• Strona główna
  • Geografia
  • Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 4: Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1968–2020

Zenon Kozieł (red.)

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 4: Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1968–2020

Nakład wyczerpany

Przekierowanie zewnętrzne
ISBN:
978-83-231-4732-9
ISSN:
1899-1971
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
608
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4733-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4733-6

72,00 zł

miękka

Zenon Kozieł (red.)

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 4: Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1968–2020

Kategoria produktu:

W literaturze z zakresu informacji naukowej poświęconej piśmiennictwu oraz bibliografiom, na temat znaczenia tego typu baz danych dla rozwoju jakiejkolwiek dyscypliny naukowej wspomina się rzadko, a de facto wcale, gdyż ich szczególna – faktograficzno-dokumentacyjna rola jest bezdyskusyjna.

Przedmowa (Zenon Kozieł) / 13
Bibliografia POLSKIEGO PIŚMIENNICTWA KARTOGRAFICZNEGO jako źródło wiedzy o kartografii i aktywności naukowej kartografów w Polsce (Beata Konopska) / 21

WYKAZY SKRÓTÓW
A. Skróty nazw instytucji / 41
B. Skróty tytułów czasopism i wydawnictw seryjnych / 42
C. Inne skróty / 53

Część I
Publikacje polskie zestawione w dziale Nowości Wydawnicze „Polskiego Przeglądu Kartograficznego” (1969–2015) oraz suplemencie w języku polskim „Polish Cartographical Review” (2016–2020), a także zamieszczone w nich artykuły i notatki
1. Historia kartografii, bibliografie, katalogi, personalia, piśmiennictwo, zbiory kartograficzne / 55
2. Kartografia matematyczna, podstawy geodezyjne, systemy nawigacyjne, GPS / 148
3. Zagadnienia ogólne, teoria i metodologia kartografii, kartograficzne metody prezentacji, redagowanie map, generalizacja kartograficzna / 168
4. Kartografia tematyczna oraz atlasowa, kartografia wszechobecna / 205
5. Kartografia szkolna i uniwersytecka, nauczanie kartografii i geoinformatyki, tyflokartografia / 266
6. Nazewnictwo geograficzne, toponomastyka / 275
7. Percepcja i użytkowanie map, kartograficzna oraz geomatyczna metoda wspomagania badań / 281
8. Teledetekcja i fotogrametria w kartografii / 308
9. Techniki wykonywania i reprodukcji map, kartografia komputerowa, internetowa i mobilna, numeryczne modele terenu, animacje kartograficzne, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna / 340
10. Infrastruktura danych przestrzennych, systemy informacji przestrzennej / 375
11. „Mała kartografia”, kartografia globusowa i planetarna, mapy na kartkach i znaczkach pocztowych, flagach, herbach, pomnikach, monetach, etykietach zapałczanych, przedstawienia paramapowe / 440
12. Instytucje i organizacje kartograficzne, zagadnienia prawne, zawód kartografa / 443
13. Materiały ogólnopolskich konferencji, szkół, seminariów i innych konferencji
A. Ogólnopolskie konferencje kartograficzne / 466
B. Szkoły kartograficzne / 497
C. Inne konferencje i seminaria / 509
14. Specjalne zeszyty wydawnictw seryjnych, tomy the „Polish Cartography” oraz inne publikacje okolicznościowe / 514

INDEKSY OSOBOWE
A. Autorzy i redaktorzy publikacji / 527
B. Osoby w tytułach publikacji i ich wydzielonych częściach (bez patronów wyższych uczelni oraz autorów odwzorowań kartograficznych w ich nazwach) / 558

Część II
Recenzje publikacji kartograficznych zamieszczone w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” (1969–2015) oraz suplemencie „Polish Cartographical Review” (2016–2020)
1. Recenzje atlasów / 561
2. Recenzje map i planów / 572
3. Recenzje książek, czasopism i artykułów / 583

INDEKSY OSOBOWE
A. Autorzy recenzji / 596
B. Autorzy recenzowanych publikacji / 597
DODATEK
Artykuły i notatki w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” z lat 1923–1934
1. Artykuły / 601
2. Notatki / 605
INDEKSY OSOBOWE
A. Autorzy artykułów i notatek / 607
B. Osoby w tytułach publikacji / 607

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum