Kinga Bączyk-Rozwadowska, Bartłomiej Chludziński (red.)

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach medycznych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4628-5
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
218
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4629-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4629-2

36,00 zł

miękka

Kinga Bączyk-Rozwadowska, Bartłomiej Chludziński (red.)

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach medycznych

Kategoria produktu:

Monografia pt. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów medycznych została zainspirowana Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Mediacja w sprawach medycznych”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w dniach 3–4 IV2019 r. Autorzy przedstawili w niej alternatywne wobec drogi sądowej metody rozstrzygania sporów w sprawach medycznych, mając świadomość jurydycznej, ale przede wszystkim praktycznej doniosłości tej problematyki. Procesy sądowe o naprawienie szkód wyrządzonych w związku z leczeniem są bowiem skomplikowane, długie i kosztowne, a ich ostateczny wynik, pomimo zaangażowania stron i znacznych nakładów czasu oraz środków, pozostaje niepewny i trudny do przewidzenia.

Treść publikacji obejmuje nie tylko rozwiązania przyjmowane w Polsce, m.in. mediację, arbitraż, postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz wojewódzkimi komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, lecz także pozasądowe modele rozstrzygania sporów funkcjonujące w innych systemach prawnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Rozwiązania te poddano wnikliwej analizie z punktu widzenia prawa materialnego oraz proceduralnego. Autorzy podjęli próbę zajęcia stanowiska w spornej w piśmiennictwie kwestii, odnoszącej się do tego, czy metody pozasądowego rozwiązywania sporów między lekarzem (szpitalem) a pacjentem można zakwalifikować do technik ADR (ang. alternative dispute resolution) zarówno w wąskim (sensu stricto), jak i szerokim (sensu largo) ujęciu.

Monografia skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców – studentów, aplikantów, sędziów, adwokatów i radców prawnych oraz innych osób bezpośrednio zainteresowanych rozwiązaniem konkretnych problemów prawnych, w szczególności zaś lekarzy, personelu medycznego, podmiotów sprawujących funkcje kierownicze w systemie lecznictwa oraz pacjentów i ich rodzin.

WPROWADZENIE | 7

Bartłomiej Chludziński
SYSTEM OPANOWYWANIA SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA PRAW PACJENTA LUB ZDARZEŃ MEDYCZNYCH | 11

Kinga Bączyk-Rozwadowska
POZASĄDOWE PROCEDURY KOMPENSACJI SZKÓD DOZNANYCH W ZWIĄZKU Z LECZENIEM | 32

Agnieszka Laskowska-Hulisz
WYBRANE ASPEKTY PRAWNE MEDIACJI W SPRAWACH MEDYCZNYCH | 77

Jan Trapszyc
SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MEDYCZNYCH. SPECYFIKA MEDIACJI | 98

Anna Sporczyk-Popielarczyk
MEDIATOR MEDYCZNY SZANSĄ NA OCALENIE WIĘZI PACJENT–LEKARZ? ROZWAŻANIA NA TLE BELGIJSKICH REGULACJI PRAWNYCH | 114

Aleksandra Pałczyńska i Daniela Pawłowska
DOWÓD RES IPSA LOQUITUR | 129

Agnieszka Jezierska-Markocka
GWARANCJE POUFNOŚCI W POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM W SPRAWACH MEDYCZNYCH | 144

Michał P. Ziemiak
MEDIACJA W SPRAWACH MEDYCZNYCH W SYSTEMACH COMMON LAW NA PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII, IRLANDII ORAZ USA. WZÓR DLA POLSKIEGO USTAWODAWCY? | 161

Kinga Bączyk-Rozwadowska
AMERYKAŃSKI SYSTEM KOMPENSACJI SZKÓD DOZNANYCH W NASTĘPSTWIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH | 177

Julianna Ambroziak
ALTERNATYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W SPRAWACH MEDYCZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH | 193

Klaudia Matłoka
RZECZNIK PRAW PACJENTA | 207

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum