Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Beata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska (red.)

Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
ISBN:
978-83-231-4105-1
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
694
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
DOI:
10.12775/4105-1

56,00 zł

miękka

Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Beata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska (red.)

Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne

W niniejszej książce partnerstwo strategiczne jest analizowane w kategoriach empirycznych i teoretycznych jako forma współpracy między państwami i organizacjami międzynarodowymi, uwarunkowana zmianami na poziomie systemu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny. Jedną z niezaprzeczalnych zalet tej publikacji jest przede wszystkim rezygnacja z państwocentrycznego podejścia do partnerstwa strategicznego, jakie dominuje dotychczas w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi. Po drugie, partnerstwo strategiczne jako forma współpracy między NATO, UE, ASEAN, Wspólnotą Andyjską a 14 państwami jest analizowane, z jednej strony, jako względnie nowy obszar praktyk w stosunkach międzynarodowych, a z drugiej — jako przedmiot myślenia teoretycznego i jako zaproponowany oryginalny model, który jest sugerowanym narzędziem do badania funkcjonowania partnerstw strategicznych.

Prof. dr hab. Marek Pietraś

Joanna Piechowiak-Lamparska, Lucyna Czechowska, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Andriy Tyushka, Wstęp / 9

CZĘŚĆ PIERWSZA: TEORIA
1. Andriy Tyushka, Lucyna Czechowska, Partnerstwa strategiczne, polityka międzynarodowa i teoria stosunków międzynarodowych / 19
2. Andriy Tyushka, Lucyna Czechowska, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska, Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne: teoretyczne podstawy modelu idealnego / 67

CZĘŚĆ DRUGA: MODEL
3. Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska, Specyfikacja i operacjonalizacja modelu: podstawowe korelaty partnerstw strategicznych / 117
4. Agata Domachowska, Joanna Piechowiak-Lamparska, Zaufanie pomiędzy partnerami / 127
5. Andriy Tyushka, Lucyna Czechowska, Gotowość do współpracy strategicznej: konwergencja celów i ról strategicznych / 143
6. Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Lucyna Czechowska, Joanna Piechowiak-Lamparska, Ugruntowanie współpracy strategicznej: wyjątkowe powiązania i regularyzowany bilateralny strategiczny interakcjonizm / 193

CZĘŚĆ TRZECIA: STUDIA PRZYPADKÓW
Partnerstwa strategiczne NATO
7. Joanna Piechowiak-Lamparska, Początek nowej zimnej wojny? Porażka partnerstwa strategicznego NATO–Rosja / 239
8. Agata Domachowska, Długa i kręta ścieżka do partnerstwa strategicznego: relacje NATO–Japonia / 265
9. Andriy Tyushka, Ewoluujące partnerstwo strategiczne NATO–Ukraina w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa w regionie / 289
Partnerstwa strategiczne Unii Europejskiej
10. Karolina Gawron-Tabor, Pomiędzy współpracą i rywalizacją: partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych / 329
11. Lucyna Czechowska, Małżeństwo z rozsądku? opieszałe partnerstwo strategiczne UE–Indie / 363
12. Piotr Pięta, Współpraca UE–Japonia: powolna, ale stopniowa i stabilna droga do strategicznego partnerstwa / 393
13. Joanna Piechowiak-Lamparska, Bliska i pogłębiona współpraca dla wspólnych korzyści: partnerstwo strategiczne UE–Gruzja jako coś więcej / 421
Partnerstwa strategiczne ASEAN
14. Agata Domachowska, Skazani na współpracę? Partnerstwo ASEAN–Chiny / 451
15. Bartosz Płotka, Gra pozorów? Partnerstwo między ASEAN i Kanadą w poszukiwaniu strategicznego znaczenia / 487
16. Karolina Gawron-Tabor, Partnerstwo strategiczne ASEAN–Australia: Australia jako osobliwy partner / 513
17. Lucyna Czechowska, „Zaufani przyjaciele, dynamiczni partnerzy”: skromne, ale trwałe partnerstwo strategiczne ASEN–Nowa Zelandia / 539
Partnerstwa strategiczne CAN
18. Andriy Tyushka, Więź pomiędzy rozwojem a geoekonomią w relacjach CAN–Chiny / 565 19. Andriy Tyushka, Konwergencja makroekonomiczna i strategiczna pułapka (nie)istotności w interakcjonizmie CAN–Brazylia / 597
20. Bartłomiej Różycki, Together we CAN!... or CAN’T? Zagrożone détente pomiędzy Wspólnotą Andyjską i Chile oraz (utracone) szanse na partnerstwo strategiczne / 629
Andriy Tyushka, Agata Domachowska, Lucyna Czechowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska, Podsumowanie i wnioski końcowe / 659

Wykaz rysunków i tabel / 687
O autorach / 691

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum