SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore'a Bramelda

Rok wydania:2005 Nr wydania:1 Liczba stron:377 ISBN:832-31-183-7-
OPIS

Spis treści
Kryzys kultury amerykańskiej w połowie XX wieku i odpowiedzi ze strony filozofii edukacji (Intelektualna droga Bramelda * Społeczno-polityczny kontekst kultury amerykańskiej w połowie XX wieku * Sytuacja wewnętrzna * Sytuacja międzynarodowa * Kryzys kultury i jego konsekwencje dla edukacji * Brameldowska diagnoza kryzysu * Cztery filozofie edukacji wobec kryzysu kultury * Perenializm * Esencjalizm * Progresywizm * Rekonstrukcjonizm); Teoria i praktyka rekonstrukcjonizmu społecznego (Filozofia, edukacja i kultura * Wyzwania dla edukacji * Próba interpretacji * Demokracja a edukacja * Demokracja jako środek edukacji * Demokracja jako cel edukacji * Brameldowskie pytania * Edukacja a władza federalna * Edukacja a wolność akademicka * Edukacja a społeczność lokalna * Edukacja a programy nauczania * Nowe obszary praktyki edukacyjnej * Pierwsze projekty i eksperymenty * Edukacja robotników * "Projekt Floodwood" * "Projekt dla Ameryki" * Interkulturowe programy nauczania * Program kształcenia nauczycieli); Kultura jako podstawa edukacyjnej rekonstrukcji (Porządek kultury * Definicja kultury według Taylora * Kultura ponadorganiczna * Przestrzenność kulturowego porządku * Temporalność kulturowego porządku * Proces kultury * Główne kategorie procesu kulturowego * Kryzys * Rewolucja kultury * Cele kultury * Cele kultury a porządek i proces * Cele kultury a wartości i normy * Względność czy powszechność celów * Względność i powszechność celów * Ludzka wolność jako cel kulturowy); Edukacja jako funkcja rekonstrukcji kultury (Edukacja i kultura: w stronę antropologii edukacji * Komplementarne funkcje edukacji * Kryzys edukacji jako kryzys kultury * Edukacja i kultura: współzależności w wymiarze makro * Edukacja a modele kulturowe * Edukacja a zmiana kulturowa * Edukacja a wartości kulturowe * Edukacja a wolność w ramach kultury * Edukacja a religia w ramach kultury * Edukacja a kulturowe rozumienie osobowości * Edukacja a stosunki klasowe w ramach kultury * Edukacja i kultura: współzależności w wymiarze mikro * Edukacja w praktyce * Słabości praktyki edukacyjnej * Program nauczania); Krytyki i dylematy rekonstrukcjonizmu (Główne kierunki krytyki rekonstrukcjonizmu * Krytyka ideologiczna * Krytyka filozoficzna * Społeczne dylematy rekonstrukcjonizmu * Dalekosiężne cele społeczne * Świadomość potencjału demokracji * Blokady polityczne praktyki edukacyjnej * Kulturowe dylematy rekonstrukcjonizmu * Rekonstrukcjonizm a społeczno-regulacyjna koncepcja kultury * Ograniczenia inżynierii kulturowej * Rozumienie zjawiska kryzysu * Zakończenie - wyzwania rekonstrukcjonizmu w Polsce * Kryzys w Polsce * Możliwe wymiary rekonstrukcji); Podsumowanie; Zestawienie chronologiczne najważniejszych prac T. Bramelda; Bibliografia; Reconstructionist Conceptions of Social Change Through Education. Theodore Brameld's Educational Anthropology (Summary)

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.