Krzysztof Kannenberg, Tomasz Leszczyński, Ewa Zysnarska

Wybrane aspekty ochrony przyrody w polskich lasach

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3760-3
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Krzysztof Kannenberg, Tomasz Leszczyński, Ewa Zysnarska

Wybrane aspekty ochrony przyrody w polskich lasach

Kategoria produktu:

Książka Wybrane aspekty ochrony przyrody w polskich lasach adresowana jest do wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych i przyrodniczych oraz osób, których zainteresowania obejmują szeroko pojętą ochronę przyrody. W publikacji autorzy przedstawiają miejsce i rolę lasów w koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ekonomiczne i przyrodnicze przesłanki ochrony przyrody w lasach. Zaprezentowana w książce analiza kosztów ochrony lasu, w tym kosztów ochrony przeciwpożarowej, wskazuje na ogromną rolę PGL Lasy Państwowe w polskim systemie ochrony przyrody. Książka napisana jest zwięźle, przystępnie i stanowi przyczynek do dalszych rozważań i poszukiwań.

WSTĘP / 7

1. GLOBALNE DETERMINANTY OCHRONY LASÓW / 9
1.1. Idea rozwoju zrównoważonego / 9
1.2. Wdrażanie idei sustainable development na świecie / 12
1.3. Lasy na świecie / 21
1.4. Lista Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO / 24

2. LASY W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM W POLSCE / 55
2.1. Aspekty prawne / 55
2.2. Aspekty przyrodnicze / 63
2.3. Pomiar ochrony przyrody w lasach na podstawie wybranych wskaźników rozwoju zrównoważonego / 65

3. KOSZTY OCHRONY PRZYRODY W LASACH A KOSZTY OCHRONY LASU87
3.1. Przyrodnicze i ekonomiczne przesłanki ochrony przyrody w lasach / 87
3.2. Koszty ochrony przyrody w lasach RDLP w Toruniu / 97

4. KOSZTY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W LASACH KUJAWSKO-POMORSKICH / 131
4.1. Charakterystyka zagrożenia pożarowego w lasach RDLP w Toruniu / 133
4.2. Przygotowanie województwa kujawsko-pomorskiego do interwencyjnego zwalczania pożarów / 141
4.3. Pożary lasów w województwie kujawsko-pomorskim w świetle analiz statystycznych / 152
4.4. Koszty ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwach RDLP w Toruniu / 169
4.5. Koszty ponoszone przez Państwową Straż Pożarną w związku z gaszeniem pożarów lasów w województwie kujawsko-pomorskim / 199

LITERATURA / 213
SPIS TABEL / 219
SPIS RYSUNKÓW / 223

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Krzysztof Kannenberg

    Doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem naukowym i dydaktycznym w zakresie teorii ekonomii, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Zawodowo związany jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, w której od kilkunastu lat pełni funkcję rektora. W jego dorobku naukowym znajdują się liczne publikacje o tematyce związanej z szeroko rozumianym zarządzaniem. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”, wydawanego od 2007 roku przez Wydawnictwo Uczelniane WSZŚ w Tucholi, oraz organizatorem corocznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych o tematyce związanej z lasami.

  • Tomasz Leszczyński

    Mgr inż. poż. st. Bryg. w st. spocz., aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa zabezpieczeń przeciwpożarowych. W czasie służby czynnej w pożarnictwie od 1992 r. był komendantem rejonowym, następnie powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, później kujawsko-pomorskim komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W czasie swojej wieloletniej służby dowodził wieloma działaniami ratowniczo-gaśniczymi, w tym akcjami gaszenia pożarów lasów również o bardzo dużych powierzchniach, jak np. w 1992 roku w Nadleśnictwie Dąbrowa. Doktorant na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Współpracuje z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytutem Badawczym im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie k/Otwocka. Uczestniczył w pracach zespołów problemowych, np. Zespół Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania Strategii Rozwoju Państwowej Straży Pożarnej na lata 2007–2015 czy Zespół do opracowania projektu programu: „Zgaś ryzyko” – Program ograniczenia liczby ofiar pożarów w latach 2013–2020.

  • Ewa Zysnarska

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum