zastosowania w praktyce. Jest to element pozytywny, który przesądza o wartości poznawczej książki i o jej przydatności do inspirowania dalszych badań w poruszanej tu dziedzinie. Trzeba zaznaczyć, że jest to novum, ponieważ myśl pedagogiczna, rozproszona w całokształcie twórczości Jadwigi Zamoyskiej, w ocenianej pracy doczekała się systematyzacji i została zdefiniowana według współczesnych kryteriów badawczych.

Z recenzji wydawniczej ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandera

Opracowanie dr hab. Czesława Kustry zostało oparte na obszernej podstawie źródłowej, której zgromadzenie wymagało bardzo żmudnych prac heurystycznych. Wykorzystane zostały dostępne materiały źródłowe, opartej na szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy poza źródłowej, na co wskazuje bardzo cenna bibliografia. Całość skonstruowana jest zgodnie z wymogami naukowymi, przejrzysta na bazie bogatych zasobów źródłowych. Prezentując tę formę historii, pragnę wskazać na jej szczególną wartość przydatną w edukacji typu „ocalić od zapomnienia”, a także jako inspirująca do refleksji, i dalszych badań. W całej pracy zaznacza się troska o formę oraz styl pisarstwa naukowego. Dzięki rozległej wiedzy i kunsztowi analizy, Autor rozprawy potrafi znakomicie systematyzować działalność edukacyjno-praktyczną J. Zamoyskiej, dbając o rzetelność treści, oryginalność a także poprawność przekazu.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Eugenii Malewskiej

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.