Edward Szłyk (red.)

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4362-8
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Edward Szłyk (red.)

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 1

Kategoria produktu:

Redaktor naukowy: Edward Szłyk
Redaktorzy pomocniczy: Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok

Przedstawiamy Państwu pierwszy tom monografii Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk będącej zbiorem artykułów naukowych napisanych przez uczestników XIII Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego. Prezentowane prace obejmują zagadnienia z następujących dyscyplin naukowych: biologia, chemia, fizyka, nauki o żywności oraz nauki materiałowe. Tematyka monografii wpisuje się w aktualne trendy naukowe, kontynuując tym samym interdyscyplinarne idee Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego.

Celem redaktorów tomu było utrzymanie jak najwyższej jakości naukowej i edytorskiej publikacji. Opublikowane artykuły wnoszą nową wiedzę do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a ich Czytelnik może znaleźć cenne źródła poznawcze i metodologiczne dla swoich zainteresowań naukowych.

NAUKI CHEMICZNE

ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA, JACEK NOWACZYK
Biodegradowalne superabsorbenty / 11

DOROTA CHEŁMINIAK-DUDKIEWICZ, JAKUB GAUZA, PATRYK RYBCZYŃSKI, ALEKSANDER SMOLARKIEWICZ-WYCZACHOWSKI, KATARZYNA WĘGRZYNOWSKA-DRZYMALSKA, MARTA ZIEGLER-BOROWSKA
Nanocząstki magnetyczne z osadzoną ftalocyjaniną cynkową jako potencjalne substancje aktywne wykorzystywane w terapii fotodynamicznej (PDT) / 25

ANNA FILIPIAK-SZOK, MARZANNA KURZAWA, MONIKA KUKOWSKA, EDWARD SZŁYK
Ekstrakty roślinne jako potencjalne składniki kosmetyków przeciwstarzeniowych / 39

MAŁGORZATA GNUS
Porównanie efektywności odwadniania alkoholu etylowego w procesie perwaporacji na sieciowanych membranach chitozanowych otrzymanych z polimerów o różnych właściwościach fizykochemicznych / 53

PATRYCJA GRĘBICKA, KATARZYNA WĘGRZYNOWSKA-DRZYMALSKA,  MARTA ZIEGLER-BOROWSKA
Synteza mikrokrystalicznej celulozy (MCC) pokrywanej mezoporowatym TiO2 / 69

ANNA KMIECIAK, MAREK P. KRZEMIŃSKI
Azirydynowanie cyklicznych olefin pochodnych cykloheksenu / 87

ANNA KOLANOWSKA, PATRYCJA WĄSIK, SŁAWOMIR BONCEL
Synteza nanokropek węglowych z mlek roślinnych / 103

DARIA KOSMALSKA, TOMASZ ŻUK, TOMASZ LIGOR, RAFAŁ MALINOWSKI
Optymalizacja wytłaczania wysokosprawnego tworzywa polimerowego poprzez analizę wydzielających się produktów gazowych w procesie wytłaczania / 117

SYLWIA KOWALSKA, ANETA JASTRZĘBSKA, EDWARD SZŁYK
Zastosowanie izotachoforezy kapilarnej do oznaczania kwasu glutaminowego w żywności / 127

PIOTR MAĆCZAK, HALINA KACZMAREK, MARTA ZIEGLER-BOROWSKA
Badania procesu koagulacji wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Kutnie / 141

DARIA NIEWOLIK, KATARZYNA JASZCZ
Pochodne betuliny jako surowce do otrzymywania polimerów / 155

DAWID NOSEK, AGNIESZKA CYDZIK-KWIATKOWSKA
Wpływ stabilizacji tlenowej na uwalnianie fosforu z tlenowego osadu granulowanego / 167

DOBROCHNA RABIEJ, ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA-CZERNIAK
Wpływ estrów kwasów fenolowych – kafeinianu i ferulanu oktylu na stabilność oksydacyjną oleju rzepakowego podczas przyspieszonego testu przechowalniczego / 177

KATARZYNA WĘGRZYNOWSKA-DRZYMALSKA, DOROTA CHEŁMINIAK-DUDKIEWICZ, HALINA KACZMAREK, MARTA ZIEGLER-BOROWSKA
Synteza i badanie fotostabilności nanokrystalicznej skrobi / 193

NAUKI BIOLOGICZNE

KAMIL BRYSZEWSKI
Metody oczyszczania ścieków powstających w uprawach bezglebowych / 211

AGNIESZKA CHRUSTEK, DOROTA OLSZEWSKA-SŁONINA
Znaczenie paraoksonazy 1 u osób z zaburzeniami tarczycy / 223

SYLWIA GRABSKA-ZIELIŃSKA, ALINA SIONKOWSKA, KATARZYNA RECZYŃSKA, ELŻBIETA PAMUŁA
Badania biologiczne materiałów biopolimerowych zawierających cząstki magnetyczne / 235

ALEKSANDRA MARCHWICKA
α-Fosfonokarboksylanowe inhibitory RGGT – znaczenie, charakterystyka i modyfikacje / 247

MAGDALENA SMOKTUNOWICZ, KRZYSZTOF WALERON, MAŁGORZATA WALERON
Identyfikacja i charakterystyka biochemiczna pektynolitycznych enterobakterii wyizolowanych z roślin z objawami mokrej zgnilizny oraz czarnej nóżki ziemniaka pochodzących z Serbii / 261

NAUKI FIZYCZNE

HUBERT KOWALSKI
Rozwój nowych technologii sekwestracji gazów przy wykorzystaniu glonów / 287

AGATA PONIECKA, MARCIN BARBURSKI
Właściwości mechaniczne haftu technicznego wykonanego z włókien lnianych / 303

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum