SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007

Rok wydania:2007 Nr wydania:I Liczba stron:165 ISBN:978-83-231-2130-5
OPIS
Spis treści

Przedmowa (R. Przybylak, M. Kejna, K. Marciniak); Historia meteorologii i klimatologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1947-2007 (G. Wójcik, M. Kejna) (Wstęp (G. Wójcik) * Powstanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i powoływanie katedr nauk o Ziemi (G. Wójcik) * Katedra Meteorologii i Klimatologii (1947-1969) i Zakład Klimatologii (1969-2007) (G. Wójcik) * Pracownicy Katedry Meteorologii i Klimatologii oraz Zakładu Klimatologii (G. Wójcik) * Stopnie i tytuły naukowe (G. Wójcik) * Staże naukowe (M. Kejna) * Biogramy pracowników naukowo-dydaktycznych); Działalność naukowa (G. Wójcik, R. Przybylak, K. Marciniak, M. Kejna) (Działalność naukowa Katedry Meteorologii i Klimatologii (G. Wójcik) * Działalność naukowa Zakładu Klimatologii (G. Wójcik) * Kierunki i obszary badań naukowych (G. Wójcik) * Badania i stacje terenowe w Polsce * Stacja Naukowo-Badawcza w Siemionkach nad Gopłem (G. Wójcik) * Badania meteorologiczne w Rezerwacie Piwnickim w Olku (G. Wójcik) * Badania klimatu miejskiego w Toruniu (G. Wójcik, K. Marciniak) * Stacja ZMŚP w Koniczynce (G. Wójcik, M. Kejna) * Inne badania terenowe (G. Wójcik) * Badania zagraniczne * Islandia (G. Wójcik) * Arktyka (G. Wójcik, K. Marciniak, R. Przybylak) * Antarktyka (G. Wójcik, M. Kejna) * Inne obszary (G. Wójcik, R. Przybylak) * Konferencje naukowe (G. Wójcik)); Działalność dydaktyczna (G. Wójcik, K. Marciniak, J. Uscka-Kowalkowska) (Plany studiów i programy nauczania (G. Wójcik, K. Marciniak) * Ćwiczenia terenowe z meteorologii (G. Wójcik) * Specjalizacyjne ćwiczenia z meteorologii (K. Marciniak) * Magisteria i licencjaty z klimatologii i meteorologii (G. Wójcik, J. Uscka-Kowalkowska));Literatura; Załączniki (Spis publikacji pracowników KatedryMeteorologii i Klimatologii oraz Zakładu Klimatologii UMK w latach1947-2007 (M. Kejna, A. Araźny, R. Maszewski) * Spis magisteriów Katedry Meteorologii i Klimatologii oraz Zakładu Klimatologii UMK (J. Uscka-Kowalkowska) * Spis licencjatów Zakładu Klimatologii UMK (J. Uscka-Kowa/kowska)

Z przedmowy

Przygotowującsię do Jubileuszu 60-lecia uznaliśmy, że dobrze byłoby nie tylkoograniczyć się do świętowania, ale wykorzystać tę okazję także doposzerzenia naszej wiedzy dotyczącej klimatu Polski w ostatnimtysiącleciu. Dlatego też zaproponowaliśmy szerokiemu gronu klimatologówpolskich i z innych krajów europejskich wzięcie udziałuw międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Klimat ziem polskichw czasach historycznych na tle klimatu Europy". Wydaje się, że pomysłzdał egzamin, gdyż na konferencję zgłosiło się ok. 90 uczestnikówz różnych krajów europejskich. Jednocześnie wystosowane przez naszaproszenia do wygłoszenia referatów wprowadzających przyjęli z wielkążyczliwością i chęcią wiodący badacze w dziedzinie klimatologiihistorycznej: Raymond Bradley, Rudolf Brazdil, Vladimir Klimenko, Jürg Luterbacher i Jacek Majorowicz.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.