SKIP_TO
Kategoria: Nauki teologiczne

Polskie duszpasterstwo w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-2001

autorzy: Anastazy Nadolny
Rok wydania:2004 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:476 ISBN (oprawa twarda): ISBN (oprawa miękka):978-83-231-1815-9
OPIS

Austrię i Polskę od wieków łączyły więzy kulturalne i polityczne. Droga do wielu centrów Europy, przede wszystkim do Rzymu, wiodła zwykle przez Wiedeń. Polskie wychodźstwo do Austrii na większą skalę rozpoczęło się od czasów rozbiorów Polski. Do 1918 roku dla "Galicjan" była to emigracja w obrębie tego samego państwa. W wyniku drugiej wojny światowej w Austrii znalazło się około 80 tys. Polskich wysiedleńców. Większość z nich wróciła do ojczyzny, wielu wybrało dalszą emigrację, część jednak pozostała nad Dunajem.
Dla emigrantów polskich sprawy życia religijnego należą do spraw podstawowych. W związku z tym zrodziła się potrzeba zorganizowania dla nich własnego duszpasterstwa. W Austrii polskie duszpasterstwo zapoczątkowane zostało w 1801 roku, prawnie zorganizowane w 1841 roku, istnieje do dnia dzisiejszego.

Spis treści
Przedmowa; Wykaz skrótów; Wstęp; Wprowadzenie historyczne - Polacy w Austrii po drugiej wojnie światowej (Austria w okresie powojennym * Polonia w powojennej Austrii). DUSZPASTERSTWO W ZACHODNICH STREFACH AUSTRII 1945-1966: Organizacja polskiego duszpasterstwa (Struktury jurysdykcyjne i organy zarządzania * Organizacja terytorialna * Stan personalny); Przejawy życia religijnego i formy duszpasterstwa (Miejsce kultu * Służba Boża i uczestnictwo w sakramentach * Nabożeństwa związane z rokiem kościelnym i uroczystości religijno-patriotyczne * Głoszenie Słowa Bożego * Duszpasterstwo specjalne * Duszpasterstwo dzieci i młodzieży); Działalność społeczno-kulturalna i charytatywna (Organizacje polonijne a duszpasterstwo * Rady parafialne i stowarzyszenia kościelne * Działalność charytatywna * Inicjatywy kulturalne i wydawnicze); Załącznik do części pierwszej: Biogramy polskich księży pracujących w zachodniej Austrii w latach 1945-1966. DZIAŁALNOŚĆ KSIĘŻY ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 1945-2001; Struktury terytorialne i personalne (Sieć polonijnych placówek duszpasterskich * Struktury osobowe * Udział w polonijnym duszpasterstwie polskich księży zatrudnionych w Austrii (Wspólnota Polskich Księży) i sióstr zakonnych * Laikat w strukturach Polskiej Misji Katolickiej - Rada Laikatu); Przejawy życia religijnego i formy duszpasterstwa (Służba Boża * Uczestnictwo w sakramentach * Liturgia i obrzędowość związane z rokiem kościelnym * Kult maryjny * Opieka pastoralna nad chorymi, osobami samotnymi i więźniami * Ruch pielgrzymkowy * Obchody rocznic religijno-narodowych * Papież Polak w życiu Polonii austriackiej); Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą (Oświata polonijna i udział w niej księży zmartwychwstańców * Katecheza w Misji Księży Zmartwychwstańców * Organizacje i stowarzyszenia młodzieżowe * Młodzieżowe imprezy kulturalne); Działalność społeczno-kulturalna (Organizacje świeckie i instytucje kulturalne * Grupy duszpasterskie i organizacje działające przy Polskiej Misji Katolickiej * Emaus - centrum duszpasterskie i kulturalno-oświatowe * Działalność charytatywna. Caritas * Inicjatywy wydawnicze. Czytelnictwo); Kahlenberg i jego rola w życiu wiedeńskiej Polonii. Więź z Macierzą i Polonią na świecie (Zarys dziejów Kahlenbergu i jego zabytków do 1945 roku * Kościół św. Józefa i Kaplica króla Sobieskiego na Kahlenbergu po drugiej wojnie światowej * Więź z Polską i Polonią na świecie); Zakończenie; Bibliografia; Wykaz tabel, map i ilustracji; Zusammenfassung; Summary; Indeks osób

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.