• Strona główna
  • Medycyna i zdrowie
  • Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Arkadiusz Migdalski

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4159-4
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
182
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Arkadiusz Migdalski

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Kategoria produktu:

 „Temat badań [...] uważam za aktualny, ważny i interesujący, choć niełatwy. Cel pracy wytycza kilka głównych kierunków, tj. ocenę drogi aktywacji krzepnięcia zależnej od TF, ocenę procesu angiogenezy, badanie stężenia heparanazy […] we krwi […] oraz w blaszkach miażdżycowych […].

Badaniami objęto grupę 86 chorych zakwalifikowanych do endarterektomii i grupę 35 osób zdrowych, stanowiących grupę kontrolną. Analiza statystyczna wyników badań wykazała w blaszkach miażdżycowych i osoczu chorych wielokrotnie wyższe stężenie i aktywność TF niż w osoczu grupy kontrolnej. W homogenacie blaszek miażdżycowych osób chorych stwierdzono wyższe stężenie            i aktywność TFPI i TM, tj. inhibitorów procesu krzepnięcia w porównaniu do ich zawartości w osoczu. Zaobserwowano znacząco wyższe stężenie VEGF w blaszce w porównaniu z osoczem chorych. Stężenie sVEGFR1 było wyższe w osoczu i w homogenacie chorych niż u osób zdrowych, natomiast stężenie sVEGFR2 było najwyższe w grupie kontrolnej, niższe w osoczu chorych, a najniższe                 w homogenatach blaszek […]. Dyskusja poprowadzona jest rzeczowo i kompetentnie. Dowodzi szerokiej wiedzy […], umiejętności argumentacji oraz sprawności w posługiwaniu się dostępnymi danymi literaturowymi.

W oparciu o uzyskane obserwacje kliniczne, wyniki badań i ich analizę statystyczną oraz konfrontację z danymi z piśmiennictwa opracowano sześć wniosków logicznie wynikających z pracy i nawiązujących do postawionych celów badawczych.

Praca […] zawiera wiele oryginalnych, nieznanych w literaturze obserwacji. Pogłębia dotychczasową wiedzę na temat patogenezy miażdżycy, udziału hemostazy i angiogenezy w mechanizmie powstawania niestabilnych blaszek miażdżycowych”.

Zbigniew Ziętek

Wykaz skrótów użytych w monografii / 7

1. WSTĘP / 13
1.1. Miażdżyca / 13
1.1.1. Patogeneza / 13
1.1.2. Czynniki ryzyka miażdżycy / 21
1.1.3. Rozwój blaszki miażdżycowej / 33
1.1.4. Miażdżyca tętnic szyjnych / 38
1.2. Układ krzepnięcia w zarysie i jego rola w miażdżycy / 41
1.2.1. Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego / 41
1.2.2. Czynnik tkankowy (TF) / 44
1.2.3. Inhibitor drogi zależnej od czynnika tkankowego (TFPI) / 46
1.2.4. Miażdżyca a układ krzepnięcia / 47
1.3. Angiogeneza w miażdżycy tętnic / 49
1.3.1. Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) / 49
1.3.2. Rozpuszczalne receptory VEGF-A (sVEGFR1, sVEGFR2) / 51
1.4. Heparanaza / 53
1.4.1. Mechanizm działania, źródło, właściwości biologiczne heparanazy / 53
1.4.2. Znaczenie heparanazy w patogenezie miażdżycy / 56

2. CEL PRACY / 59

3. MATERIAŁ I METODYKA / 61
3.1. Charakterystyka grupy badanych chorych / 61
3.2. Grupa kontrolna / 63
3.3. Materiał do badań / 63
3.4. Metody laboratoryjne / 64
3.5. Analiza statystyczna danych / 65

4. WYNIKI / 67

5. Dyskusja / 113
6. Wnioski / 138
7. Streszczenie / 140
8. Summary / 145
9. Piśmiennictwo / 150
10. Spis tabel / 173
11. Spis rycin / 176

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum