Katarzyna Zofia Samek-Preś

Media społecznościowe w tworzeniu innowacji przedsiębiorstw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4678-0
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
310
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Katarzyna Zofia Samek-Preś

Media społecznościowe w tworzeniu innowacji przedsiębiorstw

Kategoria produktu:

Badania nad wykorzystaniem mediów społecznościowych w tworzeniu innowacji przedsiębiorstw, w dzieleniu się wiedzą wciąż znajdują się na wczesnym etapie rozwoju. Obecna literatura oferuje niewiele wskazówek dotyczących skutecznego zastosowania mediów społecznościowych w tworzeniu innowacji. Wyzwaniem dla obecnych przedsiębiorstw jest zatem zrozumienie tego, jak wydobyć z mediów społecznościowych potencjał innowacyjny, jak wykorzystać mądrość tłumu w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Prezentowana praca wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, a przeprowadzone w niej dociekania zostały oparte na oryginalnych przemyśleniach oraz wnioskach pochodzących z przeprowadzonych badań własnych wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Podjęta w książce problematyka jest zatem istotna i aktualna z punktu widzenia teorii i praktyki zarządzania. Wyczerpująco opisuje zakres i formę wykorzystania mediów społecznościowych w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Opracowanie wnosi wkład do obecnego stanu wiedzy, zwiększając zrozumienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w kreowaniu innowacji przedsiębiorstw. Badania mają również ważne implikacje dla praktyków biznesu, którzy wraz z ciągłym rozwojem technologicznym, dostępem do informacji i rosnącymi wymaganiami rynkowymi są postawieni przed wyzwaniem jak najskuteczniejszego wykorzystania mediów społecznościowych do tworzenia innowacji.

Wstęp / 9

Rozdział 1
Istota mediów społecznościowych i ich wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa / 17
1.1. Geneza i perspektywy rozwoju mediów społecznościowych / 24
1.2. Klasyfikacja i funkcje mediów społecznościowych / 42
1.2.1. Podział mediów społecznościowych ze względu na ich funkcje / 42
1.2.1.1. Media społecznościowe nastawione na budowanie i podtrzymanie relacji / 49
1.2.1.2. Media społecznościowe służące do współdzielenia zasobów / 53
1.2.1.3. Media społecznościowe nastawione na bieżące informowanie i odnoszenie się do aktualności / 56
1.2.1.4. Media społecznościowe służące do prezentacji opinii i poglądów / 58
1.2.1.5. Media społecznościowe nastawione na komunikację i dyskusję / 60
1.2.1.6. Media społecznościowe nastawione na współtworzenie i kooperację / 61
1.2.2. Inne klasyfikacje mediów społecznościowych / 64
1.3. Etapy dojrzałości przedsiębiorstwa do wykorzystania mediów społecznościowych / 74
1.4. Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie / 78
1.4.1. Marketing / 80
1.4.1.1. Media społecznościowe i reklama / 82
1.4.1.2. Media społecznościowe i elektroniczna wiadomość ustna (e-WOM) / 84
1.4.1.3. Zarządzanie mediami społecznościowymi i relacjami z klientami (CRM) / 88
1.4.1.4. Media społecznościowe i marka / 89
1.4.1.5. Media społecznościowe a zachowania i postrzeganie klientów / 90
1.4.2. Sprzedaż / 92
1.4.3. Obsługa klienta / 93
1.4.4. Badania i rozwój / 101
1.4.5. Rekrutacja / 104
1.5. Efekty wykorzystania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie / 106

Rozdział 2
Kreowanie innowacji w przedsiębiorstwie / 115
2.1. Pojęcie innowacji / 115
2.2. Typologia innowacji / 124
2.2.1. Innowacje w obrębie produktu / 125
2.2.2. Innowacje w obrębie procesów / 130
2.2.3. Innowacje organizacyjne / 134
2.2.4. Innowacje marketingowe / 137
2.3. Koncepcja otwartych innowacji / 139
2.4. Proces kreowania innowacji / 143
2.4.1. Modele procesu innowacyjnego / 146
2.4.1.1. Modele liniowe / 148
2.4.1.2. Modele interakcyjne / 151
2.4.2. Wdrażanie innowacji / 158
2.4.3. Dyfuzja innowacji / 160
2.5. Źródła innowacji / 163

Rozdział 3
Metodyka badań empirycznych / 177
3.1. Cel i zakres badań / 177
3.2. Metody badawcze i procedura badawcza / 180
3.2.1. Metoda sondażowa – badanie przedsiębiorstw / 182
3.2.2. Metoda delficka / 189
3.3. Charakterystyka prób badawczych / 192

Rozdział 4
Ocena wykorzystania mediów społecznościowych w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwach / 199
4.1. Cele wykorzystania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach / 199
4.1.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw / 200
4.1.2. Perspektywa ekspertów / 204
4.2. Rodzaje mediów społecznościowych wykorzystywanych w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwach / 205
4.2.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw / 207
4.2.2. Perspektywa ekspertów / 214
4.3. Działania podejmowane w mediach społecznościowych na rzecz kreowania innowacji w przedsiębiorstwach / 218
4.3.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw / 219
4.3.2. Perspektywa ekspertów / 223
4.4. Efekty wykorzystania mediów społecznościowych na rzecz kreowania innowacji w przedsiębiorstwach / 226
4.4.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw / 226
4.4.2. Perspektywa ekspertów / 232
4.5. Czynniki stymulujące wykorzystywanie mediów społecznościowych w kreowaniu innowacji przez przedsiębiorstwa / 244
4.5.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw / 244
4.5.2. Perspektywa ekspertów / 251
4.6. Czynniki destymulujące wykorzystywanie mediów społecznościowych w kreowaniu innowacji przez przedsiębiorstwa / 254
4.6.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw / 254
4.6.2. Perspektywa ekspertów / 263
4.7. O graniczenia zrealizowanych i kierunki przyszłych badań / 269

Zakończenie / 273
Literatura / 279
Spis rysunków / 301
Spis tabel / 305
Summary / 309

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Katarzyna Zofia Samek-Preś

    Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwentka zarządzania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz administracji i studiów podyplomowych z zakresu marketingu internetowego i e-biznesu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2020 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2019 r. pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2016–2019 pracowała także na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jest autorką i współautorką 26 artykułów naukowych, a także aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych poświęconych mediom społecznościowym i innowacjom. Kilkukrotnie prowadziła badania naukowe na uczelni i w firmach prywatnych. Obecne zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych w logistyce. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum