Jakub Kłeczek

Performans cyfrowy – historycznomedialne przemiany

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-5074-9
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5075-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5075-6

40,00 zł

miękka

Jakub Kłeczek

Performans cyfrowy – historycznomedialne przemiany

Kategoria produktu:

Performans cyfrowy – historycznomedialne przemiany to wielokierunkowa narracja o relacjach między sztukami performatywnymi a mediami. Opowiada o twórczych fascynacjach, negacjach i modyfikacjach środków scenicznych, które stale przebudowują zastane zasady komunikacji w sztuce oraz poza nią. Książka ukazuje zmaganie się twórców z przeciwstawnymi dążeniami, pragnieniem tworzenia i rozumienia medialnych zależności. Pokazuje też, jak różne grupy entuzjastów nowych środków scenicznych angażują odbiorców oraz skłaniają ich do zmian przyzwyczajeń. Pozycja ta stanowi nowatorską analizę obejmującą wiele aspektów kultury ostatnich dwustu lat. Omawia znaczenie, intencje i konsekwencje zaawansowanych technologicznie spektakli oraz to, jak dziś możemy ponownie mówić o dawnych praktykach twórców – innym językiem, bogatsi o współczesne doświadczenia kultury medialnej.


 

Performans cyfrowy – historycznomedialne przemiany [Digital performance – historical-media transformations] is a multidirectional narrative about the relations between performing arts and the media. It tells us about creative fascinations, negations and modifications of stage means that constantly rebuild the existing rules of communication in art and beyond it. The book shows the struggle of creators with opposing aspirations and the desire to create and understand media dependencies. It also shows how various groups of enthusiasts of the new performing arts engage audiences and encourage them to change their habits. This book is an innovative analysis covering many aspects of the culture of the last two hundred years. It discusses the meaning, intentions and consequences of technologically advanced performances and how we can once again talk about the artists' past practices today in a different language, richer with contemporary experience of media culture.

WSTĘP / 7

Rozdział I
PERFORMANS (POST)CYFROWY I NIELINEARNE HISTORIE MEDIÓW / 21
Performans cyfrowy i jego przemiany / 21
Remediacja i archeologia mediów / 40

Rozdział II
SCENOTECHNIKA I HARDWARE / 69
Remediacje: przezroczyste spoiwo i technologia wyemancypowana / 69
Archeologie mediow: Teatr Symultaniczny Syrkusa i Pronaszki / 76

Rozdział III
NOTACJA RUCHU I SOFTWARE / 93
Remediacje: notacja labanowska i komputerowe reprezentacje ruchu / 93
Archeologie mediów: Laban i Lawrence – na styku sztuki, nauki i technologii / 119

Rozdział IV
HYBRYDYCZNE PODMIOTOWOŚCI / 133
Remediacje: podmiotowość w Balecie triadycznym i performansie mechatronicznym / 133
Archeologie mediow: wokół cybernetycznych idei Schlemmera / 156

Rozdział V
PERFORMANS (POST)CYFROWY? / 175
Postmedialność i postcyfrowość / 175
Wokół kategorii postdigital performance / 177

ZAKOŃCZENIE / 195
BIBLIOGRAFIA / 201
SUMMARY / 211
INDEKS OSOBOWY / 215
INDEKS TERMINÓW / 221

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Jakub Kłeczek

    Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz sztuk performatywnych i archeolog mediów. Kieruje projektem naukowym „Performans intermedialny z perspektywy archeologii mediów. Awangarda sztuk performatywnych oraz popularne widowiska XIX i XX wieku”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. W 2022 roku odbył staż podoktorski na University of California, Los Angeles, w The Department of Design Media Arts. Jest autorem ponad trzydziestu artykułów naukowych, poświęconych sztukom performatywnym i kulturze medialnej.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum