SKIP_TO

Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:142 ISBN:978-83-614-8728-9
OPIS

Ramy chronologiczne prezentowanych w tej książce badań obejmują okres od końca XIII do początku XVI stulecia. Cezurę początkową wyznacza wykształ­cenie się w dużych miastach nadbałtyckich ustroju radzieckiego, zapewniają­cego tworzącej Hanzę grupie kupców dalekosiężnych decydujący wpływ na władzę i na skład osobowy rad miejskich. Wybór początku XVI wieku jako momentu zamykającego badania podyktowało zarówno pojawienie się refor­macji, która zmieniła także społeczno-polityczne uwarunkowania funkcjono­wania grup rządzących, jak i zachodzące wówczas przemiany ustrojowe wy­rażające się szerszym udziałem reprezentantów pospólstwa w rządach. Zasięg geograficzny ograniczony został do trzech grup miast nadbałtyckich: wendyjskich, pruskich i inflanckich. Każda z tych grup ma własną specyfikę regio­nalną, a jednocześnie wszystkie tworzyły fenomen kulturowy i ekonomicz­ny zwany Hanzą1. Pod względem rzeczowym opracowanie formalnie powinno obejmować wszystkie osoby, które uważano za uprawnione do pełnienia urzę­du rajcy i bezpośredniego sprawowania władzy. Realizacja tego postulatu w ba­daniach ilościowych nie jest jednak możliwa, gdyż nie dysponujemy kryteria­mi pozwalającymi na wyodrębnienie takiej grupy. W konsekwencji osobowy zakres badań ograniczono do członków rad miejskich.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.