SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Osiągnięcia absolwentów szkół polskich w latach 1985-1989

Rok wydania:1994 Liczba stron:262 ISBN:83-231-0506-5
OPIS

Spis treści

Założenia i organizacja badań (Cele badań * Zakres badań * Narzędzia badawcze * Dobór próby * Organizacja i harmonogram badań)

Osiągnięcia absolwentów szkól podstawowych (Wprowadzenie i dane ogólne * Charakterystyka badanych uczniów i warunków nauki * Ogólne wyniki badań * Rezultaty testów przedmiotowych * Porównanie wyników grup przedmiotów * Osiągnięcia uczniów a środowisko szkoły podstawowej * Postawy i zainteresowania młodzieży * Uwarunkowania realizacji programu)

Osiągnięcia absolwentów zasadniczych szkól zawodowych (Wyniki ogólne * Rezultaty poszczególnych przedmiotów * Osiągnięcia a specjalność zawodowa i region * Charakterystyka badanych absolwentów * Postawy i zainteresowania absolwentów * Środowisko kulturalno-oświatowe badanych szkół * Osiągnięcia absolwentów szkół podstawowych i zasadniczych zawodowych)

Osiągnięcia absolwentów szkół średnich (Zakres badań * Wyniki ogólne * Wyniki ogólne absolwentów liceów ogólnokształcących * Osiągnięcia w liceach zależnie od środowiska szkoły * Wyniki ogólne absolwentów szkół zawodowych * Osiągnięcia przedmiotowe a typ szkoły * Osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów * Porównanie osiągnięć absolwentów szkół podstawowych i średnich * Porównanie osiągnięć absolwentów szkół średnich i zasadniczych zawodowych * Wyniki innych rozpoznań)

Nauczyciele i ich praca (Nauczyciele szkół podstawowych w I etapie badań * Reforma programowa a zmiany w procesie doskonalenia nauczycieli * Nauczyciele zasadniczych szkól zawodowych * Nauczyciele szkół średnich * Opinie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących * Nauczyciele-bibliotekarze o warunkach realizacji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego * Funkcjonowanie pracowni przedmiotowych w badanych szkołach * Wykorzystanie filmu dydaktycznego na lekcji)

Podsumowanie i interpretacje końcowe (Statystyczna interpretacja wyników * Tematyczny zakres badań * Podstawowe rozpoznania * Inne rozpoznania * Przydatność badań i ich wartość dla pedagogiki)

 

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.