SKIP_TO
Kategoria: Nauki teologiczne

Oblicza kryzysu w Biblii

Rok wydania:2004 Liczba stron:206 ISBN:83-231-1694-6
OPIS

Spis treści
Od redakcji; Wprowadzenie; EWA - KRYZYS POSŁUSZEŃSTWA BOGU: I. "Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi" (Ps 12, 2) * II. "Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci" (Ps 13, 4); KAIN I ABEL - KRYZYS TOŻSAMOŚCI: I. "Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu" (Ps 31, 2) * II. "Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką" (Ps 31, 5); ABRAHAM - KRYZYS ŚWIADKÓW CIERPIENIA: I. "Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!" (Ps 22, 20) * II. "Wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów bawolich - wysłuchaj mnie!" (Ps 22, 22); MOJŻESZ - KRYZYS PRZYWÓDCY: I. "Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach" (Ps 46, 2) * II. "Bóg jest [...], więc się nie zachwieje; Bóg mu pomoże o brzasku poranka" (Ps 46, 6); JEREMIASZ - KRYZYS INSTYTUCJI RELIGIJNYCH: I. "Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały się w otchłań morza" (Ps 46, 3) * II. "Pan Zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas obroną" (Ps 46, 8); HIOB - KRYZYS DOTKNIĘTEGO CIERPIENIEM: I. "Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę" (Ps 5, 2) * II. "Natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże!" (Ps 5, 3); JONASZ - KRYZYS POCZUCIA BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI: I. "Nie karć mnie. Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości" (Ps 6, 2) * II. "Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie" (Ps 6, 5)

Z wprowadzenia
Książka prezentuje biblijną prawdę o człowieku omówioną w kontekście kryzysów ludzkich wybranych postaci ze Starego Testamentu: I tak, Adam i Ewa stali się swoistego rodzaju "miejscem" do omówienia kryzysu posłuszeństwa. Kryzys tożsamości został ukazany na podstawie biblijnego opowiadania o Kainie i Ablu. Kryzys świadków cierpienia pokazany jest na przykładzie postaci Abrahama. W refleksji nad postacią Mojżesza ujawniony został kryzys przywódcy. Kryzys instytucji religijnych widziany jest w kontekście sytuacji, w jakiej żył Jeremiasz. Postać Hioba reprezentuje kryzys człowieka dotkniętego cierpieniem, Jonasz zaś ilustruje kryzys poczucia Bożej sprawiedliwości.

Bardzo wielu ludzi nie może dzisiaj odsunąć od siebie dojmującego poczucia kryzysu i zagrożenia fundamentów swojej egzystencji. Jak wytłumaczyć tę paradoksalną sytuację współczesnego człowieka? Jakie są źródła owego egzystencjalnego pesymizmu w sytuacjach granicznych? Co wynika z sytuacji kryzysu, w której może znaleźć się każdy człowiek? Oto niektóre pytania, na które niniejsza publikacja odpowiada w świetle wiary.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.