Paweł Szczepanik

Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4349-9
Rok wydania:
2020
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Paweł Szczepanik

Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia

Kategoria produktu:

Autor podjął się ambitnego zadania ukazania materialnych przejawów mitologicznych wyobrażeń dawnych Słowian. Praca prezentuje znakomicie przemyślany sposób rozwiązania tej problematyki. Autor najpierw składa deklarację teoretyczną, definiuje sposób rozumienia mitu, status wyobrażeń religijnych i magicznych w kontekście projektowanej kultury tradycyjnej. Książka zawiera obszerny przegląd, analizę i interesująco przedstawioną interpretację wyobrażeń mitycznych odzwierciedlonych w reliktach archeologicznych. Czytelnik otrzymuje frapujące i pobudzające do dalszych badań oraz dyskusji dzieło podsumowujące stan wiedzy w zakresie archeologii religioznawczej Słowian zachodnich, a zarazem książkę zawierającą liczne autorskie propozycje interpretacyjne – niezwykle ważne dla badaczy i miłośników kultury duchowej naszych przodków.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja P. Kowalskiego

1. Zagadnienia wstępne / 7
1.1. Cel i problematyka / 7
1.2. Główne nurty badawcze w studiach nad religią Słowian w ujęciu historycznym / 8
1.3. Charakterystyka źródeł / 14
1.4. Sposób ujęcia pracy / 20
1.5. Zakres chronologiczny i terytorialny pracy / 21

2. Kultura wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny jako kultura typu tradycyjnego /24
2.1. Synkretyzm kultury / 25
2.2. Prawo partycypacji /31
2.3. Problem referencji i mowy magicznej / 33
2.4. Definicja kultur typu tradycyjnego / 35

3. Problematyka mitologii słowiańskiej / 38
3.1. Mit jako organizator rzeczywistości społeczno-kulturowej / 38
3.2. Mitologia słowiańska jako mitologia indoeuropejska – koncepcja Georges’a Dumézila i jej krytyka / 44

4. Przedmiot jako nośnik treści mitycznych / 60
4.1. Studia nad materialnością a studia nad kulturą / 60
4.1.1. Ujęcia ewolucjonistyczne i funkcjonalistyczne / 62
4.1.2. Ujęcia semiotyczne i tekstualne / 69
4.1.3. Ujęcia fenomenologiczne / 81
4.1.4. Ujęcie symetryczne i biograficzne / 84
4.2. Kategorie przedmiotów związanych ze sferą sacrum / 92
4.2.1. Przedmiot jako komunikat religijny / 92
4.2.2. Przedmioty święte a przedmioty kultu / 94
4.2.3. Fetysze religijne / 96
4.2.4. Rekwizyty rytualno-obrzędowe a przedmioty „codzienne” / 99
4.3. Posągi / 103
4.4. Miniaturowe figurki / 140
4.4.1. Figurki wielotwarzowe / 142
4.4.2. Figurki jednotwarzowe / 155
4.5. Figurki zoomorficzne / 174
4.6. Ceramika naczyniowa z przedstawieniami narracyjnymi / 204
4.7. Okucia pochewek noży i tzw. ostrogi typu lutomierskiego / 219

5. Organizacja przestrzeni jako realizacja obrazu mitycznego / 249
5.1. Fenomenologiczne i hermeneutyczne inspiracje w badaniach nadprzestrzenią / 250
5.2. Miejsca kultu a miejsca święte / 258
5.3. Fizjograficzne realizacje mitu o Pierwszej Ziemi / 261
5.3.1. Słowiańskie mity kosmologiczne / 261
5.3.2. Wyspy / 272
5.3.3. Góry / 308
5.4. Świątynie i budynki kultowe / 325
Podsumowanie / 345
Bibliografia / 351
Spis ilustracji / 401

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Paweł Szczepanik

    Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, etnolog. Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje projektem „Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Autor monografii Słowiańskie Zaświaty. Wierzenia, wizje i mity oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze są związane z szeroko rozumianą kulturą wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem przedchrześcijańskiego sacrum oraz czasów chrystianizacji. Oprócz tego jego zainteresowania badawcze są skupione wokół antropologii kultury, kultury i religijności ludowej, religioznawstwa porównawczego, teorii kultury, a także metodologii archeologii i nauk humanistycznych.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum