• Strona główna
  • Medycyna i zdrowie
  • Analiza korzystania pacjentów hemodializowanych z województwa kujawsko-pomorskiego ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Agnieszka Pluta

Analiza korzystania pacjentów hemodializowanych z województwa kujawsko-pomorskiego ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4700-8
Liczba stron:
142
Nr wydania:
2021
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4701-5
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4701-5

32,00 zł

miękka

Agnieszka Pluta

Analiza korzystania pacjentów hemodializowanych z województwa kujawsko-pomorskiego ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Kategoria produktu:

W polskim systemie opieki zdrowotnej opieka nad pacjentem ze zdiagnozowaną przewlekłą chorobą nerek (PChN) na etapie leczenia zachowawczego oraz nerkozastępczego jest rozproszona, gdyż jest realizowana na poziomie opieki podstawowej, specjalistycznej i wysokospecjalistycznej, w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Obecnie nie ma mechanizmów regulujących zarządzanie i koordynację opieki nad chorym z PChN. Zadanie koordynacji procesu diagnostyki i leczenia w znacznym stopniu jest przeniesione na samego chorego. Badanie, przedstawione w tej książce, przeprowadzone na grupie 767 pacjentów hemodializowanych z województwa kujawsko-pomorskiego wskazuje na potrzebę objęcia tej grupy chorych opieką koordynowaną.

Wykaz skrótów / 7

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Sytuacja demografi czna województwa kujawsko-pomorskiego / 9

ROZDZIAŁ DRUGI
Przewlekła choroba nerek / 10
2.1. Leczenie nerkozastępcze / 14
2.2. Hemodializoterapia jako metoda leczenia nerkozastępczego / 16
2.3. Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce / 18

ROZDZIAŁ TRZECI
System opieki zdrowotnej funkcjonujący w Polsce / 23
3.1. Podstawowa opieka zdrowotna / 24
3.2. Specjalistyczna i wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna / 32
3.3. Obecny model opieki nad pacjentem z PChN w Polsce / 33

ROZDZIAŁ CZWARTY
Pacjent hemodializowany jako pacjent przewlekle chory / 40

ROZDZIAŁ PIĄTY
Uzasadnienie podjęcia badań / 42

ROZDZIAŁ SZÓSTY
Cel pracy / 43

ROZDZIAŁ SIÓDMY
Materiał i metody / 44
7.1. Analiza statystyczna / 45

ROZDZIAŁ ÓSMY
Wyniki . 46
8.1. Charakterystyka demograficzna / 46
8.1.1. Ogólna charakterystyka demograficzna / 46
8.1.2. Charakterystyka demograficzna kobiet i mężczyzn / 52
8.2. Ogólna charakterystyka hemodializoterapii / 54
8.3. Choroby współistniejące wśród hemodializowanych / 60
8.4. Korzystanie ze świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej / 62
8.5. Korzystanie ze świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej / 77
8.6. Korzystanie ze świadczeń lekarza stacji dializ / 80
8.7. Porównanie korzystania ze świadczeń zdrowotnych pacjentów hemodializowanych w publicznych i niepublicznych stacjach dializ / 80

Dyskusja / 86
Wnioski / 101
Piśmiennictwo / 103
Spis tabel / 119
Spis rycin / 120
Kwestionariusz ankiety / 124
Streszczenie / 133
Summary / 138

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum