Agnieszka Olesińska

Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
316
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4276-8
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4263-8

36,00 zł

Agnieszka Olesińska

Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym

Kategoria produktu:

Praca przedstawia panoramiczny obraz instytucji następstwa prawnego spadkobierców w polskim prawie podatkowym. Analizie zostały poddane rozwiązania materialnoprawne i proceduralne. Przedmiotem rozważań są zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Przedstawiono ewolucję rozwiązań normatywnych dotyczących wielu kontrowersyjnych obszarów. Problemy omawiane w pracy są ilustrowane przykładami zaczerpniętymi z orzecznictwa sądów. Czytelnik znajdzie też odniesienia do projektowanych zmian Ordynacji podatkowej.

WYKAZ SKRÓTÓW / 11
WSTĘP / 13

ROZDZIAŁ I. NASTĘPSTWO PRAWNE SPADKOBIERCÓW W PRAWIE PODATKOWYM A CYWILNOPRAWNY WZORZEC SUKCESJI / 25
1. Uwagi wprowadzające / 25
2. Zakres przedmiotowy następstwa prawnego spadkobierców w prawie cywilnym / 29
3. Zakres przedmiotowy następstwa prawnego spadkobierców w prawie podatkowym – uwagi na tle rozwiązań cywilnoprawnych / 36
4. Uwagi co do techniki kształtowania zakresu przedmiotowego następstwa prawnego spadkobierców w prawie podatkowym / 51
5. Zagadnienie ciągłości sytuacji prawnej zmarłego jako punkt odniesienia przy rozważaniu zakresu sukcesji w prawie podatkowym / 60
6. Problem przejmowania przez spadkobierców obowiązku podatkowego spadkodawcy / 71
7. Zakres podmiotowy następstwa prawnego spadkobierców wprawie podatkowym / 77
8. Uwagi końcowe / 78

ROZDZIAŁ II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY SUKCESJI SPADKOBIERCÓW PODATNIKA W PRAWIE PODATKOWYM / 81
1. Wprowadzenie / 81
2. Kryteria decydujące o przejściu prawi obowiązków na spadkobierców zmarłego podatnika / 84
3. Geneza ustawowych kryteriów decydujących o przejściu praw i obowiązków na spadkobierców / 85
4. Rozróżnienie praw majątkowych i niemajątkowych na gruncie prawa podatkowego / 90
5. Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie rozróżnienia majątkowych i niemajątkowych praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego / 93
5.1. Uwagi ogólne / 93
5.2. Prawo do zwrotu nadpłaty / 96
5.3. Prawo do odliczenia straty od dochodu / 100
5.4. Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży odziedziczonych akcji / 101
5.5. Zagadnienie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości / 103
5.6. Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania jako prawo majątkowe / 106
5.7. Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w wypadku odpłatnego zbycia odziedziczonych jednostek uczestnictwa / 107
5.8. Uprawnienia procesowe / 111
5.9. Prawo do ubiegania się o umorzenie zaległości podatkowej / 113
5.10. Stopień konkretyzacji jako kryterium decydujące o istnieniu prawa lub obowiązku w rozumieniu art. 97 O.p. / 114
5.11. Obowiązki niemajątkowe – wybrane zagadnienia / 116
5.12. Próba polemicznej reasumpcji poglądów / 118
6. Podsumowanie / 121

ROZDZIAŁ III. GOSPODARCZE ASPEKTY SPADKOBRANIA W PRAWIE PODATKOWYM. KWESTIA ALOKACJI KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW / 123
1. Wprowadzenie / 123
2. Sukcesja jako źródło kontrowersji w zakresie amortyzacji / 126
3. Amortyzacja odziedziczonych składników majątku – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań / 126
4. Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych w drodze zapisu windykacyjnego / 134
5. Inne problemy z zakresu amortyzacji składników majątku nabytych przez spadkobiercę / 144
6. Możliwość uwzględnienia przez spadkobiercę kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spadkodawcę / 148
7. Zagadnienie korzystania przez spadkobierców praw autorskich z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przysługujących twórcom / 171
8. Inne zagadnienia dotyczące wstępowania spadkobiercy w sytuację spadkodawcy / 172

ROZDZIAŁ IV. ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ZWIĄZANE Z NASTĘPSTWEM PRAWNYM SPADKOBIERCÓW / 179
1. Uwagi wprowadzające / 179
2. Kontynuacja postępowania wszczętego za życia spadkodawcy / 196
3. Zarząd sukcesyjny a kontynuacja postępowania wszczętego wobec spadkodawcy / 202
4. Skutki śmierci podatnika wtoku procedur kontrolnych / 207
5. Decyzja o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców / 215
5.1. Zasada rozstrzygania w decyzji o zakresie odpowiedzialności i uprawnień spadkobierców / 215
5.2. Jedna czy wiele decyzji – przykład ewolucji stanowiska ustawodawcy / 219
5.3. Adresaci decyzji wydanej na podstawie art. 100 O.p. / 220
5.4. Treść i charakter prawny decyzji przewidzianej wart. 100 O.p. / 223
5.5. Zagadnienie dopuszczalności orzekania o odpowiedzialności spadkobierców przed przyjęciem spadku lub egzekwowania odpowiedzialności na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego w stosunku do zmarłego podatnika / 237
5.6. Właściwość organów podatkowych do wydania decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców / 242
6. Wstąpienie spadkobierców do postępowania w miejsce zmarłej strony / 248
7. Zagadnienie relacji między art. 100 i art. 102 § 2 Ordynacji podatkowej / 252
8. Ustalenie spadkobierców zmarłego / 258
9. Stwierdzenie zakresu uprawnień spadkobierców do nadpłaty – aspekty proceduralne / 270
10. Orzekanie o zakresie uprawnień innych niż prawo do zwrotu nadpłaty i prawo do uzyskania zwrotu podatku / 274

PODSUMOWANIE / 279
BIBLIOGRAFIA / 297
WYKAZ ORZECZEŃ / 307
LEGAL SUCCESSION OF HEIRS ACCORDING TO THE TAX LAW. ABSTRACT / 313

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agnieszka Olesińska

    Dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2002–2016 była redaktorem naczelnym „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”. Od 2016 r. jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wcześniej była radcą prawnym i doradcą podatkowym. W latach 2014–2017 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, przez kilka kadencji należała do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorką lub współautorką ponad 100 opracowań z zakresu prawa podatkowego i prawa finansów publicznych.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum