Natalia Wąsik

Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego. Aspekty prawnokarne

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4376-5
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
238
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Natalia Wąsik

Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego. Aspekty prawnokarne

Kategoria produktu:

Problematyka bezpieczeństwa pacjentów jest nierozerwalnie związana z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu opieki zdrowotnej oraz nowoczesnym kierowaniem i zarządzaniem zespołami medycznymi. W przedmiotowej publikacji – prezentując specyfikę błędu organizacyjnego w prowadzeniu działalności leczniczej i odpowiedzialności karnej osób winnych tego typu zaniedbań – Autorka koncentruje się m.in. na kwestiach nieprawidłowego nadzoru nad pracą personelu medycznego, niewłaściwego działania systemu zarządzania aparaturą medyczną, braku przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym, błędach w prowadzeniu gospodarki lekowej oraz uchybieniach w organizacji pracy izby przyjęć i szpitalnego oddziału ratunkowego. W monografii poruszono ponadto zagadnienia kwalifikacji prawnej czynów zabronionych – stanowiących w istocie błędy organizacyjne – oraz indywidualizacji winy sprawców wyżej wskazanych przestępstw.

Wykaz skrótów / 7
Wprowadzenie / 9

Rozdział 1. Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa opieki medycznej w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych / 15
1.1. Bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa a bezpieczeństwo pacjenta – istota, założenia i zagrożenia systemu opieki medycznej / 15
1.2. Znaczenie jakości opieki medycznej na tle standaryzacji procesu świadczenia usług medycznych przez podmiot leczniczy / 23
1.3. Zasady bezpieczeństwa sprawowania opieki medycznej nad pacjentem w podmiocie leczniczym w świetle unormowań prawnych dotyczących działalności leczniczej / 29
1.4. Zarządzanie podmiotem leczniczym a odpowiedzialność za organizację i prowadzenie działalności leczniczej / 57

Rozdział 2. Błąd organizacyjny w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – problemy terminologiczne / 65

Rozdział 3. Rodzaje, przyczyny i konsekwencje błędów organizacyjnych w świetle badań aktowych / 87
3.1. Obszary ryzyka i charakter błędów organizacyjnych występujących w szpitalach w świetle wyników badań aktowych / 87
3.1.1. Niedostateczny nadzór nad pracą personelu medycznego / 91
3.1.2. Wprowadzanie w błąd co do rzeczywistego potencjału osobowego i technicznego szpitala / 94
3.1.3. Nieprawidłowości w systemie zarządzania wyrobami medycznymi / 96
3.1.4. Niespełnianie wymogów ustawowych w zakresie utrzymania infrastruktury ogólnobudowlanej i technicznej szpitala / 114
3.1.5. Nieprawidłowy nadzór epidemiologiczny i niedostateczna kontrola zakażeń w szpitalu / 117
3.1.6. Niewłaściwe gospodarowanie lekami / 125
3.1.7. Uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i w ewidencjonowaniu świadczeń zdrowotnych / 127
3.1.8. Nieprawidłowości w organizacji dyżurów oraz pracy izby przyjęć szpitali i szpitalnych oddziałów ratunkowych / 130
3.1.9. Uchybienia w obszarze organizacji właściwego środowiska opieki nad pacjentem / 134
3.1.10. Nieprawidłowa organizacja współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego oraz pomiędzy członkami personelu medycznego / 137
3.2. Przyczyny i skutki błędów organizacyjnych stwierdzanych w podmiotach leczniczych / 147

Rozdział 4. Problematyka kwalifikacji prawnej przestępstw w obszarze błędów organizacyjnych / 153
4.1. Znaczenie kwalifikacji prawnej przestępstwa / 153
4.2. Sposoby kwalifikowania prawnego przestępstw z obszaru błędów organizacyjnych w teorii i praktyce / 155

Rozdział 5. Indywidualizacja winy za błąd organizacyjny a samodzielność zawodu medycznego na tle ordynatorskiego modelu kierowania oddziałem szpitalnym / 177
5.1. Indywidualizacja winy w świetle dyrektyw wymiaru kary / 177
5.2. Status ordynatora oddziału w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego – kształtowanie zasad odpowiedzialności karnej w kontekście samodzielności zawodu medycznego / 184

Podsumowanie / 207
Bibliografia / 219

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Natalia Wąsik

    Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Podstaw Prawa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów i doktorantów UMK, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, prawa karnego i prawa administracyjnego.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum