• Strona główna
  • Historia sztuki
  • Organizacja struktur Kościoła Katolickiego na terenie obecnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1945-1989. Problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych

Janusz Gierlasiński

Organizacja struktur Kościoła Katolickiego na terenie obecnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1945-1989. Problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3836-5
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

96,00 zł

miękka

Janusz Gierlasiński

Organizacja struktur Kościoła Katolickiego na terenie obecnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1945-1989. Problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych

Kategoria produktu:

W książce dokonano analizy uwarunkowań, od których zależał stan zachowania zniszczonych w czasie wojny i po jej zakończeniu budowli sakralnych, stanowiących dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego. Działania administracji państwowej w okresie 1945-1989 doprowadziły w wielu przypadkach do strat w zabytkowej substancji budowlanej, których niestety nie da się naprawić.

WYKAZ SKRÓTÓW AKTÓW PRAWNYCH, DOKUMENTÓW, DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH, INSTYTUCJI, NAZW PAŃSTW / 7
WSTĘP / 9
STAN WIEDZY W OBSZARZE PODJĘTYCH BADAŃ / 11

1. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W GRANICACH OBECNEJ ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W LATACH 1534–1945 / 21

2. ORGANIZACJA TERYTORIALNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W LATACH 1945–1992 / 33
2.1. Ewolucja struktur diecezjalnych / 33
2.2. Rozwój struktur dekanalnych i parafialnych / 41
2.2.1. Sieć dekanalna / 41
2.2.2. Sieć parafialna / 43

3. DETERMINANTY PROCESU ODBUDOWY ZNISZCZONYCH KOŚCIOŁÓW / 51
3.1. Uwarunkowania społeczne / 51
3.2. Uwarunkowania gospodarcze / 59
3.3. Relacje państwo–Kościół / 63

4. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY I ODBUDOWY KOŚCIOŁÓW / 73
4.1. Ochrona i odbudowa budowli sakralnych w świetle prawa kanonicznego / 73
4.2. Ochrona i odbudowa obiektów w państwowych regulacjach prawnych / 79

5. PRZEJMOWANIE BUDOWLI SAKRALNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ KOŚCIELNĄ PO 1944 ROKU / 91

6. ODBUDOWA OBIEKTÓW SAKRALNYCH W LATACH 1945–1989 / 109
6.1. Skala zniszczeń / 109
6.2. Zniszczenia budowli sakralnych na skutek działań wojennych / 109
6.3. Rozbiórka i dewastacja kościołów / 112
6.4. Proces odbudowy / 117

7. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ODBUDOWIE / 147
7.1. Działania Kościoła / 147
7.2. Ofiarność społeczeństwa / 151
7.3. Pomoc państwa / 155

ZAKOŃCZENIE / 159
KATALOG OBIEKTÓW / 163
ZESTAWIENIE CHRONOLOGICZNE OBIEKTÓW / 285
SPIS ILUSTRACJI / 288
AKTY PRAWNE / 289
WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY / 292

Wykaz skrótów czasopism / 292
Archiwalia / 293
Źródła drukowane / 296
Literatura / 296

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum