Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3803-7
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
432
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku

Kategoria produktu:

Książka jest jedynym na rynku polskim omówieniem problematyki odpowiedzialności cywilnej za szkody olejowe ze statku. Rozwój transportu ropy naftowej drogą morską czyni tę tematykę niezwykle aktualną, o czym świadczą niedawne katastrofy tankowców Erika, Prestige czy wyciek z platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej. Autorka omawia międzynarodowy system kompensacji szkód olejowych, który tworzą ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe. Porównuje go z autonomicznymi rozwiązaniami przyjętymi w prawie amerykańskim, które były przedmiotem Jej badań podczas stypendium naukowego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Tulane Law School. Zarówno międzynarodowy, jak i amerykański system kompensacji szkód olejowych został przedstawiony na podstawie analizy licznego i aktualnego orzecznictwa oraz literatury. Autorka poddaje również szczegółowej analizie rozwiązania prawa polskiego, uwzględniając nowelizację kodeksu morskiego.

Wstęp  / 9

Rozdział I. Międzynarodowy system odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku / 13
1. System CLC 69/FUND 71 / 13
1.1. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (CLC 69) / 13
1.1.1. Uwagi wstępne / 13
1.1.2. Zasięg terytorialny stosowania CLC 69 / 16
1.1.3. Podstawowe pojęcia CLC 69 / 17
1.1.4. Zasada odpowiedzialności oraz przesłanki wyłączające odpowiedzial-ność / 30
1.1.5. Szkoda spowodowana zanieczyszczeniem /  39
1.1.6. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności / 69
1.1.7. Finansowe zabezpieczenie odpowiedzialności / 80
1.1.8. Jurysdykcja, uznawanie oraz wykonywanie orzeczeń / 88
1.1.9. Wygaśnięcie roszczeń / 90
1.2. Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Fundu-szu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami (FUND 71) / 91
1.2.1. Uwagi wstępne / 91
1.2.2. Podstawowe pojęcia FUND 71 / 91
1.2.3. Odpowiedzialność Funduszu z 1971 r. / 93
1.2.4. Funkcja indemnizacyjna Funduszu z 1971 r. / 101
1.2.5. Zasięg terytorialny stosowania FUND 71 / 104
1.2.6. Kwotowe granice odpowiedzialności Funduszu z 1971 r. / 104
1.2.7. Finansowanie Funduszu z 1971 r. / 105
1.2.8. Procedura dochodzenia odszkodowania od Funduszu z 1971 r. / 107
1.2.9. Wygaśnięcie Funduszu z 1971 r. / 110
1.3. Podsumowanie systemu CLC 69/FUND 71 / 111
2. System CLC 92/FUND 92 / 115
2.1. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (CLC 92) / 115
2.1.1. Uwagi wstępne / 115
2.1.2. Zasięg terytorialny stosowania CLC 92 / 118
2.1.3. Podstawowe pojęcia CLC 92 / 121
2.1.4. Zasada odpowiedzialności oraz przesłanki wyłączające odpowiedzial-ność / 146
2.1.5. Szkoda spowodowana zanieczyszczeniem / 148
2.1.6. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności / 170
2.1.7. Finansowe zabezpieczenie odpowiedzialności / 188
2.1.8. Jurysdykcja, uznawanie oraz wykonywanie orzeczeń / 195
2.1.9. Wygaśnięcie roszczeń / 200
2.2. Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Fundu-szu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami (FUND 92) / 201
2.2.1. Potrzeba zmian w funkcjonowaniu Funduszu / 201
2.2.2. Podstawowe pojęcia FUND 92 / 201
2.2.3. Funkcje Funduszu z 1992 r. / 202
2.2.4. Zasięg terytorialny stosowania FUND 92 / 203
2.2.5. Wyłączenie odpowiedzialności Funduszu z 1992 r. / 203
2.2.6. Finansowanie Funduszu z 1992 r. / 204
2.2.7. Kwotowe granice odpowiedzialności Funduszu z 1992 r. / 208
2.2.8. Procedura dochodzenia roszczeń od Funduszu z 1992 r.  / 210
2.3. Protokół z 2003 r. o utworzeniu Dodatkowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami / 213
2.3.1. Uwagi wstępne / 213
2.3.2. Zasięg terytorialny stosowania protokołu z 2003 r. / 215
2.3.3. Funkcje Dodatkowego Funduszu / 215
2.3.4. Finansowanie Dodatkowego Funduszu / 216
2.3.5. Kwotowe granice odpowiedzialności Dodatkowego Funduszu / 219
2.3.6. Procedura dochodzenia roszczeń od Dodatkowego Funduszu / 220
2.4. Podsumowanie systemu CLC 92/FUND 92 / 221
3. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności za szkody spowodo-wane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (konwencja bunkrowa) / 228
3.1. Uwagi wstępne / 228
3.2. Zasięg terytorialny stosowania konwencji bunkrowej / 231
3.3. Podstawowe pojęcia konwencji bunkrowej / 232
3.4. Zasada odpowiedzialności oraz przesłanki wyłączające odpowiedzialność / 242
3.5. Szkoda spowodowana zanieczyszczeniem / 243
3.6. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności / 246
3.7. Finansowe zabezpieczenie odpowiedzialności / 256
3.8. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń / 265
3.9. Wygaśnięcie roszczeń / 267
3.10. Podsumowanie konwencji bunkrowej / 267

Rozdział II. Amerykański system odpowiedzialności cywilnej za szkody spo-wodowane zanieczyszczeniem olejami / 271
1. Uwagi wstępne / 271
2. Oil Pollution Act z 1990 r. (OPA) / 277
2.1. Zasięg terytorialny stosowania OPA / 280
2.2. Podstawowe pojęcia OPA / 284
2.3. Zasada odpowiedzialności i przesłanki wyłączające odpowiedzialność / 296
2.4. Szkoda spowodowana zanieczyszczeniem / 306
2.5. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności / 352
2.6. Finansowe zabezpieczenie odpowiedzialności / 365
2.7. Fundusz odszkodowawczy The Oil Spill Liability Trust Fund (OSLTF) / 368
2.8. Jurysdykcja / 374
2.9. Wygaśnięcie roszczeń / 375
3. Naprawienie szkody spowodowanej zanieczyszczeniem olejowym na gruncie innych podstaw prawnych niż OPA / 375
4. Podsumowanie amerykańskiego systemu odpowiedzialności za szkody olejowe / 379

Rozdział III. Odpowiedzialność cywilna za szkodę spowodowaną zanieczysz-czeniem olejami ze statków w prawie polskim / 386
1. Zanieczyszczenia różne / 386
2. Zanieczyszczenia olejami bunkrowymi / 395
3. Zanieczyszczenia ze statków przewożących oleje / 398
4. Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Za-nieczyszczeniem Olejami / 400
5. Międzynarodowy Dodatkowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowo-dowane Zanieczyszczeniem Olejami / 401
6.Podsumowanie odpowiedzialności cywilnej za szkody olejowe ze statków w prawie polskim / 403

Uwagi końcowe / 404
Bibliografia / 411

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum