Przemysław Waszak

Krucyfiks z Kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jego znaczenie i recepcja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3468-8
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
200
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Przemysław Waszak

Krucyfiks z Kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jego znaczenie i recepcja

Kategoria produktu:

„Praca dotyczy jednego z arcydzieł rzeźby późnogotyckiej, a w szczególności dziejów jego interpretacji i recepcji. Podjęcie tego tematu jest właściwe i godne uznania z co najmniej trzech powodów. Pierwszy to ranga dzieła, które mimo dość długiej historii badań pozostaje dość enigmatyczne. Po drugie narosła wokół niego tradycja legendarna i literacka stanowi odrębny, częściowo zazębiający się z badaniami historycznymi, kompleks zagadnień. Po trzecie zaś w ramach historii sztuki problematyka recepcji (historii i estetyki recepcji) jest ostatnimi czasy coraz intensywniej badana. Ponieważ w przypadku omawianego krucyfiksu istnieją liczne przekazy pisane, zagadnienia te można analizować w oparciu o trwały grunt źródeł”.

Z recenzji dr. hab. Jarosława Jarzewicza, prof. UAM

 

Wstęp / 7

I. Krucyfiks
1. Opis formalny / 13
2. Omówienie źródeł / 16
3. Zabytkowa substancja krucyfiksu i jej historyczne zmiany / 23
4. Krucyfiks z punktu widzenia historii sztuki i historii / 33

II. Krucyfiks i łączone z nim z legendy a dorobek literacki
1. Recepcja w relacjach z podroży / 57
2. Ujęcie w legendach i opowiadaniach / 65
3. Odbiór w literaturze przewodnikowej / 85
4. Recepcja w utworach poetyckich / 92
5. Recepcja przybierająca formy powieściowo-nowelistyczne / 97
6. Recepcja w opracowaniach z zakresu historii literatury / 118
7. Ilustracje książkowe przedstawiające krucyfiks oraz nawiązujące
do utworów prozatorskich / 123
8. Przykłady ujęcia w przedstawieniach teatralnych / 126

Zakończenie / 129

III. Bibliografia

1. Układ wyboru bibliografii / 131
2. Bibliografia przedmiotu / 142
3. Bibliografia kontekstowa / 164

IV. Wykaz ilustracji

Summary / 171

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Przemysław Waszak

    W 2006 roku ukończył historię sztuki w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się w 2012 roku również na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Od 2013 roku jest zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej w Katedrze Historii Sztuki i Kultury WNH UMK. Zajmuje się historią sztuki średniowiecznej, zwłaszcza przedstawieniami gotyckich Ukrzyżowań z terenów polskich i niemieckich, a także recepcją, znaczeniem i literackimi źródłami przedstawień gotyckich. Od 2016 roku pełni funkcję sekretarza redakcji rocznika „Sztuka i Kultura”.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum