Marcin Borkowski, Daria Bugajewska, Piotr Kasprzak

Selected topics in nonlinear analysis

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4656-8
ISSN:
2082-4335
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
491
Typ okładki:
miękka
Seria:
Lecture Notes in Nonlinear Analysis
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
DOI:
10.12775/978-83-231-4657-5

65,00 zł

miękka

Marcin Borkowski, Daria Bugajewska, Piotr Kasprzak

Selected topics in nonlinear analysis

Kategoria produktu:

W monografii Autorzy omawiają kilka wybranych obszarów szeroko rozumianej analizy nieliniowej. Pierwszy rozdział ,,Miary niezwartości'' jest zwięzłym wprowadzeniem w teorię tych miar. W szczególności Autorzy pokazują w nim wybrane zastosowania miar niezwartości w teorii równań różniczkowych w przestrzeniach Banacha. W rozdziale drugim ,,Teoria punktu stałego'' Autorzy skupiają się przede wszystkim na zasadzie kontrakcji Banacha, Twierdzeniu Schaudera o punkcie stałym oraz na pewnych uogólnieniach tych twierdzeń wraz z ich zastosowaniami. Rozdział trzeci ,,Przestrzenie metryczne hiperwykukłe" zawiera podstawy teorii tych przestrzeni wraz z twierdzeniami o punktach stałych dla operatorów określonych na takich przestrzeniach. Kolejne dwa rozdziały ,,Funkcje prawie okresowe'' oraz ,,Perturbacje funkcji prawie okresowych" stanowią wprowadzenie w bogatą teorię funkcji prawie okresowych oraz ich uogólnień, wykorzystujących różne typy zaburzeń. W szczególności Autorzy omawiają w nich pewne zastosowania funkcji prawie okresowych w równaniach różniczkowych zwyczajnych. W ostatnim rozdziale ,,Funkcje o ograniczonym wahaniu" Autorzy omawiają podstawowe własności funkcji o ograniczonym wahaniu w sensie Jordana oraz wskazują ich wybrane zastosowania w teorii równań całkowych oraz teorii szeregów Fouriera.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Marcin Borkowski

  • Daria Bugajewska

    Polska matematyk, doktor habilitowana nauk matematycznych. Specjalizuje się w równaniach różniczkowych i całkowych oraz analizie nieliniowej. Pracuje obecnie jako profesor uczelni na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia z matematyki ukończyła na UAM w 1995 (pracę magisterską pt. Twierdzenie o funkcji uwikłanej i jego zastosowania przygotowała pod kierunkiem prof. Stanisława Szufli). W latach 1995–1999 odbyła studia doktoranckie na WMI UAM. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1999 roku na podstawie rozprawy pt. Topologiczne własności zbiorów rozwiązań pewnych zagadnień dla równań różniczkowych, przygotowanej również pod kierunkiem prof. S. Szufli. Habilitowała się w 2019 roku na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Nielinowe operatory superpozycji oraz nieliniowe równania całkowe w przestrzeniach funkcji o ograniczonej wariacji różnych typów. Obecnie pracuje w Zakładzie Analizy Nieliniowej i Topologii Stosowanej WMiI UAM. Od roku 2020 pełni funkcję Wiceprezesa Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest redaktor pomocniczą czasopism Global Journal of Pure and Applied Mathematics, International Journal of Management Science and Engineering Management oraz Pacific-Asian Journal of Mathematics. Artykuły publikowała w takich czasopismach jak m.in.: Discrete and Continuous Dynamical Systems, Journal of Integral Equations and Applications, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Mathematische Nachrichten oraz Nonlinear Analysis Theory, Methods and Applications.

  • Piotr Kasprzak

    Zatrudnienie: adiunkt - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznananiu - od 1.10.2012 do chwili obecnej. Edukacja: magister matematyki - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznananiu, 16.05.2008; doktor nauk matematycznych w dziedzinie matematyki - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznananiu, 25.05.2012, praca: Twierdzenia o punktach stałych pewnych klas operatorów nieliniowych wraz z ich zastosowaniami.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum