Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4230-0
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
316
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 228 mm
Seria:
Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Kategoria produktu:

Niniejsza publikacja poświęcona jest prawnym formom działania administracji stosowanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Problematyka ta stanowi niezwykle interesujący przedmiot badań teoretycznych, a jednocześnie jest bardzo ważna z punktu widzenia praktyki administracyjnej. Niewątpliwie poznanie i zrozumienie podjętych w tej książce zagadnień może przyczynić się do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego, a tym samym do poprawy skuteczności egzekucji administracyjnej, jak również właściwej ochrony praw jednostki w tym postępowaniu.

Podobnie jak poprzednia monografia z tej serii, również ta książka stanowi efekt wspólnego wysiłku przedstawicieli nauki z kilku polskich uczelni oraz praktyków reprezentujących organy administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Przedmowa / 7

Część 1. Zagadnienia ogólne

Marian Masternak, Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – refleksje ogólne / 11
Marta Romańska, Formy działania administracji w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – problem adekwatności pojęć stosowanych przez ustawodawcę do charakteru określanych nimi działań uregulowanych w tej ustawie / 32

Część 2. Prawne formy działania wierzyciela

Michał Miłosz, Upomnienie i działania informacyjne podejmowane wobec zobowiązanego przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji / 59
Przemysław Ostojski, Formy pozyskiwania przez wierzyciela informacji o majątku zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych / 84

Część 3. Akty i czynności egzekucyjne

Anna Dalkowska, Czynności egzekucyjne jako forma działania administracji publicznej / 107
Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Roman Hauser i Andrzej Skoczylas, Postanowienie organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym a odpowiednie stosowanie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego / 125
Tomasz Jędrzejewski i Piotr Rączka, Wszczęcie egzekucji administracyjnej / 143
Jan Olszanowski, Sposoby działania organów administracji publicznej w celu poszukiwania majątku zobowiązanego / 158
Bartosz Rakoczy, Odebranie ruchomości służącej celom liturgicznym od kościelnej osoby prawnej w świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Kodeksu prawa kanonicznego / 179
Karolina Rokicka-Murszewska, Zlecenie wykonania czynności egzekucyjnych organowi rekwizycyjnemu przez organ egzekucyjny / 194

Część 4. Prawne formy działania administracji publicznej w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

Krzysztof Kaszubowski, Formy działania administracji publicznej w egzekucji obowiązków niepieniężnych (wybrane zagadnienia) / 209
Konrad Łuczak, Zwrot grzywny w celu przymuszenia / 229

Część 5. Prawne formy zabezpieczenia wykonania obowiązków

Jan Dytko, Zabezpieczenie wadliwych produktów leczniczych – zagadnienia wybrane / 251

Część 6. Kontrola aktów i czynności egzekucyjnych

Marcin Kamiński, Bezczynność wierzyciela administracyjnego jako przedmiot rozpoznania i orzekania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym / 267
Jolanta Wilk, Materialne przesłanki dopuszczalności skargi sądowej wniesionej na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym / 284

Bibliografia / 299

  • prof. Wojciech Chróścielewski

    „[…] recenzowana książka stanowi wartościowe i uporządkowane opracowanie wielu szczegółowych, chociaż w niektórych przypadkach kontrowersyjnych, zagadnień z zakresu egzekucji administracyjnej […]. Nie ulega wątpliwości, że rozważanie zagadnień postępowania egzekucyjnego w administracji z punktu widzenia prawnych form działania administracji stanowi pierwszą w nauce o prawie i postępowaniu administracyjnym próbę analizy tych kwestii”.

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum