• Strona główna
  • Historia wojskowa
  • Dyscyplina wojskowa a gotowość bojowa. Analiza stanu dyscypliny wojskowej w Marynarce Wojennej w wybranych okresach XX i XXI wieku

Robert Rybak

Dyscyplina wojskowa a gotowość bojowa. Analiza stanu dyscypliny wojskowej w Marynarce Wojennej w wybranych okresach XX i XXI wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4058-0
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
234
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Robert Rybak

Dyscyplina wojskowa a gotowość bojowa. Analiza stanu dyscypliny wojskowej w Marynarce Wojennej w wybranych okresach XX i XXI wieku

Kategoria produktu:

Wstęp / 7

1. Dyscyplina wojskowa / 11
1.1. Pojęcie i istota dyscypliny wojskowej / 14
1.2. Dowódca równa się wychowawca / 16
1.3. Działalność dowódczo-wychowawcza / 20
1.4. Kształtowanie dyscypliny wojskowej / 28
1.5. Wpływ dyscypliny wojskowej na poziom zadań realizowanych przez jednostki bojowe Marynarki Wojennej / 35

2. Dyscyplina wojskowa w okresie funkcjonowania układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej (układ warszawski) / 43
2.1. Prawne uwarunkowania dyscypliny wojskowej w okresie funkcjonowania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej / 43
2.2. Instytucje samowychowawcze kształtujące żołnierskie postawy posłuszeństwa i praworządności – Sądy Honorowe i Koleżeńskie / 49
2.3. Formy działalności samowychowawczej podnoszące poziom zdolności i efektywności wykonywanych zadań służbowych / 52
2.4. Wpływ zdarzeń nadzwyczajnych na stan dyscypliny i szkolenie w początkowym okresie funkcjonowania Układu Warszawskiego / 60
2.5. Wpływ dyscypliny wojskowej na osiąganie gotowości bojowej Marynarki Wojennej / 71
2.6. Właściwie prowadzona działalność dyscyplinarna warunkiem wysokiego poziomu gotowości bojowej / 110
2.7. Stan dyscypliny wojskowej w okresie Układu Warszawskiego – podsumowanie / 135

3. Stan dyscypliny wojskowej w marynarce wojennej i jej wpływ na zadania realizowane w ramach systemu bezpieczeństwa morskiego państwa współcześnie / 139
3.1. Założenie metodologiczne oraz informacje o badaniu / 139 
3.2. Praworządność i posłuszeństwo / 142
3.3. Zdolność żołnierzy do realizacji postawionych zadań / 153
3.4. Efektywność realizowanych zadań / 162
3.5. Czynniki wpływające na prawidłowe funkcjonowanie jednostki wojskowej / 180
3.6. Podsumowanie i wnioski / 185

Zakończenie / 195
Bibliografia / 199
Załączniki / 211

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Robert Rybak

    Absolwent Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. W 2001 roku został mianowany na pierwszy stopień oficerski i rozpoczął zawodową służbę wojskową na okrętach marynarki wojennej, kolejno na niszczycielu rakietowym ORP „Warszawa”, okręcie szkolnym ORP „Wodnik” oraz fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. Od 2007 roku pełnił służbę w Dowództwie 3. Flotylli Okrętów, a następnie w Dowództwie Marynarki Wojennej, Dowództwie Generalnym Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego. W 2013 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Rok później zakończył zawodową służbę wojskową i rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku adiunkta. Autor realizuje zadania badawcze w zakresie strategii i doktryny wojennej oraz historii polskich sił zbrojnych. Szczególną uwagę poświęca bezpieczeństwu morskiemu państwa i związanej z nim działalności operacyjnej marynarki wojennej. Opublikował szereg artykułów o tematyce obronnej, jest współredaktorem takich monografii, jak: Wyzwania w wychowaniu i edukacji na rzecz bezpieczeństwa w nowym wieku, Siła i strategia bezpieczeństwa narodowego, Wojna a mapa: historia i współczesność oraz Rzecz o obywatela obowiązkach obronnych.Realizator projektu badawczego Możliwości wzmocnienia systemu obronnego państwa przez obywateli RP w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum