Włodzimierz Jastrzębski, Ryszard Sudziński (red.)

Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1208-8
Rok wydania:
2001
Liczba stron:
452
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Włodzimierz Jastrzębski, Ryszard Sudziński (red.)

Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej

Kategoria produktu:

Proponowana Czytelnikom lektura stanowi pokłosie ogólnopolskiej sesji naukowej, która odbyła się w Bydgoszczy i Toruniu w dniach 7-8 października 1999 r. Organizatorami konferencji były: Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego) (prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski) oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. dr hab. Ryszard Sudziński). Jej zamysł zbiegł się z 60 rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Pomysłodawcy spotkania, w którym udział wzięło liczne grono historyków z wielu ośrodków, postanowili przywołać problematykę ziem, które w latach 1939-1945 znalazły się pod okupacją niemiecką. Organizatorzy konferencji wyszli bowiem z założenia, że w ostatnich latach badania nad tą sferą zagadnień zostały wyraźnie spowolnione w stosunku do liczby publikacji i
konferencji poświęconych wschodnim ziemiom Rzeczypospolitej, włączonym w 1939 roku do Związku Radzieckiego.
Podjęta w ośrodkach akademickich Bydgoszczy i Torunia inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem historyków polskich, zwłaszcza młodszego pokolenia, którzy w wygłoszonych referatach i komunikatach poruszyli wiele nowych aspektów ,,wojny polskiej" 1939 roku oraz jej konsekwencji dla ziem II Rzeczypospolitej, które wówczas znalazły się pod okupacją niemiecką (...)

 

 

Spis treści

Ziemie zachodnie i północne Rzeczypospolitej w przededniu agresji niemieckiej oraz w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku

Ryszard Studziński, Miejsce Niemców w społeczeństwie Pomorza przed wybuchem drugiej wojny światowej
ZdziesławBiegański, Narodowa Partia Robotnicza i Stronnictwo Pracy na ziemiachzachodnich Drugiej Rzeczypospolitej wobec zagrożenia niemieckiego(1933-1939)
Mariusz Guzek, Zagrożenie niemieckie w polskim filmie 1938-1939
Aleksander Smoliński, Mobilizacja Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w przededniu wybuchu wojny 1939 roku
Sławomir Sadowski, Fortyfikacje polowe w systemie obrony Armii ,,Pomorze"
Andrzej Gąsiorowski, Wojna obronna i jesień 1939 r. na Pomorzu w świetle wydawnictw konspiracyjnych z lat 1939-1945
Waldemar Rezmer, Działania wojenne na Pomorzu w 1939 roku w historiografii niemieckiej

Wojna i okupacja na ziemiach polskich wcielonych do Trzeciej Rzeszy

Włodzimierz Jastrzębski, Bilans rządów niemieckich na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy (1939-1945)
KazimierzŚmigiel, Kościół katolicki na polskich ziemiach wcielonych do RzeszyNiemieckiej (1939-1945). Sytuacja i podsumowanie wyników badań
TadeuszKisielewski, Granica zachodnia i północna Polski niepodległej wkoncepcjach polskiego rządu emigracyjnego w latach wojny na tlekształtowania się ogólnej sytuacji politycznej w Europie
Aleksander Lasik, Volksdeutsche z ziem zachodnich Drugiej Rzeczypospolitej w załogach nazistowskich obozów koncentracyjnych
LechKrzyżanowski, Straty osobowe nauczycielstwa górnośląskiego na tle losówinteligencji polskiej województwa śląskiego podczas drugiej wojnyświatowej
Zbigniew Girzyński, Martyrologia duchowieństwa katolickiego diecezji chełmińskiej jesienią 1939 roku
Bogdan Chrzanowski, Polska konspiracja niepodległościowa na Pomorzu w latach 1939-1947

Likwidacja skutków polityki narodowościowej okupanta niemieckiego po zakończeniu n wojny światowej

MirosławGolon, Deportacje Polaków z III grupą niemieckiej listy narodowej doobozów NKWD w ZSRR po drugiej wojnie światowej (1945-1947)
Maciej Hejger, Wysiedlenie Niemców z ziem północnych przedwojennego województwa pomorskiego po drugiej wojnie światowej
LeszekOlejnik, Rozwiązanie przez władze polskie w latach 1945-1946 kwestiigrup narodowościowych uprzywilejowanych w czasie okupacji niemieckiej
TomaszKawski, Żydzi z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej oraz Bydgoszczy ocaleni zShoah. Przyczynek do poznania struktury społeczno-zawodowej, zmianosadniczych oraz migracji ludności żydowskiej w Polsce po drugiejwojnie światowej
Ryszard Tomkiewicz, Zmiany w strukturze społeczeństwa Olsztyna będące skutkiem drugiej wojny światowej
AndrzejZaćmiński, Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej w myśli politycznejemigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1970

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum