Jaśmina Korczak-Siedlecka

Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku

Nakład wyczerpany

Przekierowanie zewnętrzne
ISBN:
978-83-231-4475-5
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
448
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Seria:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Jaśmina Korczak-Siedlecka

Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku

Kategoria produktu:

Książka, oparta na księgach sądowych z XVI–XVII wieku, przedstawia wielowymiarowy obraz społeczności wiejskiej na Mierzei Wiślanej w epoce nowożytnej.

W życiu dawnej wsi przemoc była stałym elementem relacji międzyludzkich – rodzinnych, towarzyskich, zawodowych. Wachlarz zachowań agresywnych obejmował wyzwiska, plotki, groźby, pobicia, oplucia czy rwanie włosów. Interpretacja dotąd ignorowanych w historiografii jako „mniejszej wagi” codziennych konfliktów między jednostkami jest kluczem do zrozumienia ówczesnej struktury społecznej i norm zachowania na nowożytnej wsi oraz tożsamości jej mieszkańców. Autorka zadaje pytania o formy przemocy, jej funkcje społeczne, okoliczności jej stosowania, motywacje sprawców, akceptowane granice.

Społeczność wiejska na Mierzei Wiślanej należała do tzw. kultur honoru, gdzie honor jednostki był czynnikiem decydującym o jej tożsamości i przynależności do grupy. W książce przyjrzymy się sposobom i konsekwencjom utraty honoru, zadamy pytanie o społeczne funkcje zasad honorowych i o to, jak wpływały one na relacje międzyludzkie. Autorka stawia sobie za cel zrozumienie zależności między honorem a przemocą.


Rozmowa z autorką: https://www.polskieradio.pl/8/650/Artykul/2733763,Przemoc-i-honor-w-nowozytnej-wsi

Wstęp / 7
Przemoc – definicje i koncepcje w badaniach społecznych i historycznych / 9
Honor – jego koncepcje oraz zastosowanie w naukach historycznych / 19
Podstawa źródłowa i struktura książki / 28
Mierzeja i Szkarpawa – historia i charakterystyka regionu / 35

Część 1. Typy przemocy i ich relacja z honorem

Rozdział 1. Przemoc werbalna / 53
Przemoc werbalna jako działanie performatywne / 53
Typy przemocy werbalnej / 64
Oskarżenia o czary jako przemoc werbalna / 112

Rozdział 2. Przemoc fizyczna / 131
Przemoc fizyczna a śmierć i ból / 133
Przemoc fizyczna a ciało i honor / 142
Gesty / 166
Schemat bójki / 171

Rozdział 3. Przemoc seksualna / 179
Molestowanie seksualne / 180
Gwałt / 194

Część 2. Przemoc i honor w relacjach międzyludzkich

Rozdział 4. Przemoc i honor w relacjach rodzinnych / 217
Przemoc między małżonkami / 218
Przemoc między rodzicami a dziećmi / 236
Solidarność rodzinna w kontekście przemocy. Rodzinny honor / 252

Rozdział 5. Przemoc w stosunkach społecznych / 271
Przemoc między służącymi a pracodawcami / 273
Przemoc między parafianami a sługami Kościoła / 294
Przemoc między poddanymi a rządzącymi / 321
Przemoc między sąsiadami / 359
Przemoc wobec zwierząt / 387

Zakończenie / 401
Konkordancja nazw miejscowości / 415
Bibliografia / 417
Spis ilustracji / 433
Summary / 435
Indeks osób / 439
Indeks nazw miejscowych / 445

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Jaśmina Korczak-Siedlecka

    Z domu Kurczewska, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Historii PAN), absolwentka Instytutu Historycznego UW. W latach 2014–2017 zatrudniona w Instytucie Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – GWZO). Obecnie pracuje w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Specjalizuje się w historii społecznej epoki nowożytnej, z uwzględnieniem terenów niemieckojęzycznych. W swoich badaniach stara się zastosować różne podejścia metodologiczne oraz dorobek nauk społecznych.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum