SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Prawo i administracja

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej

Rok wydania:2009 Nr wydania:drugie Liczba stron:696 ISBN:978-83-231-2401-6
OPIS

Przekazujemy do rąk Czytelników nowe wydanie toruńskiego podręcznika kryminalistyki. Jest naturalne, że nawiązuje ono do wydań wcześniejszych, zarówno opracowanych indywidualnie przez Mariusza Kulickiego, jak i opracowanego wspólnie przez pracowników Katedry Kryminalistyki UMK w 2005 roku. Już pierwszy rzut oka na okładkę obrazuje ciągłość myśli kryminalistycznej.
Kryminalistyka jest nauką prężnie rozwijającą się oraz sięgającą do najnowszych osiągnięć innych specjalistycznych dziedzin wiedzy i każde nowe wydanie podręcznika musi to uwzględniać. Do treści podręcznika dochodzą ponadto nowe rozwiązania legislacyjne oraz zagadnienia z kręgu taktyki i techniki kryminalistycznej, opracowywane pod wpływem doświadczeń praktyki. Przykładem tego jest np. wprowadzenie rozdziału poświęconego przeszukaniu, które jest obszernie opracowane w polskim kodeksie postępowania karnego, ale jak wykazała praktyka, może przy niewłaściwej realizacji powodować dramatyczne skutki.
Niniejszy podręcznik zawiera omówienie podstawowych zagadnień kryminalistyki, niezbędnych w uniwersyteckim kształceniu prawników. Spełnia on założenia programu dydaktycznego i daje podstawę do rozumienia i należytego wykorzystywania osiągnięć kryminalistyki w ustalaniu czynów zabronionych i w procesowym dowodzeniu przestępstw oraz rozstrzyganiu problemów cywilnoprawnych, zwłaszcza na podstawie dokumentów i ich ekspertyzy. Omówienie istotnych dla praktyki dowodowej zagadnień psychologii kryminalistycznej oraz kryminalistycznej techniki pozwoli prawnikowi poznać i zrozumieć zasady oraz metody uzyskiwania tą drogą środków dowodowych, ich oceny i wykorzystywania w dowodzeniu.
Zagadnienia psychologiczne oraz techniczne przedstawione zostały na tyle przystępnie, że może je opanować każdy student prawa czy słuchacz szkoły policyjnej, aby później - w miarę potrzeb - wiedzę tę stosować samemu, przekazywać innym oraz racjonalnie oceniać efekty działań procesowych i pracę biegłych. Podręcznik dostarcza wiedzy i umiejętności metodycznych, które okażą się pomocne przy praktycznym zetknięciu się także z innymi, nieomówionymi tu, zagadnieniami taktycznymi i techniczno-kryminalistycznymi.
Najważniejsze jest bowiem opanowanie umiejętności kryminalistycznego widzenia środków dowodowych, osiągania ich oraz wykorzystywania na użytek prawa. Nowoczesny wymiar sprawiedliwości oczekuje od pracowników dochodzeniowo-śledczych i sądowych solidnej umiejętności korzystania ze stale rosnących możliwości kryminalistyki. Aktualne pozostają bowiem słowa, że w postępowaniu sądowym prawda na ogół zwycięża, ale prawnik musi umieć jej w tym dopomóc. Z tej racji podręcznik zainteresuje już pracujących w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, chcących swą pracę usprawnić i uefektywnić. Można go zalecić aplikantom. Warto przywołać w tym miejscu myśl, że znacznie łatwiej poprzestać na wiedzy, co trzeba zrobić w toku procesu, aby uczynić zadość dyspozycjom procedury karnej czy cywilnej, ale trudniej nauczyć się, jak to wykonać efektywnie.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.