• Strona główna
  • Filologia włoska
  • Czy to jest człowiek (Se questo è un uomo) di Primo Levi e Dymy Birkenau (Il fumo di Birkenau) di Liana Millu in Polonia. Confronto e analisi delle traduzioni

Olga Kutzner

Czy to jest człowiek (Se questo è un uomo) di Primo Levi e Dymy Birkenau (Il fumo di Birkenau) di Liana Millu in Polonia. Confronto e analisi delle traduzioni

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4773-2
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4774-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4774-9

38,00 zł

miękka

Olga Kutzner

Czy to jest człowiek (Se questo è un uomo) di Primo Levi e Dymy Birkenau (Il fumo di Birkenau) di Liana Millu in Polonia. Confronto e analisi delle traduzioni

Kategoria produktu:

Il libro tratta delle traduzioni in polacco delle testimonianze letterarie di due autori italiani di origine ebraica – Primo Levi e Liana Millu – pubblicate in Polonia, rispettivamente, nel 1987 (Czy to jest człowiek di Primo Levi) e nel 2007 (Dymy Birkenau di Liana Millu). Il libro è stato diviso in due parti per dimostrare come la trasformazione politica – avvenuta nel 1989 – possa aver influenzato sia la scelta e il tempo della pubblicazione delle testimonianze italiane, sia le strategie adottate dai loro traduttori. L'autrice non si sofferma solo sui problemi linguistici e traduttivi, ma prende in considerazione anche il contesto storico e sociale. Si presenta perciò il ruolo del traduttore che, attraverso una strategia scelta, influisce sul lettore e sulla sua percezione della letteratura dei campi di concentramento.


 

Książka jest poświęcona przekładowi na język polski świadectw z obozu Auschwitz-Birkenau dwójki włoskich autorów żydowskiego pochodzenia, które ukazały się w Polsce odpowiednio w 1978 roku (Czy to jest człowiek Prima Leviego) oraz w 2007 roku (Dymy Birkenau Liany Millu). Monografia została podzielona na dwie części, z uwzględnieniem cezury roku 1989, aby pokazać w jaki sposób transformacja ustrojowa mogła mieć wpływ zarówno na wybór i moment publikacji świadectw Zagłady, jak i na strategie przyjęte przez tłumaczy. Autorka nie koncentruje się tu jedynie na problemach natury językowej i przekładoznawczej, ale zwraca uwagę na dany kontekst historyczny i społeczny w jakim funkcjonuje sam przekład. Ukazuje rolę tłumacza, który poprzez obraną strategię wpływa na czytelnika, jego percepcję i odbiór literatury o Zagładzie.

ABBREVIAZIONI / 9
INTRODUZIONE / 11

1. Translation Studies e testimonianze letterarie / 15
1.1. I Descriptive Translation Studies / 18
1.2. Il modello polisistemico di Itamar Even-Zohar / 18
1.3. Gideon Toury / 20
1.3.1. Il concetto della norma traduttiva nei DTS di Gideon Toury / 22
1.3.2. Le norme traduttive: iniziali, preliminari, operative / 23
1.3.3. Due leggi della traduzione / 25
1.4. André Lefevere: Ideologia e poetica / 26
1.5. Theo Hermans: la voce del traduttore / 28
1.6. Metodi di traduzione di J.P. Vinay e J. Darbelnet / 29

2. Letteratura dello Sterminio? / 31
2.1. Da Adorno alla Pop Shoah / 31
2.2. La testimonianza letteraria: un genere specifico / 34
2.3. Literatura Zagłady / 37

PARTE I
1. Edizioni di testimonianze del lager prima del 1989 / 43
2. Sub-sistema delle traduzioni dal 1945 al 1989 / 47
3. Literatura Zagłady: modelli prima del 1989 / 51
3.1. Vorarbeiter Tadek / 54
3.1.1. La compromissione della religione e della cultura / 56
3.2. Un reportage “dall’abisso” di Zofia Kossak-Szczucka / 57
3.2.1. Lo Sterminio “cristianizzato” / 60
3.3. Le caratteristiche della Literatura Zagłady prima del 1989 / 62
4. Primo Levi / 65
4.1. Autore e sopravvissuto / 65
4.2. Traduzioni dell’opera leviana all’estero / 67
4.3. Opere di Primo Levi tradotte in Polonia / 70
5. Se questo e un uomo e Czy to jest człowiek / 75
5.1. Deumanizzazione / 75
5.1.1. Animalizzazione in Se questo e un uomo / 76
5.2. La zona grigia / 80
5.3. Essere ebrei / 85
5.4. Una nuova Bibbia / 93
5.5. “C’e Auschwitz, quindi non puo esserci Dio” / 98
5.6. La Divina Commedia / 102
5.6.1. I Sommersi / 103
5.6.2. Un viaggio / 106
5.6.3. Topografia dell’Inferno / 107
5.7. La fede nella cultura / 110
6. Se questo e un uomo e la letteratura polacca sui campi di concentramento / 113

PARTE II
1. Edizioni di testimonianze del lager dopo il 1989 / 117
2. Sub-sistema delle traduzioni dopo il 1989 / 121
3. Literatura Zagłady dopo il 1989 / 129
3.1. Con gli occhi di una bambina / 133
3.1.1. Antisemitismo / 136
3.2. Sono un assassino? Il caso di Calel Perechodnik / 137
3.2.1. La religione e la cultura / 139
3.3. Le caratteristiche della letteratura dello Sterminio dopo il 1989 / 141
4. Liana Millu / 143
4.1. Fortuna dell’opera di Liana Millu in Italia e all’estero / 143
4.2. La traduzione polacca de Il Fumo di Birkenau / 146
5. Il fumo di Birkenau: una testimonianza letteraria / 149
6. Il fumo di Birkenau e Dymy Birkenau / 151
6.1. Deumanizzazione ne Il Fumo di Birkenau / 151
6.1.1. Oggettivazione / 151
6.2. Antilager / 155
6.3. Essere ebree / 160
6.4. La religione e la sofferenza / 164
6.5. La cultura e La Divina Commedia / 172
7. Il fumo di Birkenau e la letteratura polacca sui campi di concentramento / 177

CONCLUSIONI. Testimonianze letterarie italiane e la letteratura polacca dei campi di concentramento / 181
APPENDICI
1. Case editrici che pubblicano le testimonianze del lager / 187
1.1. Case editrici che pubblicano le testimonianze polacche prima del 1989 / 187
1.2. Case editrici che pubblicano le testimonianze polacche dopo il 1989 / 194
2. Case editrici che pubblicano le traduzioni delle testimonianze dei sopravvissuti stranieri / 201
2.1. Case editrici che pubblicano le traduzioni delle testimonianze dei sopravvissuti stranieri prima del 1989 / 201
2.2. Case editrici che pubblicano le traduzioni delle testimonianze dei sopravvissuti stranieri dopo il 1989 / 202
3. Case editrici che pubblicano le traduzioni delle testimonianze polacche in altre lingue europee / 205
3.1. Case editrici che pubblicano le traduzioni delle testimonianze polacche in altre lingue europee prima del 1989 / 205
3.2. Case editrici che pubblicano le traduzioni delle testimonianze polacche in altre lingue europee dopo il 1989 / 206
BIBLIOGRAFIA / 209

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum