Edward Szłyk (red.)

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 3

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4836-4
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
302
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4837-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4837-1

54,00 zł

miękka

Edward Szłyk (red.)

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 3

Kategoria produktu:

Redaktor naukowy: Edward Szłyk
Redaktorzy pomocniczy: Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok

Drodzy Czytelnicy,
Przedstawiamy Państwu 3. tom monografii Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk będącej zbiorem artykułów zgłoszonych przez uczestników XIV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, które w trudnych czasach pandemii COVID-19 udało się zorganizować w formie tradycyjnej. W monografii opublikowane są zagadnienia zaprezentowane podczas konferencji z następujących dyscyplin naukowych: biologii, chemii, fizyki, nauk o żywności oraz nauk materiałowych. Tematyka monografii wpisuje się w aktualne trendy naukowe, kontynuując tym samym interdyscyplinarne idee Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego. Dodatkowo poruszane tematy są zgodne z ideą Priorytetowych Obszarów Badawczych UMK, takich jak: astrofizyka i astrochemia; od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych; w kierunku medycyny spersonalizowanej; interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko.

Celem redaktorów tomu było utrzymanie jak najwyższej jakości naukowej i edytorskiej publikacji. Opublikowane artykuły wnoszą nową wiedzę do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a ich Czytelnik może znaleźć cenne źródła poznawcze i metodologiczne dla swoich zainteresowań naukowych.

Wydanie niniejszej monografii zostało sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu Doskonała Nauka DNK/SP/465738/2020.

Nauki chemiczne

Elżbieta Adamska, Anna Wcisło, Agata Kowalska, Beata Grobelna
Nanostruktury core-shell na bazie złota i krzemionki – synteza,  charakterystyka oraz ocena właściwości powierzchni / 9

Mateusz Adam Baluk, Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska, Szymon Swiątek Brzeziński
Wydajne fotokatalizatory wykorzystujące promieniowanie słoneczne do syntezy użytecznych paliw / 27

Mateusz Borkowski, Bronisław K. Głód
Przemiatanie potencjałem w układzie przepływowym jako nowa metoda pomiaru Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego / 53

Natalia Czaplicka, Donata Konopacka-Łyskawa, Barbara Kościelska, Marcin Łapińsk
Precypitacja węglanu wapnia metodą karbonatyzacji z dodatkiem glicerolu w obecności wybranych promotorów absorpcji CO2 / 71

Magdalena Gajek, Aleksandra Pawlaczyk, Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik
Dyskryminacja próbek wina i cydru za pomocą analizy wielopierwiastkowej technikami ICP-MS i ICP-OES / 93

Amanda Kulpa-Koterwa, Grzegorz Schroeder, Tadeusz Ossowski, Adrian Koterwa, Paweł Niedziałkowski
Nanostruktury magnetyczne typu core-shell Fe3O4@SiO2-Nn jako nowe adsorbenty jonów metali ciężkich Cd2+, Pb2+ oraz Cu2+ – badania elektrochemiczne / 121

Marta Makowska, Paulina Kosikowska-Adamus, Dariusz Wyrzykowski, Adam Prahl, Emilia Sikorska
Analiza potencjału przeciwdrobnoustrojowego analogów peptydu LL-I w zwalczaniu infekcji lekoopornych / 137

Mateusz Marczewski
Zastosowanie inhibitorów ureazy do redukcji emisji amoniaku z nawozów mocznikowych / 157

Maria Mazur, Karol Rawiak, Włodzimierz Buchowicz
Reakcje metatezy z zamknięciem pierścienia w N-allilowych pochodnych ferrocenu / 179

Katarzyna Pojnar, Barbara Pilch-Pitera, Dominika Czachor-Jadacka
Lakiery proszkowe na bazie modyfikowanych żywic akrylowych / 191

Henryk Szramowski, Marek Krzemiński
Podkłady adhezyjne do termoplastycznych poliolefin. Artykuł przeglądowy / 207

Nauki biologiczne

Aleksandra Górzyńska, Katarzyna Kostyrka, Karolina Dydak
Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej opatrunku na bazie celulozy bakteryjnej, wysyconej powszechnie stosowanymi środkami wykorzystywanymi w profilaktyce infekcji ran przewlekłych / 241

Wojciech Grodzicki
Toksyczność plastiku – aktualne wyzwania i przyszłe kierunki badań / 263

Nauki fizyczne i techniczne

Anna Kwiatkowska, Izabela Skwira-Chalot
Zależność zasięgu od gęstości ośrodka i energii wiązki protonowej / 279

Aleksandra Rosińska
Zwężenie tętnicy nerkowej. Badanie numeryczne wpływu geometrii na zaburzenia przepływu krwi / 291

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum