Justyna Olszewska-Świetlik (red.)

Konserwacja: Nauka i Sztuka Seria Wydawnicza. Tom 3: Technologia i badania konserwatorskie dzieł sztuki

ISBN:
978-83-231-5150-0
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
402
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Seria:
Nauka i sztuka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5151-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5151-7

miękka

Justyna Olszewska-Świetlik (red.)

Konserwacja: Nauka i Sztuka Seria Wydawnicza. Tom 3: Technologia i badania konserwatorskie dzieł sztuki

Kategoria produktu:

Konserwacja dzieł sztuki wymaga ciągłych badań naukowych i konserwatorskich. Prawidłowe przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich nie jest możliwe bez rozpoznania rodzaju materiałów użytych do jego wykonania oraz zastosowanej techniki. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest określenie rodzaju i przyczyn zniszczeń. Na podstawie szeroko zakrojonych analiz dzieł sztuki wytyczany jest zakres i rodzaj prac konserwatorskich oraz dobór odpowiednich materiałów. Szeroki wachlarz problematyki badawczej wymaga od konserwatora międzydyscyplinarnej wiedzy łączącej różne gałęzie nauki i sztuki. Trzeci tom serii wydawniczej Konserwacja: Nauka i Sztuka / Conservation: Science and Art pt. Technologia i badania konserwatorskie dzieł sztuki zawiera szesnaście artykułów. W monografii przedstawiono najnowsze wyniki prac badawczych i konserwatorskich prowadzonych przez pracowników i badaczy związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikację podzielono na działy problemowe dotyczące: malarstwa, rzeźby z kamienia i terrakoty, zabytków z metalu, skóry, fotografii, innych technik, architektury oraz wartościowania dzieł sztuki. Autorzy artykułów omawiają różnorodną tematykę, począwszy od badań zabytków w aspekcie ich budowy technicznej, stanu zachowania, przekształceń powstałych na przestrzeni lat, poprzez analizy konserwatorskie związane z określeniem rodzaju i przyczyn zniszczeń, testowaniem metod oraz materiałów konserwatorskich, kończąc na zagadnieniach teoretycznych związanych z wartościowaniem zabytków. Wiele prac jest efektem wielodyscyplinarnych analiz łączących takie dziedziny nauki, jak: historia sztuki, architektury, fizyka, chemia, biologia. W monografii poruszono wielorakie zagadnienia poszerzające aktualny stan wiedzy dotyczącej ważnych gałęzi badań służących konserwacji dzieł sztuki.

Wstęp

MALARSTWO / 9
Elżbieta Szmit-Naud / 10
Przyczynek do badań dawnych czeskich iluzjonistycznych malowideł scenicznych – opracowania malarskie osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych elementów kolekcji w Českým Krumlovie
Justyna Olszewska-Świetlik / 40
Technologia i technika malarska berlińskiego artysty Wilhelma Thiele (1872–1939) na podstawie obrazu pt. „Chryzantemy”
Mirosław Wachowiak / 66
Niestandardowe ingerencje konserwatorskie w wybrane obiekty Natalii LL
Maja Rogowska, Sławomir A. Kamiński / 84
Nowe środki do oczyszczania wrażliwych warstw malarskich

RZEŹBA, KAMIEŃ I TERAKOTA / 111
Zuzanna Jarmulska, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak / 112
Problematyka konserwatorsko-restauratorska krucyfiksu z ołtarza epitafijnego Jana Rogali Zawadzkiego z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Ryńsku
Paulina Niemyjska, Aleksandra Gralińska-Grubecka / 134
Chińska rzeźba grobowa mingqi na przykładzie terakotowej figury strażnika grobu z Muzeum Narodowego w Szczecinie
Agata Ogińska, Andrzej Podgórski / 150
Powłoki estetyczno-ochronne dedykowane zabytkowym złoceniom na podłożu kamiennym

ZABYTKI Z METALU / 173
Andrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk / 174
Patyny naturalne i artystyczne. Patynowanie w konserwacji zabytków wykonanych z miedzi i jej stopów
Rafał Białkowski / 206
Zagadnienia konserwatorskie dotyczące okuć zabytkowych kodeksów – studium przypadku Ewangeliarza z 1575 roku z Biblioteki Kórnickiej PAN

ZABYTKI ZE SKÓRY / 225
Dorota Jutrzenka-Supryn, Katarzyna Górzyńska / 226
Konsolidacja zabytkowej skóry. Zagadnienia metodyczne i przegląd stosowanych środków

FOTOGRAFIA / 269
Tomasz Kozielec, Marta Nalaskowska / 270
Oczyszczanie powierzchni fotografii przy użyciu nawilżanej gumki w proszku (Staedtler Mars Plastic)

INNE TECHNIKI / 285
Jolanta Czuczko, Karolina Komsta-Sławińska / 286
Oleodruki w teorii i praktyce konserwatorskiej. Cz. 1. Korelacje budowy technicznej, funkcji oraz specyfiki zaistniałych zniszczeń
Izabela Klawińska, Elżbieta Jabłońska / 318
Techniki Klosterarbeiten – dekoracje z osiemnastowiecznych ostensoriów. Wprowadzenie w temat

ARCHITEKTURA / 337
Karolina Witkowska, Anna Zaręba / 338
Zabytkowa zabudowa przy ulicy Spichrzowej w Grudziądzu. Badania historyczne, konserwatorskie i architektoniczne

STAN ZACHOWANIA ZABYTKÓW / 367
Kinga Szczepińska / 368
Ślady amatorskich prac ratunkowych w zabytkowych elementach wyposażenia kościołów i ich znaczenie dla zachowania tychże zabytków

WARTOŚCIOWANIE DZIEDZICTWA KULTURY / 385
Maciej Banasiak, Małgorzata Pronobis-Brzezińska / 386
Zagadnienia dotyczące rekonstrukcji okuć zabytkowych kodeksów – nowe ujęcie tematu

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum