Jadwiga Biegańska

Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4198-3
Rok wydania:
2019
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Jadwiga Biegańska

Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce

Kategoria produktu:

Opracowanie podejmuje problematykę społecznego wytwarzania przestrzeni stref podmiejskich w Polsce w kontekście procesów urbanizacji i modernizacji systemu osadniczego. Strefy podmiejskie podlegające najbardziej dynamicznym przemianom na tle miast i tradycyjnych wsi są tu rozpatrywane jako niezależna struktura społeczno-przestrzenna. Natomiast przestrzeń ujęto głównie jako konstrukt społeczny, będący odzwierciedleniem procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i jednocześnie sposobu myślenia o świecie. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile uniwersalny jest kierunek społecznych przeobrażeń stref podmiejskich w Polsce. Stanowi także cenny punkt odniesienia dla interpretowania obecnej struktury przestrzennej samej strefy i wnioskowania o dalszych kierunkach jej przekształceń.

Wstęp / 9

1.1. Cel, zakres pracy i przyjęte hipotezy badawcze / 9
1.2. Metody pracy i ocena materiału źródłowego / 22

2. Teoretyczno-metodologiczne aspekty badań stref podmiejskich / 29
2.1. Strefa podmiejska – definicje i ujęcia typologiczno-klasyfikacyjne / 29
2.2. Procesy i zjawiska związane z urbanizacją kształtujące współczesną strefę podmiejską / 40
2.3. Modernizacja i jej znaczenie dla badań stref podmiejskich / 49

3. Obraz stref podmiejskich w Polsce na tle formalnie wydzielonych miast i obszarów wiejskich w kontekście zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych / 63
3.1. Przemiany demograficzne / 64
3.2. Przemiany społeczno-ekonomiczne / 83
3.3. Przemiany w zakresie ruchu budowlanego i zasobów mieszkaniowych / 96
3.4. Klasyfikacja stref podmiejskich na tle miast i obszarów wiejskich / 107

4. Strefy podmiejskie w perspektywie społecznej / 117
4.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna mieszkańców stref podmiejskich / 117
4.2. Motywy decydujące o wyborze strefy podmiejskiej jako miejsca zamieszkania / 127
4.3. Miejskość i wiejskość w odniesieniu do stref podmiejskich / 140
4.4. Jakość życia w strefie podmiejskiej / 151
5. Zakończenie / 162

Bibliografia / 171
Spis rycin / 193
Spis tabel / 195
Aneks 1 / 196
Aneks 2 / 197

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum