• Strona główna
 • Paedagogia Christiana 1(43)/2019: Pedagogy of Chiara Lubich

Jarosław Horowski (red.)

Paedagogia Christiana 1(43)/2019: Pedagogy of Chiara Lubich

Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1505-6872
Rok wydania:
2019
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Paedagogia Christiana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Jarosław Horowski (red.)

Paedagogia Christiana 1(43)/2019: Pedagogy of Chiara Lubich

Artykuły / Articles

 • Jesús Moran Cepedano - La prospettiva antropologica di Chiara Lubich per il terzo millennio
 • Jesús Moran Cepedano - Antropologiczna perspektywa Chiary Lubich na trzecie tysiąclecie
 • Monika Scheidler - Aspetti fondamentali di una pedagogia dalla prospettiva della spiritualità dell’unità – partendo dall’esperienza mistica di Chiara Lubich
 • Monika Scheidler - Aspekty pedagogiczne w duchowości jedności wynikającej z mistycznego doświadczenia Chiary Lubich
 • Dorota Kornas-Biela - Chiara Lubich’s “Resurrection of Rome”. Reflections in Light of Special Psychopedagogy
 • Dorota Kornas-Biela - „Zmartwychwstanie Rzymu” Chiary Lubich. Refleksja w świetle psychopedagogiki specjalnej
 • Michele De Beni - Un Maestro come modello di vita e di pensiero
 • Michele De Beni - Mistrz jako wzór życia i myślenia
 • Italo Fiorin - Un nuovo maestro, una scuola nuova
 • Italo Fiorin - Nowy nauczyciel, nowa szkoła
 • Maria Teresa Siniscalco - L’educando nello sguardo dell’educatore: spunti nel pensiero di Chiara Lubich e di Janusz Korczak
 • Maria Teresa Siniscalco - Wychowanek w „spojrzeniu” wychowawcy – w ujęciu Chiary Lubich i Janusza Korczaka
 • Maria José Dantas - Chiara Lubich’s Pedagogy in the “Spiritual Thoughts of Collegamento CH”
 • Maria José Dantas - Pedagogia Chiary Lubich w „Myślach duchowych konferencji telefonicznych collegamento”
 • Giuseppe Milan - Costruire l’intercultura in tempi difficili. La proposta pensiero-vita di Chiara Lubich
 • Giuseppe Milan - Budowanie procesów międzykulturowych w trudnych czasach.. Propozycja według myśli i dzieła Chiary Lubich
 • Mariola Teresa Kozubek - L’amore come dinamica fondamentale dell’educazione in famiglia secondo Chiara Lubich. Alcuni aspetti
 • Mariola Teresa Kozubek - Miłość jako podstawowa dynamika wychowania w rodzinie w ujęciu Chiary Lubich. Wybrane aspekty
 • María Inés Nin Márquez, Carina Rossa - Educazione interpersonale
 • Maria Inés Nin Márquez, Carina Rossa - Wychowanie interpersonalne
 • Robert Roche Olivar, Sandra Rodríguez Gil - Prosociality Inspired by the Charism of the Unity of Chiara Lubich. An Application in the School of Childhood
 • Robert Roche Olivar, Sandra Rodríguez Gil - Prospołeczność inspirowana charyzmatem jedności Chiary Lubich. Przykład zastosowania w przedszkolu
 • María Nieves Tapia - “Ama y comprenderás”: el carisma de Chiara Lubich en diálogo con la pedagogía del aprendizaje-servicio
 • Maria Nieves Tapia - „Kochaj a zrozumiesz”: charyzmat Chiary Lubich w dialogu z pedagogią uczenia się przez służbę (aprendizaje-servicio)
 • Sonja Mei Tin Huang - An Asian Perspective on Chiara Lubich and her Pedagogy of Fraternity: An Example of the Course “Culture of Unity” in Higher Education in Taiwan
 • Sonja Mei Tin Huang - Pedagogia braterstwa Chiary Lubich z perspektywy azjatyckiej. Przykład akademickiego kursu „Kultura jedności” na Tajwanie

Od Redakcji

 • Mariola Teresa Kozubek - Od redakcji

Recenzje / Reviews

 • Witold Kania - Carina Rossa, Viviana Carlevaris Colonnetti (eds.), Custodiar la infancia: Promoción del bienestar y la protección integral de niños y adolescentes, Buenos Aires: Editorial Ciudad Nueva, 2018, 170 pp.
 • Witold Kania - Carina Rossa, Viviana Carlevaris Colonnetti (red.), Custodiar la infancia: Promoción del bienestar y la protección integral de niños y adolescentes [Strzec dzieciństwa. Promocja dobrobytu i ochrona integralna dzieci i młodzieży], Buenos Aires: Editorial C
 • Raul Silva - Hubertus Blaumeiser, Anna Maria Rossi (edd.), Resurrezione di Roma, Dialoghi interdisciplinari su città, persona e relazioni a partire da un testo di Chiara Lubich, Roma: Città Nuova, 2017, pp. 247
 • Raul Silva - Hubertus Blaumeiser, Anna Maria Rossi (red.), Resurrezione di Roma, Dialoghi interdisciplinari su città, persona e relazioni a partire da un testo di Chiara Lubich [Zmartwychwstanie Rzymu. Dialogi interdyscyplinarne o mieście, osobie i relacjach, na
 • Araceli Del Pozo Armentia - Silvina Chemen, Francisco Canzani, Un dialogo para la vida, Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 2017, pp. 236 [Buenos Aires: Editorial Ciudad Nueva, 2013; A dialogue of life, New York: JTS-New City Press, 2015].
 • Araceli Del Pozo Armentia - Silvina Chemen, Francisco Canzani, Un dialogo para la vida [Dialog życia], Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 2017, s. 236 [Buenos Aires: Editorial Ciudad Nueva, 2013; A dialogue of life, New York: JTS-New City Press, 2015].

Editorial

 • Mariola Teresa Kozubek - Editorial

Słowo wstępne

 • Angelo Vincenzo Zani - Słowo wstępne

Nota del curatore

 • Mariola Teresa Kozubek - Nota del curatore

Reports

 • Paolo De Maina - Sociological imagination and social promotion: the category of “Agapic Action”, Salerno (Italia), 7-8 giugno 2018
 • Paolo De Maina - Wyobraźnia socjologiczna i promocja społeczna: kategoria „działania agapiczne”, Salerno (Włochy), 7–8 czerwca 2018 r.
 • Teresa Boi - Pedagogia in Dialogo: ricerca, pratiche e prospettive, Slovenia, Škofja Loka, 14-17 giugno 2018
 • Teresa Boi - Pedagogika w dialogu: badania, zastosowanie i perspektywy, Škofja Loka, 14-17 czerwca 2018 r.
 • Carina Rossa - Università e scuola. Verso il rilancio delle università in uscita. IV Congresso Internazionale delle Cattedre Scholas, Castelgandolfo, 27-29 giugno 2018
 • Carina Rossa - Uniwersytet i szkoła. Promocja uniwersytetu otwartego. IV Międzynarodowy Kongres Cattedre Scholas, Castelgandolfo, 27-29 czerwca 2018

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum