SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Język rosyjski dla studentów pedagogiki

Rok wydania:2000 Liczba stron:177 ISBN:832-31-119-1-
OPIS

Wstęp

Skrypt niniejszy -przeznaczony dla studentów I i II roku pedagogiki - składa się z pięciu części.
Część pierwsza skryptu - wprowadzająca - poświęcona jest podmiotom wychowania i kształcenia oraz zagadnieniom edukacji w Rosji. Rozpoczyna ją cykl krótkich tekstów zaznajamiających studentów z doniosłością dobrej znajomości języków obcych w życiu człowieka. Zamieszczony w tej części skryptu materiał leksykalny dotyczy problematyki człowieka jako osobowości, jego miejsca w rodzinie oraz spełniania obowiązków związanych ze zdobywaniem wykształcenia i wykonywaniem zawodu nauczycielskiego. Teksty tej części są ogólnym wprowadzeniem do problematyki pedagogicznej.
W części drugiej przedstawiono teksty specjalistyczne z zakresu metodyki nauczania i wychowania, zwłaszcza na szczeblu początkowym. Dążeniem autorek było dokonanie wyboru takich treści, które zapoznawałyby z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie wiedzy pedagogicznej i zmianami zachodzącymi w szkolnictwie rosyjskim.
Problematyka dziecka, trudna sztuka rozumienia i sprzyjania jego rozwojowi w warunkach szkoły i rodziny stanowią treść trzeciej części skryptu. Do problematyki tej nawiązują również teksty publicystyczne, mówiące o zapoczątkowanym procesie humanizacji i demokratyzacji społeczeństwa postradzieckiego.
Po tekstach znajdują się ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oraz krótkie fragmenty do tłumaczenia, mające na celu utrwalenie wprowadzonej leksyki i wyrobienie nawyków językowych. Jako urozmaicenie wprowadzono liczne aforyzmy, wypowiedzi wybitnych uczonych i anegdoty o szkole i studiach.
Na końcu skryptu, załączono krótki słownik lingwistyczno-realioznawczy oraz słownik rosyjsko-polski trudniejszych wyrazów występujących w tekstach.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.